Wil je weten of de wereldklok op vijf voor twaalf staat? Ik zou het je zo niet kunnen zeggen. Maar in ieder geval is volgens de klok van jouw computer de tijd nu:

nod   nod

 

Tja, hoe lang duren vijf minuten eigenlijk op de wereldklok? Vijf dagen? Vijf weken? Vijf maanden? Of misschien vijf jaar? Daar kunnen we ons maar beter niet door laten bezighouden. Ik ben overigens wel degelijk van mening dat we in de eindtijd leven maar ik weet ook wat Jezus over de laatste dingen zei in Matthéüs 24:36: “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, maar de Vader alleen”. Als dit aan de discipelen niet werd verteld, waarom zouden wij ons daar dan wel in moeten verdiepen??
Bovendien zei Jezus tegen Zijn discipelen in Hand. 1:7: “Het is niet uw zaak(!) de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”. De hedendaagse discipelen van Jezus moeten dus gewoon doen wat Jezus hier zei, in plaats van voortdurend op de “tekenen der tijden” te letten. Daar kan ik nog aan toevoegen wat Jezus aan Petrus antwoordde in Joh. 21:22: “Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij”. Waarmee Jezus bedoelde te zeggen: “Doe jij nou maar gewoon wat ik van je heb gevraagd en al het andere is Mijn zaak, daar hoef jij je niet druk om te maken”. Dus mensen, wees daarom een getuige van Jezus, en die tijden of gelegenheden zijn Gods zaak! De bijbel laat ons wel weten hoe de eindtijd in grote lijnen zal verlopen maar het is dus niet onze zaak om te weten wanneer dat allemaal precies plaatsvindt.

 
Gefopt!
Gefopt!