nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 Mijn belijdenis.

Dit is mijn geloof en de beweegreden voor het maken van deze website.
 

Omdat ik aan het bekend maken van het evangelie van Jezus op mijn eigen bescheiden wijze een bijdrage wil leveren heb ik deze website in elkaar geschroefd. Daarbij wil ik me uitsluitend baseren op wat ik in de bijbel vind en heb ik absoluut geen boodschap aan de platgetrapte paden van de gevestigde religieuze stromingen binnen het Christendom. De ongeloofwaardige resultaten van bijna 2000 jaar “christendom” hebben deze wereld namelijk nog maar weinig goeds gebracht.

Ik wil hier voor alle duidelijkheid aan toevoegen dat ik met het voorgaande niet alle christenen binnen het christendom al bij voorbaat over de rand heb geveegd maar wel dat het er op aankomt de vele binnengeslopen dwalingen, die ook de oprechten onder hen aan de ketting hebben gelegd, te ontmaskeren. Zolang dat niet is gebeurd zullen waarheid en leugen nog hand in hand gaan. De bijbel doet daarom een niet mis te verstane oproep aan de oprechten onder Gods volk om dit Babylon ijlings te verlaten door het evangelie van Jezus Christus weer te aanvaarden zoals dat in de bijbel te vinden is. We moeten ook beseffen dat de vele verschillende geloofsrichtingen binnen het Christendom niet alleen zijn ontstaan doordat ze ieder voor zich de waarheid menen te dienen maar ook en vooral doordat ze een deel van die waarheid hebben weggelaten!! Dit is voor mij een reden om veel van mijn tijd en energie in deze site te steken, waarmee ik een bescheiden bijdrage wil leveren aan de strijd tegen het kwaad. En met dit kwaad bedoel ik wat Paulus beschrijft in 2 Thessalonicenzen 2:7: “Want het geheimenis der wetteloosheid(!) is reeds in werking...”. Deze wetteloosheid dient zich in steeds meer gedaanten aan en is juist daarom zo misleidend doordat deze zich ook achter vele soorten vrome maskers verschuilt. Waaronder het masker van een nieuwe “bijbelvertaling” zoals de NBV (Nederlandse Bijbel Vervalsing). In Efeze 5:11 geeft dezelfde Paulus de dringende raad: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer”. Daarmee bezig zijnde wil ik me vasthouden aan Jezus' woorden uit Johannes 7:18 waar Hij zegt: “Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem”.

Desondanks voel ik mij niet geroepen om de lezer aan te wijzen waar hij de “ware kerk” kan vinden. Alleen als ik net zoveel zou weten als God zelf zou ik dat precies kunnen vertellen. Deze site is dus niet bedoeld als een “Michelingids” voor het vinden van de beste kerk of gemeente. Mocht de lezer toch op zoek zijn naar de “ware kerk” dan is het belangrijkste wat ik wel kan vertellen het volgende: de ware kerk begint in het hart van de mens die aan het evangelie gehoorzaam is en de woorden van Jezus vasthoudt. Wie zo bezig is mag al biddend verwachten dat de Heilige Geest hem of haar de weg zal wijzen naar een geschikte kerk of gemeente.

Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding