nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!

 Bewijzen tegen de evolutie.

De mens is voor een aanzienlijk deel het product van zijn opvoeding, of van de afwezigheid daarvan. In deze, van God vervreemde, wereld worden massa's kinderen vanaf hun jonge jaren geprogrammeerd met “kennis” die voor wetenschap moet doorgaan maar niets anders is dan dik bedrog. Zij maken daardoor een valse start en zijn opgescheept met een vertekend beeld van wat wetenschap feitelijk is. Wetenschap houdt zich namelijk uitsluitend bezig met wat bewezen kan worden of al bewezen is, dus met feiten. Theorieën blijven daarom slechts theorieën zolang ze niet bewezen zijn. Werken met deze theorieën is niet verkeerd (en zelfs noodzakelijk als men ze wil kunnen bewijzen) maar zodra onbewezen theorieën daarentegen huichelachtig worden voorgesteld als bewezen feiten hebben wij niet meer van doen met wetenschap maar met een wereldwijd, doodordinair bedrog!! Dat is een bedrog dat er geen moeite mee heeft om wetenschappers te ontslaan die bewijzen hebben gevonden die dit bedrog ontmaskeren. En een bedrog dat vervolgens meer dan eens deze gevonden bewijzen spoorloos laat verdwijnen. Nogmaals: dit corrupte gedrag heeft met wetenschap totaal niets van doen.

Voor wie, als gevolg van deze ziekelijke “wij wensen het niet te weten” mentaliteit al vanaf zijn jonge jaren is gehersenspoeld met de waanzin van goddelozen, atheïsten, corrupte biologen/paleontologen, nep wetenschappers en meer van dergelijke bedriegers heb ik op deze pagina een aantal videofragmenten bij elkaar gezocht waarin uitsluitend feiten worden getoond. Feiten die aantonen dat wat in deze wereld zo massaal als een “bewezen wetenschap” wordt gebracht slechts ordinair bedrog is. En hiermee doel ik uiteraard op de onvoorstelbaar achterlijke evolutietheorie. Een theorie waarmee de genoemde bedriegers leugenachtig zwart willen voorstellen als wit en wit als zwart. Massa's mensen zijn al door deze leugencampagne hun geloof in de Schepper kwijtgeraakt. Zij die dit op hun geweten hebben zijn in Gods ogen schuldig aan een halsmisdaad. Een misdaad waarvan Jezus zei dat wie zich eraan schuldig heeft gemaakt, het beter voor hem zou zijn dat hij met een molensteen om de schuldige hals in de diepe oceaan gegooid zou worden. En laat ik nou toevallig rond de tijd dat ik deze pagina schreef het voorrecht hebben gehad om zo'n molensteen eens van dichtbij te kunnen bekijken. Mijn conclusie: zo'n gevaarte is enorm groot en zwaar. Een molenaar liet me weten dat deze stenen in de korenmolens van de laatste eeuwen ongeveer 1500 kilo wegen. Hoe zwaar de molenstenen in Jezus' tijd waren is me niet bekend maar in ieder geval zwaar genoeg om een ontsnapping uit die donkere diepte te voorkomen. Men wordt er over het algemeen niet graag aan herinnerd maar een feit waar geen mens iets aan kan veranderen is namelijk dat Gods toorn zich voortdurend richt op alle goddeloosheid in deze wereld.
De aanhangers en de verkondigers van de achterlijke, nooit als waarheid bewezen en levensgevaarlijke evolutietheorie bevinden zich daarom in de gevarenzone. Die zone heeft slechts twee uitgangen: de grootste daarvan is de poort naar de hel. De kleinste wordt alleen gevonden door hen die zich nog op tijd laten overtuigen door de waarheid dat zonder de Schepper niets in het universum heeft kunnen ontstaan. Wie dat echter willens en wetens blijft ontkennen en zich daarmee ook blijft verzetten tegen het feit dat hij met al zijn zonden schuldig staat tegenover zijn Schepper is gedoemd om via die grote poort afgevoerd te worden naar de eeuwige straf. De straf voor zijn of haar vijandschap tegenover de Schepper. Een straf, omdat de mens van nature weet wie de Schepper is terwijl Hij toch opzettelijk wordt genegeerd. De Schepper, die niet wil dat de mens verloren gaat en daarom een weg ter ontkoming heeft gegeven. Voor wie zich nog op tijd wil laten overtuigen heb ik hieronder een aantal bijzonder interessante feiten op een rijtje gezet in de vorm van videofragmenten die voor zichzelf spreken. Desondanks heb ik er nog wat commentaar aan toegevoegd.

De Engelstalige videofragmenten zijn (op de eerste twee na) voorzien van Nederlandse ondertiteling waardoor ze voor menigeen een stuk toegankelijker zijn geworden. Men kan nu dus vol overgave de tanden stukbijten op al deze informatie, tenminste: voor zover men zich nog niet heeft bekeerd van de evolutietheorie. En als dat inderdaad niet het geval is zullen deze filmpjes er hopelijk toe bijdragen dat we dit alsnog mogen meemaken.

 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Het bedrog van de evolutietheorie zit diep en stevig verankerd in het huichelachtige hart van de meeste mensen. En waarom? Luister voor het antwoord op deze vraag eerst maar eens naar wat Paul Washer er over heeft te zeggen in dit videofragment. De feiten zijn namelijk dat men heel goed weet dat God bestaat en dat men ook weet wie Hij is maar men wenst liever zelf voor God te spelen. Met alle ellendige gevolgen van dien. Houd dit in gedachten bij het bekijken en beluisteren van de hieropvolgende videofragmenten!
Duur van dit videofragment: 3 minuten en 21 seconden. Is niet ondertiteld maar wordt door een tolk vertaald.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Materie bestaat niet. Alles is opgebouwd uit energie. Volgens de eerste wet van de thermodynamica, ook bekend als de “Wet van behoud van energie”, kan energie niet uit het niets ontstaan en kan die ook niet verloren gaan. Vraag: wat is die energie? Nog betere vraag: Wie is die energie?

Nog iets om even over na te denken:
Alle materie wordt in stand gehouden door natuurwetten. Voor het ontstaan van deze materie meent de evolutietheorie een verklaring gevonden te hebben, maar het antwoord op de vraag waar al die mysterieuze en bovennatuurlijke wetten vandaan komen is voor deze pseudo-wetenschap slechts een zwart gat. Zolang de evolutietheorie daar geen antwoord op heeft is ze geen wetenschap maar dom bedrog.
Duur van dit videofragment: 1 minuut en 49 seconden.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Zij die behoren tot de oudere generatie onder de trouwe EO kijkers zullen zich zeer waarschijnlijk de TV serie “Het ontstaan van de wereld” nog wel kunnen herinneren. Een TV serie, die begin jaren 1980 door de EO werd uitgezonden en waarin de dwaasheid van de evolutietheorie pijnlijk zichtbaar werd gemaakt. Uitgerekend in het “Darwin jaar” (2009) had de EO deze serie opnieuw moeten uitzenden maar voor zover mij bekend is, is dat niet gebeurd. Deze serie te herhalen zou in ieder geval het Koninkrijk Gods heel wat meer ten goede zijn gekomen dan het vrijzinnige geleuter en het theologische geschuifel van ene Andries Knevel. De gebeurtenissen rond genoemde TV persoonlijkheid hebben ons ondertussen wel duidelijk gemaakt dat de EO van toen nu allang geschiedenis is. Evenals, helaas, de bedoelde TV serie. Nu wil het geval dat ik zelf ooit een aflevering daarvan heb opgenomen. Die kwam ik in mei 2009 weer tegen in mijn archief en dat deed me al snel besluiten om, nu de EO geen zoutend zout meer is in deze wereld, tenminste deze aflevering van de TV serie “Het ontstaan van de wereld” aan de vergetelheid te ontrukken.
Duur van deze video: 22 minuten en 12 seconden. Is (waar nodig) Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
De bewering dat de indrukwekkende kalksteenformaties in veel grotten er miljoenen jaren over zouden doen om zo groot te worden als ze nu zijn wordt hier met behulp van andere bewijzen geheel onderuit gehaald. Bekijk deze bewijzen en wees overtuigd. Of.... doe net alsof je het allemaal veel beter weet.
Duur van dit videofragment: 2 minuten en 20 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Er worden geregeld kunstig bewerkte (o.a. gouden) voorwerpen gevonden onder of in lagen steenkool en/of lava die volgens de bedriegers van de evolutietheorie vele miljoenen jaren oud zouden zijn en dus ruim voor het ontstaan van de denkende mens werden gevormd.
De vondst van deze, onweerlegbaar door mensen gemaakte, voorwerpen toont echter aan dat er al menselijke activiteiten waren voordat al deze lagen steenkool en lava ontstonden. Dit gooit het complete bedrog omver waarmee de evolutionisten het geloof in onze Schepper bij velen verwoesten. Omdat zij deze feiten niet kunnen weerleggen gaan zij meer dan eens over tot het intimideren van hen die deze vondsten hebben gedaan of van hen die deze vondsten openbaar maken. Dat gaat dan als volgt: “Als u iets vindt dat tegen onze theorie ingaat, raakt u uw baan kwijt”. Dergelijke duivelse bedreigingen bevestigen maar weer eens dat hun corrupte geleuter met wetenschap totaal niets van doen heeft.
Duur van dit videofragment: 3 minuten en 17 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Ook de vondst van versteende (elkaar kruisende of zich naast elkaar bevindende) sporen van Dinosauriërs én mensen bezorgen de evolutionisten een spontane hartverzakking. Met hun bewering dat mensen en Dino's niet gelijktijdig hebben geleefd wordt door deze vondsten hardhandig afgerekend. In dit fragment wordt een sprekend voorbeeld aangehaald van de manier waarop de bedriegers van de evolutietheorie hardnekkig weigeren om naar de gevonden sporen te kijken, zelfs als ze er met hun neus bovenop staan. En dát noemt zichzelf nu “wetenschappers”!!
Duur van dit videofragment: 6 minuten en 22 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
De vliegende Sauriërs die volgens de evolutietheorie uiteraard uitgestorven moeten zijn worden nog steeds springlevend aangetroffen. Een aantal ooggetuigen vertelt daarover. Onder andere een lid van een Keniaans Olympisch marathonteam vertelt dat deze vliegende Sauriërs in zijn dorp worden gezien en worden gevreesd omdat ze gek zijn op rottend mensenvlees en om die reden mensenlijken opgraven. Ook in het Amazonegebied leven Indianen die bang zijn voor deze dieren en zelfs niet in de buurt durven te komen van de rivier waar deze dieren leven.
Duur van dit videofragment: 3 minuten en 59 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Niet minder indrukwekkend zijn de vondsten van en ooggetuigenverslagen over monsterachtig grote slangen in Zuid-Amerika. Waaronder een Boa met een diameter van 4,5 meter en een lengte van 40 meter. Dit monster liet een spoor achter in het oerwoud waar doorheen makkelijk een landbouwtrekker had kunnen rijden. Zullen we het nog eens mogen beleven dat de documentaire zenders ons ook eens dit soort giganten laten zien in plaats van die paar slangenjagertjes die al lyrisch worden als ze een Anacondaatje van 10 meter vinden?? Of zouden wij, domme burgermannetjes die we zijn, dergelijke beelden van de evolutieprofeten niet mogen zien omdat het hun wereldwijde bedrog zou ontmaskeren?
Duur van dit videofragment: 1 minuut en 40 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Enkele voorbeelden van nog meer ooggetuigenverslagen, waaronder die over een dier dat opvallend veel lijkt op de Diplodocus (niet te verwarren met een diplomaat, alhoewel je jezelf soms afvraagt wat het verschil is), een dier dat volgens de plaatselijke bevolking ook al niet gezegend blijkt te zijn met een sympathiek karakter.
Duur van dit videofragment: 1 minuut en 52 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Even wat rekenwerk. Als de mens (volgens de evolutietheorie) inderdaad al 3 miljoen jaar op aarde zou leven zou de wereldbevolking nu zover zijn doorgegroeid dat de aarde totaal onleefbaar zou zijn vanwege de overbevolking. Dat is niet het geval. Desondanks was ene Jacques Cousteau (inderdaad: die man met dat duikerspak) van mening dat we 350.000 mensen per dag uit de weg moeten ruimen om “de wereldbevolking te stabiliseren” en om “moeder Aarde” van de ondergang te redden. Ook oud-president Bill Clinton heeft een uitspraak op zijn geweten die ongeveer luidde: “Wij moeten de wereldbevolking terugbrengen tot 1 miljard”. Wel, als hij dan tenminste één keer in zijn leven eens een goed voorbeeld wenst te geven moet hij zichzelf dan maar als eerste op laten ruimen..... 't Is niet leuk om te vertellen maar er blijken dus nog veel meer van dit soort griezels rond te lopen, met zeer duistere plannen voor de grote meerderheid van het menselijk ras. Je mag driemaal raden: in welke theorie zouden al deze criminelen geloven?
Duur van dit videofragment: 3 minuten en 13 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Het dramatische verhaal over vier jongens waarvan er drie door een zeemonster werden gedood. Dat zal ongetwijfeld het soort dier zijn geweest waarvan de biologische “wetenschap” niet eens wil weten dat ze nog bestaan. Zelfs al spoelen er zo nu en dan kadavers van deze indrukwekkende dieren aan en ook al wordt daar melding van gemaakt, dan nog blijven de heren en dames van het evolutiegilde opvallend afwezig. Tja, als men domweg niet wil weten dat er een Schepper is negeer je dus gewoon ieder bewijs daarvoor. Maar goed, zij hebben straks een bijzonder ellendige eeuwigheid tot hun beschikking gedurende welke zij over hun koppigheid mogen nadenken.
Duur van dit videofragment: 2 minuten en 43 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Voortbordurend op mijn commentaar bij het vorige videofilmpje: hier kun je o.a. het verhaal zien en horen over één zo'n zeemonster dat aanspoelde en dat vervolgens door een massa mensen aan stukken werd gesneden. Je zou bijna gaan denken dat men er haast mee had om ieder spoor uit te wissen dat wel eens zou kunnen leiden tot de conclusie dat er wel degelijk een Schepper is. Omdat het onvermijdelijke van die conclusie ook naar aanleiding van een ander aangespoeld zeemonster tot diverse evolutionisten begon door te dringen en hun door leugen en bedrog tot stand gekomen theorieën daardoor op instorten stonden, kwamen zij met een aantal opvallend domme verklaringen aanzetten.
Duur van dit videofragment: 2 minuten en 58 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Nog meer verhalen over enkele schepsels, ergens in een gigantisch moerasgebied dat grotendeels onbekend is voor de buitenwereld. Het zit er dik in dat de leden van het evolutiegilde dat graag zo willen houden. Want als zij de ooggetuigenverhalen zouden moeten aanhoren van de plaatselijke bevolking zouden de fabrikanten van kalmerende middelen gouden tijden beleven. De lezer zal nu wel zo'n grijs vermoeden hebben waar deze ooggetuigenverslagen over gaan.
Duur van dit videofragment: 3 minuten en 26 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Er zijn versteende boomstammen en vele andere versteende voorwerpen gevonden. Nu blijken die rechtopstaande versteende boomstammen de nare gewoonte te hebben om, geheel tegen de regels van de “evolutiewetenschap” in, dwars door allerlei lagen steenkool heen te steken (soms zelfs ondersteboven staand). Dat zijn lagen die dus in miljoenen jaren laag voor laag hadden moeten ontstaan. Maar dat waren die lagen duidelijk niet van plan, getuige de rechtopstaande en versteende boomstammen die dit maar al te graag wilden bevestigen. Ondertussen heeft het evolutiegilde zijn wonden gelikt en is in de tegenaanval gegaan. Die tegenaanval klonk ongeveer zo: “Ik heb erbij gestaan toen deze boomstammen in die grond terechtkwamen dus vertel mij niet hoe dit gekomen is”.
Duur van dit videofragment: 4 minuten en 17 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
In onze cellen bevinden zich strengen van DNA moleculen. Deze DNA moleculen zijn de meest ingewikkelde moleculen in het universum en bevatten dan ook de ingewikkeldste code die er bestaat. Als de code die in al onze DNA ligt opgeslagen zou worden uitgetypt zouden er zoveel boeken mee vol geschreven worden dat de Grand Canyon er 40 maal mee gevuld zou kunnen worden. Wie weet hoe groot de Grand Canyon is kan zich enigszins een voorstelling maken van de ontstellende hoeveelheid boeken waar we het nu over hebben.
De kans dat één zo'n DNA molecuul door puur toeval kan ontstaan is berekend als 1 op 10 tot de macht 119000. Anders gezegd: dat is een 1 met 119001 nullen. Ter vergelijking: de diameter van het aan ons bekende deel van het universum is 10 tot de macht 28 inches groot (1 inch = 2,54 centimeter). Is het je nog niet helemaal duidelijk wat dit betekent? Het betekent namelijk dit: een kans van 1 op 10 tot de macht 119000 is gelijk aan een kans van 1 op onmogelijk.
Duur van dit videofragment: 2 minuten en 23 seconden. Is Nederlands ondertiteld.
 
Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk.
Mocht je er nog wat tijd voor over hebben: ook in deze 1 uur lange video wordt het belachelijke van de evolutietheorie weer eens pijnlijk zichtbaar gemaakt, tenminste: pijnlijk voor wie nog steeds niet wil weten dat hij zich heeft laten misleiden door die zogenaamde “wetenschap”.
Duur van deze video: 1 uur en 1 minuut. Is Nederlands ondertiteld.
 
Als aanvulling op het voorgaande vind je hier enkele uitspraken van evolutionisten, biologen en wetenschappers die eindelijk eens gewoon eerlijk durfden te zijn. Hopelijk is het je ondertussen al duidelijk geworden dat de bedriegers die de evolutietheorie voor wetenschap laten doorgaan niet alleen zichzelf belachelijk maken maar ook nog eens gevaarlijk bezig zijn. Voor hen die na al het voorgaande te hebben gezien en gehoord meer willen weten heb ik de nu volgende drie links toegevoegd.

Een engelstalige site waarop de evolutietheorie onderuit wordt gehaald. Verzwegen wetenschap. Bestel hier DVD's waarop de onzin van de evolutietheorie aan de kaak wordt gesteld.

Als je zelf ook een bijdrage wilt leveren aan het ontmaskeren van het evolutiebedrog terwijl je nog niet weet hoe je dat eventueel zou kunnen doen: op deze pagina vind je een suggestie.

Spreuk:
De beste evangelisten voor de goddelozen zijn de goddelozen zelf.
Hun geweten heeft hen namelijk allang verteld wie hun Schepper en Verlosser is.

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding