nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 Het bedrog van de kankerbestrijding.

Inleiding:
Al een aantal jaren hield het onderwerp van deze pagina me bezig. Na iemand uit mijn familiekring te hebben zien overlijden aan kanker en na getuige te zijn geweest van het waardeloze geklungel van de kankerindustrie werd ik opnieuw bij de keiharde realiteit bepaald. Die realiteit is dat de mens in zijn algemeenheid sinds de eerste zonde voortdurend heeft toegegeven aan de verleiding om “als God” te kunnen zijn. Dat daarbij aan de waarheid geen waarde wordt gehecht heeft de geschiedenis talloze malen laten zien. Toen Jezus Christus de waarheid van het evangelie van het Koninkrijk Gods bekend maakte Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. kwam Hij keer op keer tegenstanders tegen die zichzelf dan ook hoog en breed op de troon hadden gezet. Vanaf die troon regeerden zij hun eigen koninkrijkjes en werd Jezus als een bedreiging voor hun koninkrijkjes gezien. Kort nadat Jezus zijn vriend Lazarus had opgewekt uit de dood zeiden de Farizeeën in Johannes 12:19 dan ook ontzet tegen elkaar: “Gij ziet voor uw ogen, dat gij niets bereikt; zie, de gehele wereld loopt Hem na”, waarmee ze lieten blijken hun eer en aanzien niet kwijt te willen raken. In onze tijd is het niet anders want ook nu zijn er gewetenloze lieden die hun eigen eer, aanzien, winst en welvaart als het hoogste goed beschouwen en ten koste van anderen hun status en rijkdom willen handhaven, of.... die zich willens en wetens laten gebruiken voor de kwaadaardige plannen van de satan. Die als de overste van deze wereld zijn resterende tijd uitbuit om nog zoveel mogelijk schade te kunnen veroorzaken. Geestelijke schade in de eerste plaats, maar ook lichamelijke schade. Het wrange is dat zo velen de genadeloze uitvoerders van dit satanische plan via allerlei buitensporig hoge premies voor “zorgverzekeringen” ook nog eens van miljarden euro's/dollars voorzien in de waan dat deze dienaren van de satan het beste met hen voor hebben. Maar dát is nu net niet het geval.

De griezelige realiteit is daarentegen dat kanker door de machthebbers in deze wereld (zoals dat ook met vaccinaties en abortus het geval is) wordt ingezet als wapen tegen de “overbevolking van moeder Aarde”. Dit wapen vertoont verbijsterende overeenkomsten met de uitroeiing van miljoenen mensen die destijds door de Nazi's in praktijk werd gebracht! Waarover verderop meer. Even enkele cijfers ter illustratie: van al de kankerpatiënten die door de beulen van de kankerindustrie worden “behandeld” is 98% binnen 5 jaar dood. Of beter gezegd: vermoord!! Wat niemand echter van deze massamoordenaars mag weten is dat dankzij de ontdekkingen van de Duitse arts dr. Ryke Geerd Hamer de overlevingskans van kankerpatiënten 98% is!! Daar zijn de beulen van de kankerindustrie overigens heel goed van op de hoogte. Luister in het hiernaast staande videofragment maar eens naar wat dokter Hamer hier zelf over vertelt. Over dokter Hamer kun je verderop op deze pagina meer lezen.
 

Chemisch bedrog.

Zoals al zo vele malen is gebleken heeft de in zonde vervallen mens zich als gevolg van de zonde laten wijsmaken dat hij God kan evenaren. De leugen van de satan waarmee hij de mens tot zonde verleidde luidde dan ook niet toevallig: “maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn.....” Dat “als God zijn” is sindsdien een talloze malen terugkerend ideaal geweest voor talloze zondaren die, door arrogantie verblind, meenden God niet meer nodig te hebben. De wereld van vandaag is daar dan ook vol van. Met name alles dat voor wetenschap moet doorgaan heeft een stempel gelegd op het denken van de man in de straat. De tijd dat de dokter en de dominee in het dorp tot een elite behoorden die het allemaal zo goed meende te weten omdat “ze ervoor geleerd hadden” is wat de dominee betreft weliswaar grotendeels voorbij, maar de dokter zit nog steeds een stuk steviger in het zadel. Met name de medische wetenschap namens welke die dokter spreekt houdt de mensheid nog steeds in een gruwelijke wurggreep. Want..... de feiten zijn dat de farmaceutische bedrijven vele miljarden verdienen aan een berg medicijnen waarvan meer dan 95% waardeloze rotzooi is waarvan de genezende werking nooit is bewezen.

Sterker nog: dr. John Virapen (een ex-directeur van Eli Lilly and Company met 35 jaar ervaring in deze wereld van criminaliteit en omkoperij) biechtte op dat door de farmaceutische industrie wereldwijd zelfs meer mensen worden gedood dan er in al de oorlogen bij elkaar om het leven komen. En dat niet per ongeluk, maar opzettelijk! Deze insider had ons trouwens nog meer tenenkrommende feiten te melden, zoals:

De genoemde ex-directeur kan vanwege deze en andere onthullingen tegenwoordig niet meer zonder een bodyguard de straat op omdat zijn voormalige werkgevers hem het liefst zo snel mogelijk uit de weg willen ruimen. Kijk eens aan! Weten wij tenminste meteen weer met wat voor criminelen wij hier van doen hebben! Deze gifmengers hebben duidelijk nogal wat op hun geweten. Zij liggen dan ook echt niet wakker van de vrijwel totale onmogelijkheid om in een lab chemische troep te produceren die genezend zou werken. Troep waarvan bovendien geen hond van tevoren weet welke (nadelige) effecten deze stoffen hebben op het menselijk lichaam. Dat moet namelijk eerst in de praktijk getest worden en geen sterveling zal zichzelf zomaar vrijwillig als proefkonijn ter beschikking stellen. Dus dumpen deze criminelen hun nieuwe “super medicijnen” geregeld op de markt met als gevolg dat er nogal eens zeer kwalijke en zelfs dodelijke bijwerkingen aan het licht komen. Daarvan zag ik in een Duits TV programma een sprekend voorbeeld waarbij een aantal proefpersonen slechts voor een som geld bereid was als proefkonijn te dienen voor een zoveelste middel “tegen kanker”. Vooraf moesten ze wel een contract ondertekenen dat hen verbood om er achteraf ruchtbaarheid aan te geven, mochten de resultaten tegenvallen. En die vielen dus zwaar tegen. Onder andere zware brandwonden waren hun beloning en op de vraag of de fabrikant van die rommel kon verklaren waarom het zo fout was gelopen kon een woordvoerder van deze farmaceutische gifmengers slechts stamelen: “We weten het niet, we weten het echt niet”. Nee, natuurlijk weten jullie dat niet, stelletje door en door corrupte pillendraaiers! Als de mens zonodig in zijn arrogantie en opstandigheid tegenover de Schepper meent allerlei chemische gifmengseltjes als vervanging te kunnen gebruiken voor de natuurlijke voedingsstoffen die de Schepper voor ons lichaam heeft gemaakt is het resultaat slechts dikke ellende. Dat werd me weer eens heel duidelijk bij het lezen van enkele getallen. Die getallen waren: 60.000 en 200.000. Die 60.000 is namelijk het aantal mensen dat jaarlijks in Duitsland sterft als direct gevolg van medicijngebruik. Terwijl 200.000 mensen jaarlijks in Duitsland een medicijnvergiftiging oplopen, wat alles bij elkaar opgeteld als uitkomst geeft dat de ernstige bijwerkingen van farmaceutische producten de vierde doodsoorzaak is geworden, na hartinfarct, beroerte en kanker. Dus in plaats van die laatste drie doodsoorzaken te bestrijden hebben deze gifmengers er een doodsoorzaak aan toegevoegd. Zoals te verwachten was wordt er aan deze massamoord dik verdiend. Waar gaat bijvoorbeeld al het geld naartoe dat aan het zogenaamde kankeronderzoek en de kankerbestrijding wordt uitgegeven? Ik kwam ergens de mededeling tegen dat er sinds 1970 een slordige 50 miljard dollar aan kankeronderzoek is uitgegeven. Ik ga er maar vanuit dat deze 50 miljard wereldwijd is uitgegeven aan dit kankerbedrog. Bedrog? Uiteraard! Want ondanks dat de gevestigde medische wetenschap talloze “overwinningen” claimde voor haar zogenaamde kankeronderzoek blijkt dat kanker sinds het begin van 2009 doodsoorzaak nummer één is in.... Nederland. In Nederland? Oei! Dat komt inderdaad al erg dicht bij huis!! In welke bodemloze put dat vele geld dan wel wordt gestort zal je verderop wel duidelijk worden.

 

Indiase proefkonijnen.

Iets verder weg bij huis vinden we overigens nog meer dramatische voorbeelden van dit chemische bedrog. In een documentaire van de BBC werd onthuld dat de gifmengers van de westerse farmaceutische bedrijven in India een gigantische hoeveelheid proefkonijnen hebben aangetroffen. Die proefkonijnen zijn de minder bedeelden, die in India nauwelijks of helemaal geen medische zorg kunnen betalen. Dus, wat doen deze farmaceutische ratten?? Met de belofte dat de patiënt een gratis behandeling kan ontvangen, na “ondertekening” van een overeenkomst, wordt de stakker volgespoten met nieuwe “medicijnen”. Het laat zich raden dat de gevolgen meer dan eens dramatisch zijn voor de nietsvermoedende patiënt die overigens in de waan wordt gelaten dat hij of zij een uitgetest middel krijgt toegediend. De schriftelijke toestemming voor de gratis behandeling die ze vooraf moeten ondertekenen (met een vingerafdruk of een kruisje als het een analfabeet betreft) is ook nog eens in het Engels opgesteld, terwijl velen van deze arme drommels zelfs helemaal geen Engels kunnen lezen. Niet uitgeteste medicijnen worden via deze sadistische methoden tegen zeer lage onkosten voor de pillendraaiers uitgeprobeerd op weerloze armen die achteraf, wanneer het resultaat van hun “behandeling” een ontstellende lijdensweg tot gevolg heeft, aan hun lot worden overgelaten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat enkele Indiase artsen die aanvankelijk nog aan deze experimenten meewerkten gewetensbezwaren kregen en de alarmbel luidden. Met als gevolg dat ze werden bedreigd met ontslag of nog erger. Een van hen maakte de opmerking dat hij zich geen enkel vergelijkbaar experiment kon herinneren, uitgevoerd tijdens de laatste pakweg vijftig jaar. De enige overeenkomstige sadistische, medische experimenten die hij kon bedenken waren die in de concentratiekampen van de Nazi's, waarbij o.a. ene Josef Mengele (met de bijnaam: “engel des doods”) als kamparts was betrokken. Dat blijkt overigens een griezelig realistische vergelijking te zijn want er lopen nog steeds massa's van deze engelen des doods rond, zoals uit het voorgaande al is gebleken. Volgens schattingen zullen (jaarlijks) zo'n twee miljoen patiënten in India het slachtoffer van deze goedkope testmethoden zijn.

Chemische oorlogvoering.

Kom ik nu op de titel van deze pagina dan is het wat kanker betreft een feit dat deze ziekte o.a. het gevolg is van een gebrek aan natuurlijke voedingsstoffen. Ik las zelfs, alweer een aantal jaren geleden, dat sowieso al sinds begin jaren vijftig van de vorige eeuw bekend was dat dankzij een stof genaamd laetrile, een andere naam voor vitamine B17, kanker te genezen is en bij regelmatige inname hiervan zelfs is te voorkomen. Dat zou kunnen verklaren waarom bij de “primitieve” volken die deze stof nog wel in hun ongecultiveerde voedsel hebben vrijwel geen kanker voorkomt. Echter, de moderne mens die, op advies van de satan, zichzelf tot schepper heeft verheven heeft deze stof grotendeels uit het moderne “welvaartsvoedsel” verwijderd. Dit heeft inderdaad grote welvaart gebracht, al bestaat die welvaart wel vrijwel geheel uit de vele miljarden die voornamelijk door de farmaceutische maffia bij elkaar zijn geroofd. De leugen regeert. Zoals de mens tot zonde en misère verviel door de leugen van de satan te geloven, zo wordt de mensheid ook nu door de leugen in een wurggreep gehouden. Onder het valse voorwendsel van “kankerbestrijding” worden in werkelijkheid nog steeds miljarden binnengehaald om daarmee de winsten van deze moderne gifmengers op peil te houden. Er wordt niets aan kankerbestrijding gedaan, net zomin als er oprecht en werkelijk wordt gezocht naar geneesmiddelen voor andere ziekten. In de bovenstaande alinea “Chemisch bedrog” is dit feit al aan de orde geweest. Zouden de vele (niet bestaande) ziekten en kwalen dankzij welke de “geneesmiddelenindustrie” nu nog miljarden winst maakt verdwijnen dan zou deze complete handel in ziekten, dus deze miljardenindustrie, in elkaar storten. Anders gezegd: deze leugenbende heeft er alle belang bij dat de mensheid gebukt gaat onder (niet bestaande) ziekten omdat men daaraan grof geld kan verdienen.
Toen er meer dan vijftig jaar geleden in Amerika werd ontdekt dat de stof laetrile (vitamine B17) kanker kan voorkomen en zelfs kan genezen werd de ontdekker van dit feit aan alle kanten tegengewerkt en voor kwakzalver uitgemaakt, óók door het Amerikaanse Nationale Kanker Instituut!! Hij werd zelfs onder druk gezet om zijn onderzoek en experimenten stop te zetten, waaruit wel heel overtuigend bleek dat de aan de ketting van de farmaceutische industrie vastgeketende medische “wetenschap” absoluut niet is geïnteresseerd in de oplossing van het kankerprobleem. In de jaren '70 van de vorige eeuw deed een professor in Amerika onderzoek naar de bewezen gunstige invloed van vitamine C op het voorkomen van kanker. Op zijn verzoek om subsidie voor zijn onderzoek kreeg hij van het Nationale Kanker Instituut van Amerika als antwoord: “De weg naar een vitamineantwoord op kanker is van géén medisch belang”. Tja, er zijn inderdaad van die momenten in je leven dat je toch echt maar amper kunt geloven wat je leest!

Dat overkwam me bijvoorbeeld ook toen ik op een Amerikaanse site, bedoeld voor het bestellen van vitaminen, mineralen en voedingssupplementen, de hieronder staande tekst las en waarin wordt vermeld dat men geen toestemming heeft om vitamine B17 te verkopen. Vrij vertaald is de boodschap van de Amerikaanse waakhond voor de belangen van de farmaceutische maffia, de U.S. Food and Drug Administration, in het (door mijzelf) onderstreepte deel: “Wij hebben er geen belang bij dat onder meer door het gebruik van vitamine B17 de kankerepidemie tot staan wordt gebracht omdat de belangen van onze nationale gifmengers daar groot nadeel van zullen ondervinden”.

Vitamine B17 in de ban gedaan.
 

Het voorgaande houdt overigens wel in dat vrijwel al het geld dat ijverige en goedbedoelende mensen bij elkaar halen voor de “kankerbestrijding” slechts ten goede komt aan de buitensporige winsten die door deze corrupte pillendraaiers bij elkaar worden gestolen. Om de schijn op te houden dat er wel naar een geloofwaardige kankertherapie is gezocht hebben zij de chemotherapie en de bestraling van kankercellen uitgevonden. Vergeleken met wat onze Schepper ons ter beschikking heeft gesteld voor het genezen én voorkomen van ziekten komen deze bulldozer methoden er zo ongeveer op neer dat men met een kruisraket een mug uit de gordijnen probeert te schieten. Het zit er dik in dat die mug na afloop van deze stoutmoedige oorlogshandeling zijn langste tijd wel heeft gehad maar zeer waarschijnlijk zal hij niet in zijn eentje het hiernamaals betreden. Dit chemische geweld inspireerde mij ooit om de chemotherapie (zeer toepasselijk) om te dopen tot de chemische oorlogvoering. Want iets anders is het niet. Het is een oorlog die met chemische wapens wordt gestreden en waarbij niet de gezondheid van de mensheid het hoogste ideaal is maar o.a. de gigantische winsten van de farmaceutische roversbenden. Plus uiteraard het hierboven al genoemde ideaal om het overgrote deel van de wereldbevolking uit te roeien. Dit gaat overigens ook op voor de meedogenloze aids-bestrijding, een “bestrijding” die slechts in stand wordt gehouden om te kunnen doden. Want: het zijn de zogenaamde “aids-remmers” die, evenals de chemotherapie en de bestraling van kankercellen, dodelijk zijn. Aids zelf is een niet bestaande ziekte!

De keiharde realiteit is:

  1. De corrupte farmaceutische industrie heeft de oplossing van het kankerprobleem bewust tegengewerkt.
  2. Massa's mensen zijn nodeloos aan een ziekte gestorven die absoluut niet wordt bestreden maar zeer bewust in stand wordt gehouden, als middel tegen de “overbevolking” van “Moeder Aarde”. Ik herhaal de kille cijfers nog maar even: van al de kankerpatiënten die door de beulen van deze kankerindustrie worden “behandeld” is 98% binnen 5 jaar dood.
  3. Een werkelijke bestrijding van kanker en zovele andere welvaartsziekten wordt door de farmaceutische maffia niet op prijs gesteld.
  4. Als zoethoudertje zijn onder andere de bestraling en de chemotherapie bedacht.
  5. Geld dat in naam van de kankerbestrijding door goedwillende mensen wordt ingezameld komt beslist niet ten goede aan de oplossing van het kankerprobleem omdat het voortbestaan van kanker een welkome bron van inkomsten is voor de werkelijke terroristen op deze wereld.
  6. De terroristen die dit allemaal op hun geweten hebben zitten daarom niet met een hoofddoekje om ergens in een grot in Verweggistan om zich te verschuilen voor het klappertjespistool van president Bush en zijn opvolgers maar lopen heel gewoon vrij rond in maatpakken en achter dure stropdassen.

De slechteriken die ik zojuist bij punt 6 in de kraag heb gevat bevinden zich niet alleen in de farmaceutische industrie maar ook in de kringen van hun corrupte handlangers = de regeringsleiders en daarom maken we nu even een uitstapje naar de bezigheden van deze griezels. Die bezigheden bestaan o.a. uit:

 

De “strijd tegen het terrorisme”.

De situatie is nu dat er sinds september 2001 een “strijd tegen het terrorisme” aan de mensheid is opgedrongen. De massamedia hebben sindsdien overuren gedraaid om een lawine van desinformatie over de wereldbevolking uit te kunnen storten. Zoals te verwachten was is er niets nieuws onder de zon. Er is slechts een versleten paard van Troje van stal gehaald, een paard dat al meer dan eens de trukendoos bleek te vullen van machthebbers die er bepaalde zaken door wilden drukken. Als je zoiets zo onopvallend mogelijk wilt doen schep je eerst een gevaar of een “gemeenschappelijke” vijand, je werpt jezelf vervolgens op als de grote verlosser van dat kwaad en je wordt op handen gedragen. Ondertussen knijpt men uit sympathie een oogje dicht als je beweert bepaalde zaakjes te moeten regelen in “een ieders belang”. Ook de Romeinen kenden destijds die truc al en in onze dagen hebben de witte boorden criminelen in Amerika een hedendaagse variant van dit bedrog in de strijd geworpen. Want tegen wie er dan wel gestreden moest worden was niemand echt duidelijk. Om de wereld daarvan eerst maar eens definitief te overtuigen werden een serie terroristische aanvallen op Amerikaans grondgebied in scène gezet. Wie kent niet die TV beelden van president Bush die tijdens dit hele spektakel een school bezocht? Nadat meneer de president door een van zijn medewerkers een bericht kreeg ingefluisterd dat zonder enige twijfel de vliegtuigcrashes betrof zat hij minuten lang de “compleet overdonderde” meneer uit te hangen. Zijn houding straalde echter maar één ding uit: hij was absoluut niet verrast door deze gebeurtenissen. Zijn verongelijkte tronie bleef nog enige tijd in beeld terwijl hij ondertussen probeerde alsnog de indruk te wekken aandacht voor de kinderen te hebben maar een beetje psycholoog kon daar moeiteloos dwars doorheen prikken.

Wij hoeven dan ook beslist geen waarde te hechten aan het doorzichtige verhaaltje dat deze medeplichtige ex-president ophing alsof hij een wedergeboren christen zou zijn. De keiharde realiteit is namelijk dat de satan als overste van deze wereld alleen die personen op invloedrijke posten duldt die volledig naar zijn pijpen dansen. Met wie in het wereldje van regeringsleiders (inclusief de koningshuizen) niet aan de maatstaven van de satan kan voldoen wordt dan ook hardhandig afgerekend. In het rijk van de satan kent men geen genade!

Niet lang nadat de puinberg van dit drama (inclusief het aanwezige forensisch bewijsmateriaal van de ware toedracht!!) zeer kort na de ramp al werd afgevoerd hadden de bedenkers van dit hoogverraad al de te verwachten zondebokken “in de wachtrij staan”. Dat bijvoorbeeld Saddam Hoessein een beest was zal geen normaal denkend mens betwijfelen. De feiten zijn echter dat dezelfde regeringen die Saddam zo graag wilden uitroken dit beest eerst zelf jarenlang hebben gevoerd en van (wapen)materiaal hebben voorzien, waarmee dit beest zich vervolgens eerst eens flink kon uitleven. Zodat iedereen zich ervan zou kunnen overtuigen met wat voor een onmens wij van doen hadden. De toegepaste truc is dat men eerst heimelijk een monster schept om het daarna in naam van de “gerechtigheid” weer op te ruimen, waardoor men achteraf zal worden gevierd als de verlosser van de “beschaafde” wereld. Dat die beschaafde wereld echter helemaal niet zo beschaafd is, is in het voorgaande al stevig onder woorden gebracht. De werkelijke terroristen zijn juist die boeven die zich schuilhouden achter het rookgordijn van ogenschijnlijk goede bedoelingen. Op dat soort misdadigers wordt namelijk niet gejaagd. Opmerkelijk was verder dat voordat men Irak als een bedreiging voor de wereldvrede afschilderde dezelfde handlangers van dit groots opgezette bedrog bij hoog en bij laag verkondigden dat Irak niet over massavernietigingswapens beschikte. Er werd dus toneel gespeeld.

De bangmakerij voor dreigende terroristische aanslagen dient dan ook vooral om de handlangers van de overste van deze wereld (de satan) een schijn van oprechtheid te bezorgen zodat zij ongehinderd hun verdere voorbereidingen kunnen treffen voor een wereld waarin geen plaats meer is gegund aan hen die met Jezus Christus rekening houden. Uiteindelijk is dát de strijd waar het allemaal in wezen om gaat.
Daarvoor waarschuwde Jezus Zijn discipelen al in Joh. 15:18-19: “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld”.

4500 gedode Amerikanen.

De huichelachtigheid waaraan zowel de zojuist genoemde criminelen zich schuldig maken als ook de grote massa die zich door dit boerenbedrog laat meeslepen is onvoorstelbaar groot. Dat wordt wel heel duidelijk gemaakt door een paar getallen. Op de dag die door de genoemde schurken was bedoeld om de wereld naar hun hand te zetten (11 september 2001) kwamen er bijna 3000 Amerikanen om in het WTC en de wereld was daar verbolgen over. Waar daarentegen vrijwel geen sterveling zich druk om maakte waren die 4500 andere Amerikanen die op diezelfde dag werden vermoord. Jawel, je leest het goed: 4500 gedode Amerikanen. Deze Amerikanen hadden de pech dat niemand hen kende en dat daarom ook vrijwel geen sterveling om hun dood rouwde. Deze 4500 gedode Amerikanen waren namelijk ongeboren kinderen die door gewetenloze slagers (men pleegt hen doorgaans aborteurs te noemen) werden verwijderd uit de moederschoot want ook dit gebeurde er namelijk op 11 september 2001. En het gebeurde opnieuw op 12 september en alweer op 13 september en op 14 september en op al de dagen daarna tot op de huidige dag. Dagelijks worden er zo in Amerika gemiddeld 4500 ongeboren kinderen omgebracht omdat ze niet welkom zijn. Hoe groot zou het aantal zijn van hen die in de rest van de wereld dagelijks naar de Schepper worden teruggestuurd? Antwoord: wereldwijd worden er zo'n 42 miljoen kinderen per jaar in de moederschoot gedood. Wat zullen al de schijnheiligen, de huichelaars, de aborteurs en al die andere medeplichtigen te horen krijgen als ze voor de Rechterstoel van Jezus Christus zullen staan? Zouden zij dan nog durven denken dat God al die miljoenen kinderen niet heeft opgemerkt die ze naar Hem terugstuurden? De mens is verrot, tenzij hij zich bekeert en zich wil afkeren van zijn slechtheid en huichelachtigheid. De selectieve verontwaardiging waaraan de zondige mens zich massaal schuldig maakt door die vele kinderen te verzwijgen die dagelijks in deze wereld worden verdelgd is hemeltergend. Misleid en vervolgens meegesleept door de vermeende dreigementen van diverse ongrijpbare (en alleen in de wilde fantasieën van corrupte regeringsleiders bestaande) terroristen laat men zich een stortvloed aan al even corrupte wetjes en vrijheidsbeperkingen opleggen. En dat allemaal om het eigen bedreigde, comfortabele leventje te kunnen beschermen tegen de onvindbare Osamaatjes in deze wereld. Terwijl men gelijktijdig weer naar de abortuskliniek ijlt om de gevolgen van een wetteloze en zelfzuchtige levensstijl te laten verwijderen.

 

Een wereld zonder Jezus is geprogrammeerd voor zelfvernietiging.

Terugkerend naar het onderwerp van deze pagina kan ik er bijvoorbeeld nog aan toevoegen dat het zyklon-B gas dat tijdens de tweede wereldoorlog door de Nazi's werd gebruikt voor het vergassen van miljoenen onschuldigen werd geproduceerd door dezelfde farmaceutische bedrijven die tot op de dag van vandaag vele soorten dodelijke medicijnen produceren. Bedrijven die ook toen al zeer nauw samenwerkten met diverse Amerikaanse bedrijven en die door deze samenwerking gezamenlijke belangen hadden. Het gaat hier dan ook om hetzelfde soort schurken dat aan beide zijden van de oceaan aan het moorden is. Want deze schurken hebben ondertussen alweer een ander slagveld gevonden voor hun chemische oorlogvoering. De wapens die ze voor die oorlog hebben gemaakt gaan door het leven als “geneesmiddelen” maar genezen is wel het laatste wat ze doen. Over deze en meer van dergelijke terroristische bezigheden zou nog heel veel geschreven kunnen worden. In het voorgaande heb je al kunnen lezen wat een ex-directeur van Eli Lilly and Company erover had te zeggen. Het werkelijk bedreigende terrorisme in deze, door de zonde ten ondergaande, wereld verschuilt zich o.a. achter het humaan ogende masker van wat zichzelf de “kankerbestrijding” noemt. In werkelijkheid gaat het om hetzelfde soort monsters als ene Josef Mengele, de Duitse kamparts. Wanneer de Schepper van het leven wordt genegeerd degenereert de mens uiteindelijk tot een monster. Ook de massa's zondaren die van zichzelf menen “een goed leven” te leiden maken zich schuldig aan de grootste zonde: het negeren van onze Schepper, met als eindresultaat: de mens der wetteloosheid. Daarover schreef de apostel Paulus al in 2 Tim. 3:1-5: “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand”. Zolang de mens zijn Schepper, Jezus Christus, de rug toekeert zullen het verval en de wetteloosheid steeds verder toenemen. Buiten Jezus als de enige weg ten leven is er geen leven mogelijk. Een wereld zonder de Schepper van het leven is absoluut geprogrammeerd voor zelfvernietiging!! Dit proces van zelfvernietiging is onder andere zichtbaar in de talloze doden die de gifmengers van de farmaceutische industrie met hun chemische oorlogvoering op hun geweten hebben.

De strijd van dokter Hamer.

Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. Met wat voor een felheid, haat, lastercampagnes en huichelachtigheid wordt vanuit dit kamp, bestaande uit een massa moordenaars, iedere moedige ziel bestreden die hun misdadigheid aan het licht brengt. En die daarmee de waanzin van de zogenaamde medische “wetenschap” aantoont, omdat zij volgens de strikte definitie van het begrip wetenschap absoluut geen wetenschap is maar hoofdzakelijk een verzameling dogma's en theorieën! Er bestaat namelijk een ijzeren voorwaarde voor de genezing van kanker (en van praktisch alle andere ziekten). Want uiteindelijk is het kankerprobleem domweg een zondeprobleem. Zoals dat met alle ziekten en ellende het geval is. En daarom ligt de belangrijkste oorzaak ervan in de geestelijke, bovennatuurlijke wereld. Niet voor niets staat er in Spreuken 17:22: “Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren”. Het is de menselijke geest die het lichaam in stand houdt en als dit vermogen van de geest door wat voor oorzaak dan ook is aangetast zal “het gebeente verdorren”, wordt het lichaam dus aangetast en krijgen ziekten vrij spel. Dat is, alweer jaren geleden, de ontdekking geweest van de Duitse arts, Ryke Geerd Hamer. Sindsdien heeft hij al duizenden keren die ijzeren voorwaarde bewezen, een voorwaarde die inhoudt dat slechts door het oplossen en uitpraten van conflicten en onverwerkte trauma's zelfs “hopeloze” kankerpatiënten weer genezen. Daarmee heeft dokter Hamer onomstotelijk bewezen dat wat er in de bijbel staat over het verband tussen de menselijke geest en de gezondheidstoestand van het lichaam helemaal waar is.
Uiteraard lag het geheel in de lijn der verwachting dat de “gevestigde” medische wetenschap aan de ontdekking van dokter Hamer geen enkele boodschap heeft. Want deze kennis zou, als zij massaal zou worden toegepast om kanker te genezen, de ondergang van een miljardenindustrie betekenen. Of beter gezegd: van een miljardenzwendel én van een wereldwijde massamoord. Vandaar dat dokter Hamer zo gruwelijk wordt gehaat en gevreesd door het gewetenloze ongedierte van de farmaceutische/medische maffia (waaronder de kankerindustrie) dat hij zich er dagelijks van bewust is door een huurmoordenaar gedood te kunnen worden!! Voor zover ik heb begrepen is er al diverse keren een aanslag op zijn leven gepleegd. Ik moet hier voor de duidelijkheid nog wel even aan toevoegen dat er binnen de conventionele gezondheidszorg velen zijn die zich met de beste bedoelingen inspannen om hun zieke medemens te helpen. Omdat zij niet weten dat de gezondheidszorg die zij bieden grotendeels is gebaseerd op een pseudo-wetenschap, doordat zij opzettelijk dom zijn gehouden.

Het ongedierte waar ik op doel bevindt zich dan ook veel hoger op de ladder. Meer info hierover vind je in het hierboven/hiernaast staande, enkele minuten durende, videofragment uit een interview met dokter Hamer waarin hij vertelt welke criminelen zowel de “gezondheidszorg”, de media, de banken als het justitieapparaat in Duitsland in handen hebben. In Nederland en in vele andere landen is de door hem beschreven situatie niet anders. Sprekend over de wijze waarop de rechtbanken in Duitsland hem als een paria hebben behandeld en hem al enkele malen in de gevangenis hebben gegooid onthult dokter Hamer in dit videofragment wie de (satanische) heersers zijn voor wie de “gezondheidszorg” wereldwijd een wapen is waarmee zij duizenden zieken per dag ombrengen. En wat was nu in de ogen van deze criminelen de misdaad van dokter Hamer? Hij heeft de wereld een weg ter ontkoming gegeven uit de klauwen van deze massamoordenaars. Om dit in een paar regels toe te lichten herhaal ik hier maar even wat in de inleiding van deze pagina al stond te lezen.

 

Ik laat het aan het gezonde verstand van de lezer over om te bepalen bij wie hij/zij het beste kan aankloppen voor echte genezing! De vrijmetselarij (= een vorm van satanisme) die als de eigenaar van deze moordmachine ook nog eens ontstellend hoge winsten binnenhaalt voordat ze haar slachtoffers doodt heeft al generaties lang een moorddadig en leugenachtig systeem in gebruik dat zich schuilhoudt achter het masker van “gezondheidszorg” maar in werkelijkheid slechts dient om de wereldbevolking sterk uit te dunnen, om zodoende “moeder Aarde” van de ondergang te redden. Deze Gaia religie is wereldwijd in opkomst en is als mix van diverse heidense religies, occultisme, Oosterse mystiek, feminisme etc. de drijvende kracht achter de hedendaagse milieugekte. Haar doel is om planeet Aarde te ontlasten van het “overschot aan mensen” en om zodoende de wereldbevolking terug te brengen naar 500 miljoen. O.a. de “kankerbestrijding” is dus een middel voor deze mega criminelen om dit te bereiken. De ontdekkingen van dokter Hamer zijn daarom beslist de meest opzienbarende ontdekkingen, betreffende oorzaak en genezing van kanker (en van vele andere ziekten). Wie dus meer over het werk van dokter Hamer wil weten kan daarover via de onderstaande links meer te weten komen.

arrows
Voor wie zich nu afvraagt wat het onderwerp van deze pagina met het hoofdonderwerp van deze website van doen heeft: het is een feit dat de misdaden van de “gezondheidszorg”, de medische wetenschap en de farmaceutische industrie een aanval vormen op de schepping Gods, de mens. Juist omdat velen hun Schepper niet (willen) kennen is dat voor de satan een kans bij uitstek om al deze verloren zielen voor eeuwig van hun Schepper te scheiden door hen te laten vermoorden onder de handen van deze witte jassen criminelen. In Joh. 8:44 noemde Jezus de satan dan ook niet voor niets de mensenmoorder van den beginne!!

Andere pagina's op deze site die hetzelfde onderwerp behandelen:
Griep, of toch iets heel anders...!!!
Genezing van kanker.

Wat al het voorgaande ten slotte duidelijk heeft gemaakt is dat zondige, tegen de Schepper in opstand gekomen, mensen zelf voor god gaan spelen. Een god die zich in zijn rebellie tegenover de Schepper als een despoot gedraagt en met o.a. chemische middelen iedereen wenst uit te roeien die niet buigt voor zijn ego. Deze vijanden van God zijn echter zelf gevangenen van de zonde. En het loon van die zonde is de dood!

Het antwoord op het zondeprobleem gaf Jezus in Johannes 11:25-26: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?” De satan wilde de mens ooit wijsmaken dat wij als God zouden zijn. Het beste wat ons kan overkomen is daarentegen dat wij van God mogen zijn.

Spreuk:
De kankerbestrijding houdt zich uitsluitend bezig
met het bestrijden van de kankerbestrijders.

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding