nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!

 Links naar videofilms.

Dankzij de inspanningen van hen die hun tijd en energie steken in het bekendmaken van het evangelie van Jezus Christus zijn er ondertussen al heel wat websites die daar van getuigen. Ook zij die zelf geen website hebben kunnen hun bijdrage aan de evangelieverkondiging via andere websites bereikbaar maken. Vandaar dat ik tijdens mijn speurtochten op het internet naar mogelijk bruikbare informatie onder meer belandde op de site godtube.com. Dat op deze site videofilmpjes over geloof en religie te vinden zouden zijn zat er, zoals de naam al deed vermoeden, dik in. Maar ook op de site Youtube en Video.Google trof ik opmerkelijk interessant filmmateriaal aan.

Omdat de betreffende sites de mogelijkheid bieden om een link naar deze filmpjes op de eigen website te plaatsen had ik daar al enkele keren gebruik van gemaakt. Waarna het me echter duidelijk werd dat van deze links minder vaak gebruik werd gemaakt dan ik had gehoopt. Mijn conclusie is dat de stortvloed aan informatie op het internet maar vooral ook het gemak waarmee al die info op het ondertussen behoorlijk “vergooglede” internet te vinden is o.a. tot gevolg heeft gehad dat verreweg de meeste internetters niet veel moeite meer doen om naar info te zoeken. Zodat zelfs duidelijk zichtbare links niet gevonden worden omdat men de moeite al niet eens meer neemt om even naar beneden te scrollen. Dat is natuurlijk jammer voor de moeite die je als goedbedoelende webmaster doet om de gevonden videofilmpjes onder de aandacht van je website bezoekers te brengen.

Om daarin verandering te brengen heb ik de betreffende links bij elkaar geplaatst op deze pagina, met een paginatitel die opvallend goed weergeeft wat men op deze pagina kan aantreffen. Zodat iedere bezoeker van deze site die ooit zijn gehaaste blik over de duidelijk aanwezige links bovenaan de pagina's van deze site heeft laten flitsen geen geloofwaardig excuus meer zal kunnen ophoesten voor het niet kunnen vinden van de bedoelde videofilmpjes. Uiteraard zullen er aan de hieronder staande lijst bij leven en welzijn nog nieuwe videofilms toegevoegd worden als ik weer iets bruikbaars mocht tegenkomen.

Maar goed, na deze flitsende introductie laat ik dan nu de videofilmpjes zelf maar aan het woord. Het betreft streaming video en voor het bekijken ervan heb je een Adobe Flash Player nodig, wat zeer waarschijnlijk geen probleem zal zijn omdat deze op de meeste computers is geïnstalleerd. Zorg wel dat je daarvan ook de nieuwste versie hebt.

 
1. Voor wie (misschien wel voor het eerst sinds vele jaren) weer eens een indringende preek wil horen heb ik een bijzonder goede preek van Paul Washer gevonden die absoluut de moeite van het beluisteren waard is. Deze is bekend geworden als de shocking youth message van Paul Washer. Het is een van de beste preken die ik sinds vele jaren heb gehoord!! De boodschap die hij hierin brengt is zo recht door zee dat de noodzaak van echte bekering geen enkele toehoorder kan ontgaan, voor zover die tenminste zijn gezonde verstand én zijn geweten nog een kans durft te geven. En het zal tijd worden dat dit gebeurt nu het hedendaagse “christendom” wordt overspoeld door een leger charlatans, clowns, managers, showmasters en valse profeten in allerlei soorten en maten, die het evangelie hebben vervangen door een kermisattractie waarin de noodzaak van bekering door al dat vermaak wordt weggehoond.
De organisatie die Paul Washer had uitgenodigd om te preken heeft dat nadien overigens nooit meer gedaan. Er zijn dus mensen die voor een radicale boodschap zoals deze hard rennend op de loop gaan. Met de staart tussen de poten. Een meevaller: deze Engelstalige preek is Nederlands ondertiteld. En dat is een reden te meer om deze (58 minuten lange) boodschap van Paul Washer te bekijken en te beluisteren. Dus als je op andere pagina's van deze site dingen hebt gelezen die je absoluut niet aanstaan dan weet je na het horen van deze preek tenminste (eindelijk) weer waar het evangelie over gaat. En waarom ik heb geschreven wat ik heb geschreven op deze site.

2. Als de shocking youth message van Paul Washer je overigens weer net iets te lang duurt kun je hier een samenvatting zien met rake uitspraken uit deze preek van Paul Washer, inclusief een achtergrondmuziekje. Mocht het dus geregeld voorkomen dat je na een lange (kerk)dienst uit je stoel losgebikt moet worden omdat je ondertussen wortel hebt zitten schieten dan is deze 3 minuten korte samenvatting absoluut een uitkomst.

3. Als je nu de smaak te pakken hebt gekregen en je de 3 minuten korte samenvatting van de shocking youth message van Paul Washer toch net weer iets te kort vindt (en daar heb ik alle begrip voor) dan kun je er hier nog ruim 4 minuten van een andere preek van Paul Washer aan toevoegen.

4. Nog even terugkomend op de video's met Paul Washer in de hoofdrol: omdat ik zelf ook de smaak te pakken had gekregen ben ik wat aan het knutselen gegaan en heb een fragment van zijn preek in een kort filmpje gebruikt. De Nederlandse vertaling ervan heb ik op een creatieve manier toegevoegd.

5. Op de site godtube.com vond ik een lezing die opvallend goed weergeeft hoe de misleiding in elkaar zit die door figuren zoals o.a. Rick Warren en Bill Hybels wordt verkondigd. Die misleiding kennen we ondertussen onder namen als: “de doelgerichte gemeente”, het “marketing evangelie” en dergelijke kleurrijke namen. Ben je zelf ook al met dit uitgeklede evangelie in aanraking gekomen dan is het voor het nog op tijd toedienen van het levensreddende tegengif aan te raden deze lezing over het marketing evangelie te bekijken en te beluisteren. Deze lezing bestaat uit vier delen van gemiddeld ongeveer 11 minuten.

6. Sinds een aantal jaren is er in religieus Amerika een nieuwe ster aan het rijzen. Een ster die met zijn alles overheersende big smile een evangelie brengt dat gemakkelijk in het gehoor ligt bij massa's mensen. Deze mister big smile draagt de naam: Joel Osteen. Ik moet telkens weer vaststellen dat de voorspelling van de apostel Paulus in 2 Tim. 4:3-4 door lieden zoals deze mooiprater zo vol overgave wordt bevestigd. Zonder dat ze het willen beseffen laten ze zich zodoende door de getrouwe bijbellezers in de kaart kijken. Wil je zelf beluisteren hoe Joel Osteen denkt over de boodschap van de bijbel? Bekijk dan op de nu volgende video wat Joel Osteen werkelijk gelooft (of niet gelooft!).
 
7. Een onderwerp dat nogal eens heftige reacties tot gevolg heeft is de realiteit van de hel. Ook Bill Wiese weet hier over mee te praten. Nadat hij 23 minuten (volgens onze “aardse” tijdmeting) in de hel was geweest had hij een ontmoeting met Jezus. Bill kreeg als verklaring voor zijn korte reis door het dodenrijk van Jezus te horen dat er zelfs nog kinderen Gods zijn die niet in het bestaan van de hel geloven. Terwijl hij zich vertwijfeld afvroeg of men zijn getuigenis wel zou willen geloven gaf Jezus hem als antwoord: “Het is niet jouw taak om hun hart te overtuigen, dat is de taak van de Heilige Geest. Het is jouw taak om hen hierover te vertellen en Ik overtuig hun hart”. Hoor het getuigenis van Bill Wiese.

8. Als het getuigenis van Bill Wiese je nog niet heeft kunnen overtuigen dan krijg je een herkansing bij het bekijken van To hell and back waarin vijf mensen vertellen wat hen is overkomen. En dan hoop ik maar dat je zult gaan inzien wat de gruwelijke situatie is waarin alle goddelozen zich bevinden. Die is namelijk dat de mens bij de zondeval door de satan is meegesleurd naar de eeuwige straf. Alleen het geloof in Jezus Christus kan ons dat gruwelijke lot besparen. Een meevaller voor hen die het Engels niet zo goed beheersen is dat deze getuigenissen Nederlands zijn ondertiteld.

9. We gaan nog even verder met het onderwerp hel. Want hier kun je Mary Kathryn Baxter horen vertellen over haar ervaringen in het dodenrijk. Haar verslag over haar ervaringen in de hel heeft, zoals te verwachten was, al veel kritiek tot gevolg gehad. Met name mensen met een miserabele bijbelkennis menen precies te weten waarom het allemaal onbijbels zou zijn. Luister hier zelf naar het verhaal van Mary Kathryn Baxter. De video van dit interview, dat werd uitgezonden in februari 2008, is gedownload van www.sidroth.org. Merk op dat Mary Baxter tijdens dit interview benadrukt: “It's always about repentance” (Het komt altijd neer op berouw hebben). Dit is precies de boodschap die tegenwoordig steeds minder wordt gehoord omdat vele misleiders in dienst van de satan een vals evangelie brengen waarin de absolute noodzaak van echt berouw wordt weggelaten. Dat Mary Baxter hier duidelijk laat weten dat het op echt berouw neerkomt is dus een reden te meer om haar boodschap te horen (of te lezen: deze video is namelijk Nederlands ondertiteld).

10. In het geval je nog steeds in de waan leeft dat de heer Billy Graham werkelijk een man Gods is, is mijn dringende advies: luister eens naar wat de heer Graham zelf hierover had te zeggen. Merk op dat hij in dit filmpje de fundamentalisten (lees: de bijbelgetrouwe kinderen Gods) als intolerant bestempelt, dat hij de paus zijn vriend noemt, dat hij de aandacht vestigt op zijn nauwe samenwerking met de Roomse kerk en met een glashard gezicht beweert dat “wij (lees: de protestanten) zoveel gemeen hebben met de Roomse leer”. Wat hij huichelachtig verzwijgt is dat er veel meer is in de Roomse leer dat met het evangelie van Jezus totaal niets van doen heeft.

11. Nog wat zware kost voor al die goedgelovigen die wel gewillig slikken wat door de “grote namen” binnen het christendom wordt verkondigd maar zelf niet de moeite nemen om Gods Woord te bestuderen. In deze video worden namelijk zowel Robert Schuller als Billy Graham als handlangers van de paus ontmaskerd.

12. Op video.google vond ik een indrukwekkend getuigenis van Earthquake Kelley, een man die al op jonge leeftijd een voodoo priester werd en die zelfs in staat was om buiten zijn lichaam te treden. Door een overdosis drugs overleed hij op vijftienjarige leeftijd en werd hij door dezelfde demonen die hem tot dan toe moesten dienen naar het dodenrijk meegesleurd. Dankzij de vele gebeden van zijn moeder greep God in en keerde hij weer in zijn lichaam terug. Wat duidelijk naar voren komt in dit getuigenis is de strijd tussen demonen en engelen en de beschermende taak die engelen hebben t.o.v. de kinderen Gods. Let ook op de boodschap die hij vanuit de hemel van Jezus meekreeg en die een waarschuwing is aan het adres van huichelachtige en leugenachtige predikers en evangelisten, die meer bezig zijn met het bij elkaar schrapen van veel geld en rijkdom dan met de verkondiging van het evangelie.
 
13. Voor wie misschien al vanaf zijn jonge jaren is gehersenspoeld met de waanideeën van goddelozen, atheïsten, corrupte biologen, nep wetenschappers en meer van dergelijke bedriegers (ik doel hiermee op de evolutietheorie) heb ik op deze pagina een aantal videofragmenten bij elkaar gezocht waarin uitsluitend feiten worden getoond. Feiten die aantonen dat wat in deze wereld zo massaal als een “bewezen wetenschap” wordt gebracht slechts ordinair bedrog is.

14. Nogmaals Paul Washer. Centraal staat in deze korte videomontage een gewetensvraag die hij je stelt over je bereidheid om al je luxe achter te laten zodat je het evangelie kunt brengen aan hen die niet te midden van zo veel welvaart leven. Plus zijn vaststelling dat de meeste “christenen” in het rijke Westen door al die welvaart andere “goden” in hun leven hebben. Goden die hen bij Jezus vandaan trekken. Wees er dus verdacht op: verleiding is één van de sterkste wapens van de satan!

15. In een paar minuten tijd wordt in dit videofilmpje de geestelijke schade in beeld gebracht die de “welvaartspredikers” aanrichten met hun welvaartsevangelie. Het zat er dik in dat hiermee op gepaste wijze de spot wordt gedreven. Ook in dit filmpje wordt door de massale aanhang van dergelijke misleiders bevestigd wat de apostel Paulus al voorspelde in 2 Tim. 4:3-4.

16. De wereld die de mens voor zichzelf heeft geschapen hangt van leugens aan elkaar. In die wereld wordt een wetenschap in ere gehouden die geen wetenschap is maar slechts dient om de grote massa voor te liegen dat er geen Schepper bestaat. Het is bijna onvoorstelbaar dat zoveel “wetenschappers” wel degelijk op de hoogte zijn van de natuurwetten maar daar in hun bedrog desondanks geen rekening mee wensen te houden. De echte wetenschap bedenkt theorieën maar aanvaardt die pas als waar als er keihard bewijs voor is gevonden. Theorieën die niet zijn bewezen blijven dus gewoon theorieën en niets meer dan dat. Het bedrog van de evolutietheorie is echter een omgekeerde wetenschap of anders gezegd: een wetenschap die achteruit loopt. De al gevonden bewijzen voor het bestaan van de Schepper en waarvan al die goddeloze evolutionisten dus beslist op de hoogte zijn, worden vervolgens door hen genegeerd en voor het oog van de grote massa weggehoond. Precies zoals dat in Psalm 14:1 kort en krachtig wordt weergegeven: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet”. Wat dat laatste betreft: men wil domweg niet horen dat de mens een verloren zondaar is en zonder bekering tot zijn Schepper een verloren zondaar blijft. Om het bestaan van de Schepper te kunnen wegredeneren bedriegt men dus liever zichzelf dan dat men de waarheid aanvaardt. Wie toch nog wil weten wat die bewijzen zijn moet dit korte videofilmpje maar eens bekijken.

17. Ook het kankerprobleem is uiteindelijk domweg een zondeprobleem. Zoals dat met alle ziekten en ellende het geval is. En daarom ligt de oorzaak ervan in de geestelijke, bovennatuurlijke wereld. Niet voor niets staat er in Spreuken 17:22: “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Het is de menselijke geest die het lichaam in stand houdt en als dit vermogen van de geest door wat voor oorzaak dan ook is aangetast zal “het gebeente verdorren”, wordt het lichaam dus aangetast en krijgen ziekten vrij spel. Dat is, alweer jaren geleden, de ontdekking geweest van de Duitse arts, Ryke Geerd Hamer. Sindsdien is al vele duizenden keren bewezen dat door het oplossen en uitpraten van conflicten en onverwerkte trauma's zelfs “hopeloze” kankerpatiënten weer volkomen genezen. Daarmee heeft hij bewezen dat wat er in de bijbel staat over het verband tussen de menselijke geest en de gezondheidstoestand van het lichaam helemaal waar is. Het lag in de lijn der verwachting dat de “gevestigde” medische wetenschap aan de ontdekking van dokter Hamer geen enkele boodschap heeft. Want als deze kennis massaal zou worden toegepast om kanker te genezen zou dat de ondergang van een miljardenindustrie betekenen. Of beter gezegd: van een miljardenzwendel. Wie meer over het werk van dokter Hamer wil weten kan daarover op deze video meer zien en horen. Het betreft een Duitstalige video die Nederlands is ondertiteld.
 
18. Wie nu toch wel graag eens wil weten wat de New Age eigenlijk inhoudt, heeft na het zien en horen van de Engelstalige lezing van prof. Walter J. Veith, met als titel: The new age agenda, een behoorlijk compleet beeld van wat zich op het religieuze erf achter de schermen afspeelt. Houd er rekening mee dat dit geen “ver van je bed show” is want zeer waarschijnlijk is je eigen kerk of gemeente ook al veel sterker beïnvloed door de occulte krachten in deze wereld dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Dat weet prof. Walter J. Veith op overtuigende wijze duidelijk te maken, waarbij hij gebruik kan maken van o.a. bronmateriaal dat bestemd is voor de hogere graden binnen de Vrijmetselarij. Materiaal dat dus helemaal niet bestemd was voor buitenstaanders maar dat prof. Walter J. Veith desondanks in handen heeft gekregen. Het gaat hier dus om inside information!! Door daarnaast ook te laten zien wat diverse schrijvers van occulte boeken hebben uitgekraamd onthult hij de plannen van invloedrijke occultisten en laat hij zien hoe dramatisch het is gesteld met het huidige “christendom”. Één van de pijlers van de binnengedrongen New Age is het “christelijke” humanisme dat ondertussen een groot deel van het Protestantse christendom heeft vergiftigd met een evangelie waarin een lieve God het de mens zoveel mogelijk naar de zin wil maken. Omdat de mens volgens dit aangepaste humanisme het middelpunt van het universum is. Dat is hij echter niet. Het is onze Schepper die alle eer toekomt.

19. Zij die behoren tot de oudere generatie onder de trouwe EO kijkers zullen zich zeer waarschijnlijk de TV serie “Het ontstaan van de wereld” nog wel kunnen herinneren. Een TV serie, die begin jaren 1980 door de EO werd uitgezonden en waarin de dwaasheid van de evolutietheorie pijnlijk zichtbaar werd gemaakt. Pijnlijk, tenminste voor al die verdwaasde “wetenschappers” plus alle leken die hen maar al te graag nawauwelen. Het is de vloek van de zonde die op deze mensheid rust welke de grote meerderheid der mensen doet besluiten om met behulp van alle mogelijke (én onmogelijke) middelen het bestaan van onze Schepper te ontkennen. Het is uitsluitend om deze reden dat de zogenaamde evolutietheorie als uitvlucht moet dienen, om zodoende het eigen geweten het zwijgen op te kunnen leggen.
Uitgerekend in het “Darwin jaar” (2009) had de EO deze serie opnieuw moeten uitzenden maar voor zover mij bekend is, is dat niet gebeurd. Deze serie te herhalen zou in ieder geval het Koninkrijk Gods heel wat meer ten goede zijn gekomen dan het vrijzinnige geleuter en het theologische geschuifel van ene Andries Knevel. De gebeurtenissen rond genoemde TV persoonlijkheid hebben ons ondertussen wel duidelijk gemaakt dat de EO van toen nu allang geschiedenis is. Evenals, helaas, de bedoelde TV serie. Nu wil het geval dat ik zelf ooit een aflevering daarvan heb opgenomen. Die kwam ik in mei 2009 weer tegen in mijn archief en dat deed me al snel besluiten om, nu de EO geen zoutend zout meer is in deze wereld, tenminste deze aflevering van de TV serie “Het ontstaan van de wereld” aan de vergetelheid te ontrukken. Moge het voor velen een middel zijn tot verlossing uit een eeuwigheid zonder God. Want iets dramatischer dan dat bestaat er niet.

20. “Vreemd vuur” is de titel van een Engelstalige lezing van prof. Walter J. Veith waarin hij aantoont dat het occultisme langs diverse wegen en onder diverse benamingen het christendom al veel verder is binnengedrongen dan men wil beseffen. Er is vreemd vuur op Gods altaar gebracht en de brengers van dit vreemde vuur laten zich hiervoor door de satan gebruiken. Onder andere de zogenaamde “Toronto Blessing” diende in zijn hoogtijdagen nergens anders toe dan om, zoals de bekende occultist Benjamin Creme eens toegaf, de christenen voor te bereiden op de komst van de New Age Christus (de antichrist dus!). Schrikbarend, zo'n uitspraak. En dit kwam uit de mond van een occultist die zelfs niet eens de moeite neemt zich voor te doen als een “christen”. Er zijn echter massa's “evangelisten” die zich wel verschuilen achter een vorm van christelijkheid maar achter de schermen dezelfde satan dienen als Benjamin Creme. Ook de zogenaamde “christelijke rockmuziek” is een uitvinding van de satan. Een aantal van deze musici worden in deze lezing ontmaskerd als dienaren van de hel. Michael W. Smith blijkt één van hen te zijn. Mocht je nu overigens boos zijn omdat ik zojuist een van je idolen omver heb geschopt: start de video en overtuig jezelf.

21. Het ontstaan en de ware aard van de religie van de angst, die bekend staat als de Islam, is voor de grote massa met opzet in nevelen gehuld. In de mythe hierover die door duistere krachten in het Vaticaan welbewust in stand wordt gehouden is aan ene Mohammed een hoofdrol toegedacht. Dit stukje geschiedvervalsing (iets waaraan het Vaticaan zich overigens meer dan eens heeft schuldig gemaakt) dient slechts één doel en dat is de ware afkomst van de Islam verborgen te houden. De aard van dit systeem van onderdrukking kan als volgt worden samengevat: de Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen. In deze (Engelstalige) video, met als titel: The Islamic Connection, wordt door prof. Walter J. Veith uitgelegd waarom dit zo is en wordt eveneens de oorsprong van de Islam uit de doeken gedaan, waarbij hij de vele opvallende overeenkomsten aantoont met de Rooms Katholieke religie (die ook uit het Vaticaan is voortgekomen). Overeenkomsten die te talrijk zijn om toeval genoemd te kunnen worden. Een voorbeeld: is jou nooit de treffende gelijkenis opgevallen tussen de (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen in strenge Moslimlanden en het uniform van Roomse nonnen??
Prof. Walter Veith legt uit dat zowel de Rooms Katholieke religie als de religie van de Islam slechts dienen om de grote “domme” massa bezig te houden met een religie die gebruik maakt van precies dezelfde symbolen en begrippen die ook door de satanisten in deze wereld worden gebruikt. Uiteraard mogen die miljarden Rooms Katholieken en Moslims dat niet weten. En daarom is The Islamic Connection een openbaring voor de oprechte zoeker die diep in zijn/haar hart allang aanvoelde dat hij/zij zich van jongs af aan door een dode religie heeft laten bedriegen. Een religie die beslist niet is bedacht voor de geloofszekerheid van velen maar die als enige doel heeft: een leger voor de paus te rekruteren.

22. Op één van de andere pagina's van deze website (De Nederlandse Bijbel Vervalsing) is al uitgebreid aandacht besteed aan de stortvloed van bijbelvervalsingen die, als reactie op de Reformatie, vanaf de zestiende eeuw door het Vaticaan en zijn handlangers in de strijd zijn geworpen om ook langs die weg het evangelie te kunnen verdraaien. De eveneens op die pagina te bewonderen video waarin door Kent Hovind details van deze aanval op het evangelie van Jezus Christus uit de doeken worden gedaan is zeer verhelderend. Om speciaal deze uitleg van Kent Hovind over de bijbelvervalsingen extra onder de aandacht te brengen heb ik deze op een andere (veel kortere) pagina gezet. Volg de link. Waar het op aankomt is dat het je duidelijk zal worden welke de echte bijbel is en welke de vervalsingen. Uiteraard is daarover door de handlangers van het Vaticaan (lees: de Jezuïeten in al hun vermommingen) al een stortvloed aan desinformatie de wereld in geholpen met het doel de echte bijbel weg te honen en om die o.a. af te doen als “ouderwets” en daarom moeilijk leesbaar. Wel, je voelde het natuurlijk al aan je kouwe theewater dus hier komt de oplossing van dit raadsel: de bijbel die het meest wordt aangevallen is dus de echte bijbel! Het principe is namelijk heel simpel: dat wat door de satan het meest wordt gehoond en gehaat is altijd de waarheid. En die waarheid vinden wij in dit geval in de Statenvertaling. Én in de Engelse King James bijbel. Want dat is de bijbel waarvoor Kent Hovind, op de van hem bekende wijze, in de bres springt.
 
Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding