Mededeling voor hen die zich afvragen waarom er al enige tijd geen nieuwe pagina's meer aan deze website zijn toegevoegd: na 10 jaar pagina's te hebben geschreven voor deze site had ik geen inspiratie meer voor een nieuw onderwerp. Inmiddels weet ik wat het onderwerp van de eerstvolgende pagina zal zijn, maar het zal door omstandigheden nog wel een poos duren voordat die beschikbaar komt. Verder is reageren op deze website tijdelijk niet mogelijk!

 Genezing van kanker.

Het kankerprobleem is uiteindelijk ook een zondeprobleem, zoals dat met alle ziekten en ellende het geval is. En daarom ligt de oorzaak ervan in de geestelijke, bovennatuurlijke wereld. Niet voor niets staat er in Spreuken 17:22: “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Het is de menselijke geest die het lichaam in stand houdt en als dit vermogen van de geest door wat voor oorzaak dan ook is aangetast zal “het gebeente verdorren”, wordt het lichaam dus aangetast en krijgen ziekten vrij spel. Dat is, alweer jaren geleden, de ontdekking geweest van de Duitse arts, Ryke Geerd Hamer. Sindsdien is al meer dan 40.000 maal bewezen dat door het oplossen en uitpraten van conflicten en onverwerkte trauma's zelfs “hopeloze” kankerpatiënten weer volkomen genezen. Daarmee heeft hij bewezen dat wat er in de bijbel staat over het verband tussen de menselijke geest en de gezondheidstoestand van het lichaam helemaal waar is.

Het zou een goede zaak zijn als men ook binnen de pastorale zorg en de Christelijke hulpverlening oog zou krijgen voor deze waarheid. Maar al te vaak worden zieke mensen door dominee/voorganger/medewerkers pastorale zorg etc. overgeleverd in de klauwen van de “gezondheidszorg” en de medische “wetenschap”. En niet zelden met rampzalige gevolgen. Of men rent in paniek van de ene naar de andere genezingsdienst in de hoop op een Goddelijk ingrijpen. Zo zag ik eens in mijn woonplaats op diverse plaatsen de reclameborden hangen voor een komende genezingscampagne met daarop de schreeuwende tekst: “Ga richting het wonder”. Wat men echter niet beseft is dat dit wonder door Gods genade al sinds mensenheugenis veel dichter binnen handbereik is geweest dan de al genoemde zielzorgers weten. De link tussen de zonden en conflicten in een mensenleven en bepaalde lichamelijke klachten is gruwelijk lang totaal genegeerd. Zou men daar oog voor krijgen, zoals ook dokter Hamer dat destijds overkwam, voorwaar dan zouden velen een heel wat dragelijker leven leiden dan zij nu doen.

Het lag overigens in de lijn der verwachting dat de heren/dames van de “gevestigde” medische wetenschap aan de ontdekking van dokter Hamer geen enkele boodschap hebben. Omdat dit hun miljardenzwendel bedreigt en hun bedrog aan het licht brengt.

Om een idee te geven van de nauwkeurigheid waarmee dokter Hamer de toestand van een patiënt kan analyseren volgt hier een fragment uit een interview met dokter Hamer uit het jaar 1992, waarin hij vertelt:
Nadat ik een lezing had gegeven in Wenen, in Mei 1991, drukte een arts mij een CT-scan van één van zijn patiënten in de handen. In de aanwezigheid van 20 van zijn collega's, waaronder radiologen en CT-scan experts, vroeg hij mij hem te vertellen welke symptomen deze patiënt had en welke conflicten ermee in verband konden worden gebracht. Hij verzocht mij eveneens om op basis van de toestand van de hersenen de psychische conditie en de lichamelijke conditie te achterhalen. Ik leidde uit de CT-scan af dat er sprake was van een onlangs bloedend blaas carcinoom in de genezingsfase, een oud prostaat carcinoom, een diabetische conditie, een oud bronchiaal carcinoom en een zintuiglijke uitval in een bepaald deel van het lichaam, en ik noemde voor elk van deze symptomen de bijbehorende conflicten die deze patiënt moest hebben doorgemaakt. Op dit punt aangekomen stond de arts in aanwezigheid van al zijn collega's op en zei: “Dokter Hamer, gefeliciteerd! Vijf nauwkeurige claims en allemaal juist. De patiënt had precies wat u ons hier vertelt. En u was zelfs nog in staat om te bepalen welke symptomen de patiënt in het verleden had en welke symptomen hij nu heeft.”
Laat dit voorbeeld een les zijn voor alle “deskundigen” binnen de “reguliere” medische wetenschap die dokter Hamer uitmaken voor een kwakzalver! Er is bovendien al ruimschoots aangetoond dat zij zelf kwakzalvers zijn die in dienst staan van een pseudo-wetenschap.

Bezoek www.adobe.com voor de nieuwste versie! Pseudo-wetenschap? Jawel! Want van al de kankerpatiënten die door deze kwakzalvers worden “behandeld” is 98% binnen 5 jaar dood. Of beter gezegd: vermoord!! Wat niemand echter van deze massamoordenaars mag weten is dat dankzij de ontdekkingen van dokter Ryke Geerd Hamer de overlevingskans van kankerpatiënten 98% is!! Daar zijn de beulen van de kankerindustrie overigens heel goed van op de hoogte. Luister in het hiernaast staande videofragment maar eens naar wat dokter Hamer vertelt over de onwil van de medische “wetenschap” om het eigen wereldwijde bedrog aan de kaak te stellen.

arrow arrow arrow arrow arrow

Voor wie zich nu afvraagt wat het onderwerp van deze pagina met het hoofdonderwerp van deze website van doen heeft: het is een feit dat de misdaden van de “gezondheidszorg”, de medische wetenschap en de farmaceutische industrie een aanval vormen op de schepping Gods, de mens. Juist omdat velen hun Schepper niet (willen) kennen is dat voor de satan een kans bij uitstek om al deze verloren zielen voor eeuwig van hun Schepper te scheiden door hen te laten vermoorden onder de handen van deze witte jassen criminelen. In Joh. 8:44 noemde Jezus de satan dan ook niet voor niets de mensenmoorder van den beginne!!

Andere pagina's op deze site die hetzelfde onderwerp behandelen:
Griep, of toch iets heel anders...!!!
...tegen de Here en Zijn gezalfde.
Het bedrog van de kankerbestrijding.

Wil je meer weten over dr. Hamer's ontdekkingen dan vind je via de nu volgende link meer informatie over de Germanische Neue Medizin.

Bronvermelding