nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 Reacties van lezers (deel 3).

In de loop der tijd heb ik diverse reacties en vragen van lezers ontvangen. Die bewaar ik (vrijwel) allemaal, inclusief de antwoorden die ik op deze vragen heb gegeven. Op den duur wordt dit zo'n grote verzameling dat het me wel nuttig leek om een deel daarvan op deze website te plaatsen. Zodat ook andere lezers er misschien nog iets aan hebben. Er kunnen dingen bij zijn die je wellicht zelf had willen vragen maar waar je me misschien niet mee lastig wilde vallen. Welnu, hieronder heb ik de op deze pagina aanwezige onderwerpen weergegeven in een beknopte inhoudsopgave, dus kijk maar eens of er iets bruikbaars bij staat. Ik heb overigens meer dan eens reacties ontvangen die ik vanwege bepaalde vertrouwelijke gegevens niet openbaar maak en die daarom niet op deze website zullen worden geplaatst. Dus mocht je zelf willen reageren dan kun je er op rekenen dat vertrouwelijke gegevens ook vertrouwelijk zullen blijven. De reacties zijn verdeeld over drie pagina's. De links naar de andere twee pagina's met reacties vind je onder- en bovenaan deze pagina.
 
Jezus kwam niet uit de hemel.
De sabbat voor eeuwig ingesteld.
Één waarheid en zoveel verschillende stromingen.
De religieuze terreur.
Uitsluiting door de kerk.
De evolutietheorie.
Het “heilig” avondmaal.
Jeshua in het Oude Testament.
Een cursus in wonderen.
Hoe zuiver is het Vaticaan?
De volwassen (geworden) domineeszoon.
De Roomse kerk.
Maria.
Absoluut bemoedigend en hoopgevend.

Jezus kwam niet uit de hemel.

>Duidelijke site! “Toevallig” gevonden, eigenlijk net pas. Even een opmerking over het feit dat Jezus zei (De afgewezen Messias) dat sommigen die hier staan niet zouden sterven voordat ze de Zoon des mensen in heerlijkheid zouden zien. U zegt dat dit ná Jezus' opstanding plaatsvond, maar zelfs zo lang hoefden ze niet te wachten. Drie van hen zagen Jezus in deze staat zes dagen later reeds, bij Zijn verheerlijking op de berg!

En bij de vragen: “Was Jezus de Zoon van God die vanuit de hemel naar deze wereld kwam voor ons behoud?” Ik weet wel wat u bedoelt en ben het daarmee wel eens. Maar Jezus als de Zoon kwam niet uit de hemel. Hij werd de Zoon door zijn geboorte in het vlees en kreeg toen de naam Jezus. Beide “Jezus” en “Zoon” hebben alleen betrekking op Zijn Menszijn/wording als Tweede Persoon van de drie-eenheid. Ik geloof dus niet in het “eeuwige Zoonschap” zoals de Calvinisten dat leren. Ook was Hij niet van alle eeuwigheden her de Christus; dat werd Hij dertig jaar na Zijn geboorte bij Zijn doop in de Jordaan. Ik hoop dat deze bijdrage niet als kritiek wordt gezien, maar als iets wat opbouwend kan zijn. Ik ga uw website in ieder geval helemaal lezen! Ga zo door!

Opmerking:
Omdat er door de schrijver geen antwoord werd verwacht heb ik op deze reactie destijds niet geantwoord. Ondertussen heb ik als antwoord op meerdere reacties betreffende dit onderwerp op twee pagina's van deze site aandacht besteed aan dit onderwerp. Die pagina's zijn: Het raadsel van Jahweh en Het kruis gepasseerd.

 

De sabbat voor eeuwig ingesteld.

Dag Albert, ik vind het bijzonder opmerkelijk dat u en ik ongeveer dezelfde denkwijze en onderzoeken hebben gedaan naar oprechte geloofszaken, laat staan dat we ook nog toevallig dezelfde interesses hebben, maar dat is van minder belang, graag zou ik op deze wijze misschien een steentje bij kunnen dragen, zo zijn er toch heel wat misvattingen en dwalingen, wat mijzelf in het bijzonder bezighoudt is de sabbat die voor eeuwigdurend is ingesteld, ik heb mij hierover zeer veel verdiept, mijn vraag is of dit u aanspreekt en zoja: wat is uw Bijbelse visie hierover, en mocht ik u over dit of andere onderwerpen het evangelie zuiver te houden zoals het bedoeld is kunnen helpen dan hoor ik dat graag van u.

Mijn antwoord: De laatste tijd ben ik overspoeld met allerlei bezigheden die hun tijd vroegen waardoor een antwoord van mijn kant even op zich heeft laten wachten. Het is fijn te mogen vernemen dat je de inhoud van mijn website kunt waarderen. Om op je vraag over de sabbat te komen: je bent voor jezelf al tot de conclusie gekomen dat de sabbat een eeuwigdurende instelling is. Dat is uiteraard ook wel te verwachten van een eeuwige God. Ik heb met het oog op Gods eeuwige principes op de site een aantal keren de tekst uit Prediker 3:14 gebruikt waar staat: “Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze”. Maar omdat het Oude verbond dat God met het Joodse volk sloot slechts een tijdelijk verbond was wat sinds Jezus' dood en opstanding is vervangen door een nieuw en eeuwig verbond heeft ook de tijdelijk ingestelde sabbat, zoals de Joden die hielden, voor het eeuwige Koninkrijk Gods geen enkele waarde meer. De sabbat van de Joden was daarentegen wel een beeld van de eeuwige sabbatsrust die in het Koninkrijk Gods heerst. Alles wat in het Oude Testament gebeurde en door God werd ingesteld wees trouwens vooruit naar de komst van de Messias en het Koninkrijk dat Hij op aarde zou vestigen, dus ook de sabbat van het volk Israël wees vooruit naar de rust die eeuwig blijft. Het is daarom voor ons van geen belang om de tijdelijke sabbat van het Oude verbond nog te handhaven omdat wie het Koninkrijk Gods is binnengegaan daarmee ook de eeuwige sabbatsrust is binnengegaan. En die geldt voor iedere dag van de week.
Waarmee natuurlijk niet is gezegd dat een wekelijkse rustdag voor ons niet meer van belang is. Dat is nog steeds belangrijk, al is het alleen maar om de samenkomsten te kunnen bezoeken. Maar op welke dag van de week dat zou moeten plaatsvinden, daarover geeft de bijbel geen aanwijzingen.

Mocht je over bepaalde onderwerpen die al of nog niet op mijn site zijn te vinden dingen weten of opmerken die een zinvolle aanvulling kunnen zijn op wat er al staat te lezen dan houd ik mij aanbevolen.

 

Één waarheid en zoveel verschillende stromingen.

“Toevallig” kwam ik je site tegen en op dit moment draait mijn printer op volle toeren. Ik wil heel graag alles lezen maar ik vind het niks om zo lang naar een computerscherm te staren.
Ik ben heel streng (oud ger. gemeente) opgevoed maar ik kan dit geloof niet zien als iets wat voor de hele wereld zou kunnen gelden. Zo wordt het dan ook totaal niet gebracht. Aangezien ik ervan uit ga dat er zoiets moet zijn als een waarheid voor heel de wereld, ben ik de laatste tijd erg op zoek.
Ik heb wel andere kerken geprobeerd maar ook daar miste ik veel en vond ik dat er veel niet klopt. Over die zonen Gods heb ik nog nooit gehoord, ja uit de bijbel maar ik heb die uitleg nooit gehoord. Ik was al gaan denken in de richting dat alle religies een stukje van de waarheid bezitten en dat ooit de puzzel in elkaar zal passen.
Hoe dan ook, jij hebt in ieder geval je best gedaan om je in het evangelie te verdiepen, dus ik zal jouw opvattingen lezen. Ik bid om de geest die mijn ogen zal openen voor de waarheid, of dat nou jouw uitleg is of een andere. Je kunt wel zeggen dat er maar één waarheid is, namelijk de bijbel maar als er zoveel verschillende stromingen uit voort kunnen komen hoe zal ik dan zelf de waarheid kunnen vinden?

Mijn antwoord: Je had niet persé om een antwoord gevraagd maar ik wil je desondanks toch even bedanken voor je reactie op de site. Als je alles uitgeprint hebt zul je voorlopig wel even bezig zijn met het bestuderen van al die informatie. Binnenkort komen daar weer twee (web)pagina's bij die elk, in uitgeprinte vorm, zo'n 26 pagina's A-4 groot zijn. Dat zijn er dus weer ruim 50 extra. Maar goed, het betreft deze keer twee pagina's met een deel van de reacties van de lezers op mijn site. Met daarbij, voor zover van toepassing, mijn antwoorden daarop. Ik kreeg destijds al eens het verzoek van iemand om ook de ontvangen reacties op de website te plaatsen en omdat er toch wel onderwerpen bij zijn die ook voor de andere bezoekers van belang kunnen zijn heb ik de meest geschikte daarvan over twee (web)pagina's verdeeld. Het zal allemaal waarschijnlijk aan het eind van deze week op de website staan maar uit ervaring weet ik dat ik daar maar beter geen uiterste datum voor kan aanhouden want dan zul je uitgerekend zien dat er ineens weer van alles tussen komt.
In ieder geval sterkte en de wijsheid van Gods Geest toegewenst bij het lezen van al die pagina's tekst en als er vragen zijn dan verneem ik dat wel van je.

 

De religieuze terreur.

Ik ben inderdaad nog druk aan het lezen en als ik niet lees dan denk ik er over na. Het is allemaal zo anders als dat ik geleerd heb, het klopt allemaal veel beter. Ik kon echt niet houden van een God die zo verschrikkelijk boos op ons is dat we voor eeuwig in de hel moeten als we, om welke reden dan ook, niet geloven.

Thuis leerde ik dat alleen de uitverkorenen behouden worden. Aangezien er in onze kerk zo'n 500 mensen zaten en er hooguit 10 doorgingen voor bekeerde mensen, had ik weinig hoop. Ik heb toen ik klein was regelmatig met buikpijn 's nachts wakker gelegen, denkend aan hoe erg het is om in de hel te zijn en er nooit meer uit te kunnen.

Soms ben ik nog steeds bang dat het waar is omdat me altijd verteld is dat een leer die voor de mensen te verdragen is zeker een valse leer moet zijn. Ik hoor het nog steeds galmen: Wee het juichend christendom van deze dagen. Wat vreselijk moet het zijn te denken binnen te gaan en niet te kunnen. Dan zal het klinken: ga weg van Mij ik heb u nooit gekend!

Ik denk dat weinig mensen weten hoe bang kinderen in die kringen soms gemaakt worden. De ouderling die ons catechisatie gaf had altijd van die uitspraken. O, kon ik je maar als een zakdoek boven de hel houden dan zou je zien hoe erg het is. Of: steek je vinger maar eens in de vlam van een kaars, kijk maar hoe lang je het volhoudt, dat zul je eeuwig moeten verduren als je je niet bekeert. Aangezien ons al ingepeperd was dat we onszelf niet konden bekeren maar dat God dat moest doen, kon ik God echt niet zien als een liefhebbende vader. Ik vond het allemaal heel gemeen en omdat ik dat vond wist ik ook zeker dat ik naar de hel zou gaan.

Goed, ik zal je verder niet vermoeien met mijn jeugdtrauma's, ik heb gelukkig een goede band met mijn ouders maar over het geloof praat ik maar niet te veel met ze. Daar wordt sowieso niet over gepraat dus dat maakt niets uit.

Goed idee om die reacties op de site te zetten, ik heb ook een heleboel vragen over wat ik tot nu toe gelezen heb, ik denk dat die vragen al eens door anderen gesteld zijn dus ik hou het in de gaten.

Het verbaast me dat je alles zo anders uit kan leggen en toch heel bijbelvast. Ik ben echt aan het denken gezet en de bijbel lees ik ineens met heel andere ogen. Bedankt dat je het allemaal op Internet wilde zetten.

Mijn antwoord: Bedankt voor je openhartige verhaal. Als ik dat hele drama zo lees komt er voornamelijk één woord bij me naar boven en dat is het woord: terreur. En onder dit soort van religieuze terreur heb ik bijvoorbeeld ook mijn eigen grootouders zien zuchten. Wat me daarbij vooral is bijgebleven is de enorme opluchting van mijn opa van moeder's kant die hij had gekregen toen hij ergens tijdens de laatste jaren van zijn leven van zijn dochter (mijn moeder dus) een ansichtkaart kreeg toegestuurd met daarop de tekst uit Jesaja 43:1: “Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jacob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”.

Toen we in de jaren daarna zo nu en dan mijn grootouders bezochten hing daar altijd die ansichtkaart in de woonkamer, op een goed zichtbare plaats. Deze tekst uit Jesaja had hem dus eindelijk die rust en zekerheid gebracht die zijn gereformeerde geloof hem nooit had kunnen geven.
Dat zette mij uiteraard aan het denken en dat bracht mij destijds definitief tot de conclusie dat al die “traditionele” kerken een aanfluiting zijn voor de wereld. En dat daarmee het Koninkrijk Gods alleen maar is tegengewerkt. En dat grote “Babylon” heeft heel wat straten, of het nu een gereformeerde straat is, een hervormde of een Rooms katholieke, ze behoren allemaal tot dezelfde doolhof. En daarin hebben heel wat mensen rondgedoold zonder ooit de uitgang te hebben gevonden. Dat is een zeer kwalijke zaak in Gods ogen. Dat allemaal heeft mij ertoe gebracht dat ik onder andere van de nalatenschap van ene Johannes Calvijn geen scherf heel wens te laten. De geestelijke terreur die het Calvinisme heeft veroorzaakt heb ik dus van nabij gadegeslagen in de eigen familiekring.

En dat gebeurt dan allemaal terwijl de bijbel toch een heel andere God laat zien. En daarover heb ik op mijn website dus geschreven. Waarbij ik niet de verbeelding heb dat ik alles al weet maar met datgene wat ik al wel weet mag ik in ieder geval anderen verder helpen. En dat geeft toch een stuk voldoening.

 

Uitsluiting door de kerk.

Al zo lang ik zelfstandig kan lezen, lees ik de Bijbel en denk ik er veel over na om boodschappen van onze Schepper te ontdekken en de betekenis ervan voor mijn/ons leven hier op aarde te begrijpen en, waar ik dat kan, toe te passen. Ik ben buitenkerkelijk opgevoed met de Bijbel als leidraad. Mijn ouders waren de (chr. ger.) kerk uitgegooid in de jaren vijftig naar aanleiding van onenigheid over de leer van de drie-eenheid. Dat was voor mijn geboorte. Ik heb echter de sociale gevolgen ervan mee ervaren. Uitsluiting door de kerk betekende uitsluiting door de familie. Mijn ouders bleven sindsdien altijd zoekende naar de gemeenschap der heiligen. Onder andere zochten zij bij de Jehova's getuigen aanknoping, maar vonden het ook daar niet. Mijn vader is zeventien jaar geleden overleden en ik weet dat hij zich eenzaam en verlaten voelde met zijn verlangen naar een grotere geloofsgemeenschap, om daar actief deel van uit te maken. Ik herken dat ook in mijn eigen leven, hoewel ik veel meer dan hij gewend ben aan solitair leven en geloven. Ik volg de gebeurtenissen in de wereld op de voet, voor zover ik af kan gaan op de media, en ik herken de tijdgeest maar al te duidelijk. Na alles wat er vooral de laatste eeuw gebeurd is, zie ik solitair zijn als “verborgen” zijn. Hoe zie jij dit?

Mijn antwoord: In het verhaal over je ouders herken ik wel een paar overeenkomsten met ons eigen verleden, zoals het onbegrip van de Gereformeerde familie over de keuze destijds van mijn ouders om over te gaan naar een “ander geloof”. In ons geval was dat het Volle Evangelie. In dat Volle evangelie hebben we jarenlang ons thuis gevonden totdat ook daar scheuringen tot gevolg hadden dat we ons heil elders moesten zoeken. Alhoewel nogal wat mensen in die kringen nou niet bepaald echt overtuigend overkwamen (wat een nette omschrijving is van hun huichelachtigheid) heeft de boodschap die er aanvankelijk werd gebracht mij persoonlijk wel altijd geraakt. Veel, maar lang niet alles, van wat ik op mijn website heb geschreven heeft dan ook zijn oorsprong in de boodschap die we daar jarenlang hebben gehoord.

Door de genoemde scheuring(en) zijn we destijds ook min of meer in een “solitaire” positie beland. Het heeft mij geleerd dat dit op zichzelf beslist geen ideale situatie is maar dat het toch altijd beter is dan verder te moeten leven met mensen in je kerk of gemeente die er een eigen evangelie op na houden waarvoor de bijbel geen grond geeft. De voortdurende conflictsituaties die daaruit voortkomen werken alleen maar een hoop spanningen en strijd in de hand. Het gaat in ons leven uiteindelijk toch in de eerste plaats om onze omgang met God. Alles wat daar verstorend op inwerkt zullen we uit ons leven moeten verwijderen en dat kan in een extreem geval betekenen dat we de kerk of gemeente moeten verlaten waarin we ons “thuis” voelden. Ik weet dus uit ervaring dat dit absoluut geen ideale situatie is maar ik weet ook dat de omgang met Gods Geest nog veel belangrijker is dan de omgang met broeders en zusters. Het is de relatie met Hem die bepalend is en die relatie kan ons leven ook sturen als daar geen gelijkgestemden om ons heen zijn om ons te steunen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die broeders en zusters in andere delen van de wereld die soms vele jaren in de gevangenis doorbrengen. Dan blijkt dat ze zelfs na jaren van lijden hun geloof in en hun liefde voor God niet hebben verloochend, ondanks het gemis van een gemeente of kerk in hun leven.

Het is in de eerste plaats onze persoonlijke omgang met God die bepalend is voor ons geestelijk welzijn. En dan wil ik besluiten met de woorden van Paulus in Colossenzen 3:2-3 waar hij schrijft: “Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God”.

 

De evolutietheorie.

Ik ben 21 en een beetje zoekende... Ik ben niet gelovig opgevoed maar heb inmiddels veel contact met het geloof. Mijn vriend zit bij een baptistengemeente (waar ik soms op zondag ook mee ga naar de kerkdienst). Inmiddels kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik geloof, maar ik ben opgevoed met de evolutietheorie en verder werd er niks verteld over het geloof. Mijn ouders weten dat ik naar de kerk ben geweest, maar reageerden niet echt fantastisch, desondanks blijf ik zoeken naar dé waarheid, ik zit met wat moeilijke vragen, o.a. hoe weet je dat alles wat in de bijbel staat, dat dat waar is? Hoe is de aarde ontstaan? Zijn er bewijzen of moet je het gewoon aannemen? Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk bewijs vinden, ook mede voor mijn ouders. Zij zullen mij vragen stellen en dan wil ik ze zo duidelijk mogelijk kunnen antwoorden. (Ook op de manier die zij aan zullen nemen, d.m.v. bewijs dus) of ze het zullen aannemen?? Ik wil ze niet bekeren, maar het is wel mijn keuze, wat mijn leven betreft. Ik hoop dat ik je niet lastig val... (vrees ik altijd een beetje voor) maar misschien weet jij waar ik iets kan vinden of heb jij antwoorden voor mij. Ik heb weinig mensen in mijn directe omgeving waar ik zulke vragen aan kan stellen. Dus wacht ik in spanning af of je me een mailtje stuurt.

Mijn antwoord: Omdat het geloof een zeer persoonlijke zaak is waarbij onze omgang met God de eerste plaats inneemt is het voor mij niet eenvoudig om de overtuiging die ik zelf heb op een ander over te brengen. Natuurlijk is het zo dat je een hele hoop bijbelteksten kunt aandragen maar het is de mens zelf die voor zichzelf een keuze zal moeten maken. Om een ander te kunnen overtuigen van de waarheid van het evangelie van Jezus kunnen wij niet zonder de hulp en de wijsheid van de Heilige Geest. Uit ervaring weet ik dat de Heilige Geest ons kan overtuigen van bepaalde dingen waar een mens dit absoluut niet voor elkaar zou krijgen. De omgang met de Heilige Geest, dat is Gods Geest, is daarom onmisbaar. Daarover zei Jezus zelf in Johannes 16:7-14: “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen”.

Het is zo, en dan schrijf ik uit ervaring, dat er door het willen luisteren naar Gods Geest een andere wereld open gaat die voor de ongelovigen gesloten blijft. Mijn eigen ervaring is dat je als het ware steeds meer de dagelijkse zaken in het leven en alle andere bezigheden van de mensen om ons heen van boven begint te bekijken waardoor je meer en meer de zinloosheid van al dat tijdelijke gekruimel in gaat zien. Dat je daardoor gaat beseffen dat alles wat voorbij gaat in dit leven uiteindelijk tot niets leidt. Omdat de mens niet is gemaakt en bedoeld om na een korte tijd weer in het niets te verdwijnen maar om eeuwig te leven. Alles wat onze aandacht daarvan afhoudt en ons vooral bezig laat zijn met de dingen van dit korte leven staat onze omgang met God in de weg. Het is dus niet zo dat we alleen maar met ons hoofd in de wolken moeten blijven lopen want we staan tenslotte ook midden in dit leven maar in ons doen en laten zal wel voor anderen zichtbaar moeten worden dat we mensen van het eeuwige leven zijn met een persoonlijke relatie met God.

Bewijzen geven voor de waarheid van de bijbelse boodschap kan dus eigenlijk alleen als de gelovige de andersdenkenden kan overtuigen om zelf een direct verzoek aan God te richten om een antwoord te mogen vinden op de aanwezige vragen. Want het gaat in de eerste plaats om een persoonlijke relatie met God en daar hoort ook bij: het contact met God zoeken. Alleen als de mens oprecht wil nadenken over datgene wat de bijbel leert en zich daarvan wil laten overtuigen zullen er heel wat vragen beantwoord worden.

Wat het ontstaan van de aarde betreft: in de evolutietheorie wordt ons, voor zover ik dat heb kunnen beoordelen, vrijwel uitsluitend wijs gemaakt hoe de materie is ontstaan waaruit deze wereld bestaat. Terwijl al die ingewikkelde processen die het universum draaiende houden en die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de materie waaruit alles bestaat alleen kunnen bestaan doordat er natuurwetten zijn die alles “regelen”. Waarom is bijvoorbeeld een cirkel altijd rond? Waarom is de kortste afstand tussen twee punten altijd een rechte lijn? Waarom smelt de ene stof bij een hogere temperatuur dan de andere stof? Dat zijn van die dingen waar wij allang niet meer bij stil staan maar het zijn wel natuurwetten die de natuur in stand houden. En dit soort ingewikkelde wetten zijn zo ingewikkeld dat ze alleen kunnen ontstaan als daar intelligentie in gestopt is, dus als daar over na is gedacht. Alle natuurwetten bij elkaar vormen zo'n onwaarschijnlijk ingewikkelde kluwen dat het wel erg simpel overkomt als “intelligente” mensen ons willen wijsmaken dat het allemaal uit zichzelf heeft kunnen ontstaan. De “big bang” bijvoorbeeld schijnt volgens de evolutionisten een gigantische explosie te zijn geweest maar ze hebben mij nooit kunnen vertellen waar die enorme energie vandaan kwam die daarvoor verantwoordelijk was. Explosies veroorzaken alleen maar chaos, die natuurwet zien we nog steeds regelmatig gedemonstreerd, dus is het erg stom om er vanuit te gaan dat een explosie tot zoveel ingewikkelde processen heeft kunnen leiden.
Dan is er nog de natuurwet die maakt dat alles wat aan zichzelf wordt overgelaten vervalt en vergaat tot wanorde, de zogenaamde toenemende “entropie”.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wie dit alles met zijn nuchtere verstand beoordeelt moet wel tot de conclusie komen dat er veel intelligentie nodig is om het allemaal te laten ontstaan en te laten functioneren. Kortom, er moet wel een schepper zijn. Het is echter zo dat de evolutietheorie niet is bedacht omdat er geen schepper te vinden is maar omdat die schepper niet gevonden mag worden. Daarom is de evolutietheorie bedacht.

(Meer over de evolutie vind je hier)

 

Het “heilig” avondmaal.

Ik zou graag jouw visie op de betekenis van het “heilig avondmaal” willen horen. Je visie op de leer van “de Drie-eenheid” vind ik heel verhelderend. Ik ben zelf opgegroeid in de Pinksterbeweging, maar heb nooit een bijbels fundament kunnen vinden voor het geloof in de Heilige Geest als een derde persoon van de drie-eenheid. Nu vraag ik mij af wat de eerste christenen precies leerden over het “heilig avondmaal”. Zou je mij daar een antwoord op kunnen geven?

Op het ogenblik vraag ik me heel veel dingen af, b.v. over tongentaal of dat allemaal wel klopt wat ze er in de Pinksterbeweging leren. Over het avondmaal heb ik pas in een preek gehoord dat Jezus zei: dit is mijn lichaam, toen hij het brood nam. De voorganger zei dat de Rooms Katholieke kerk het dichtst bij de waarheid zat, maar dat het brood niet verandert in het lichaam van Christus, na gebed, maar dat het het lichaam van Christus is, wat je tot je neemt. Het gezonde, sterke lichaam van Jezus komt dan in je en gaat naar iedere cel van je lichaam, zodat je genezing kunt ontvangen. Genezing in het avondmaal dus! Op zich vond ik het nog niet zo heel erg raar, maar het feit dat hij zei dat de R.K. kerk het dichtst bij de waarheid zat, maakte me eigenlijk een beetje achterdochtig, omdat ik weet dat hun mystieke uitleg echt niet klopt. Vandaar mijn vraag. Ik hoop dat je begrijpt wat mijn moeilijkheid is in dezen. Het is misschien een beetje ingewikkeld. Maar eigenlijk vraag ik me af of het avondmaal symbolisch bedoeld is, of dat je echt moet geloven dat het stukje brood wat je tot je neemt het lichaam van Christus is? Kun je me een beetje volgen? Ik wil eigenlijk niet net zo de mist ingaan als de R.K. kerk op dit punt. Alvast bedankt voor je antwoord.

Mijn antwoord: Over de tongentaal heb ik al het een en ander geschreven. Als je dat nog niet hebt gelezen dan kun je het alsnog vinden op de pagina's: “Jezus weende” en “...maar ik had de liefde niet...”.
Bij het bestuderen van de “instelling” van het avondmaal zijn mij een paar dingen opgevallen. Allereerst lees ik in het evangelie van Matthéüs en Marcus dat Jezus alleen zegt van het brood: “Neemt, eet, dit is mijn lichaam” en van de wijn: “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt”. Er wordt dus verder niet aan toegevoegd: “Doet dit tot Mijn gedachtenis”. Dat lees ik weer wel in het evangelie van Lucas en vervolgens wordt er in het evangelie van Johannes, waar uitgerekend het meest uitgebreid wordt geschreven over de gesprekken tijdens die laatste maaltijd, helemaal niets over het breken van het brood en het drinken van de wijn meegedeeld.

Dan kom ik bij Paulus terecht die schrijft in 1 Corinthe 11:23-25: “Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis”. Zowel Lucas als Paulus hebben hun kennis hierover bij overlevering ontvangen. En beiden laten ons weten dat de ceremonie van het breken van het brood en het drinken van de wijn telkens weer herhaald behoort te worden. Vreemd genoeg is daarvan bij de ooggetuigen Matthéüs en Johannes niets terug te vinden.

Ik kan hier niet echt uit opmaken dat het Jezus' bedoeling was dat het “avondmaal” ook werkelijk een door Jezus ingestelde nieuwe traditie is. Of dat het wellicht verkeerd begrepen zou zijn als zou het een nieuwe vorm van Paschaviering zijn. Een feit is in ieder geval dat de discipelen in dat stadium nog zoveel dingen absoluut niet begrepen zodat Jezus nogal eens weer moest gaan uitleggen wat er die nacht zou gaan gebeuren en waarom dit nodig was. In Joh. 16:12-14 zei Jezus hen zelfs: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen”. Opmerkelijk is dat Hij hun dit vertelde tijdens de gesprekken bij de maaltijd. Veel van wat Jezus hun zei ging toen nog langs hen heen. Dat in die situatie de “instelling” van het avondmaal verkeerd begrepen kan zijn kan ik daarom niet uitsluiten maar of dit werkelijk verkeerd is overgekomen kan ik niet met zekerheid zeggen.

Hiermee wil ik niet gaan beweren dat de instelling van het avondmaal nu op losse schroeven is gezet maar een echt overduidelijke opdracht tot het regelmatig vieren van het avondmaal kan ik er niet uit halen. Het is echter wel degelijk een feit dat de eerste christenen de viering van het avondmaal kenden als een regelmatig terugkerende gebeurtenis. En wie ben ik om deze viering van het avondmaal daarom zonder overtuigend bewijs aan de kant te schuiven als een overbodige traditie? Ik ga er daarom maar vanuit dat de viering van het avondmaal bijbels is, ook al heeft mijn zoektocht wel enige vraagtekens opgeleverd. Omdat het bovenstaande mij vrijwel direct opviel toen ik me in het avondmaal ging verdiepen heb ik het toch maar aan mijn antwoord toegevoegd.

Het is daarnaast ook van belang om stil te staan bij het gegeven dat sinds de komst van het Koninkrijk Gods, dankzij Jezus' dood en opstanding, de tijd van de schaduwen en beelden voorbij is. Dat heeft Paulus onder woorden gebracht in Colossenzen 2:16 en 17: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is”. Het evangelie van Jezus houdt zich daarom niet bezig met allerlei sacramenten, tradities, rituelen, liturgieën, gelijkenissen en kerkorden. Dat het “heilig avondmaal” ook tot die kerkelijke “sacramenten” is gaan behoren maakt dat het sowieso tot een krachteloze vertoning is geworden. Jezus vierde het avondmaal namelijk met Zijn discipelen en echte discipelen van Jezus behoren tot een heel ander niveau dan de modale kerkganger die tijdens de preek moeite moet doen om de ogen open te houden. Het “christendom” is daarom niet veel meer dan een aanfluiting vergeleken met wat Jezus voor ogen stond toen Hij Zijn discipelen onderricht gaf in de dingen die boven zijn. Over die discipelen zei Jezus in Johannes 17:6: “Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben Uw woord bewaard”. En met die discipelen vierde Jezus dus het avondmaal. We mogen er daarom vanuit gaan dat ook voor de hedendaagse discipelen van Jezus een viering van het avondmaal meer betekenis heeft dan voor de gemiddelde kerkbezoeker voor wie het kerkbezoek tot de religieuze plicht is gaan behoren.

In het geestelijke Babylon heeft de viering van het avondmaal, zoals te verwachten was, diverse uitwassen gekregen. Waaronder de Roomse leer van de “transsubstantiatie” die inhoudt dat het brood en de wijn veranderen in het lichaam en het bloed van Jezus Christus. Het evangelie legt daarentegen altijd de nadruk op de persoonlijke omgang met God, op ons geestelijke contact met God en vanuit dat geestelijke contact ontvangen wij ook genezing. Die geestelijke verdieping was dan ook Jezus' bedoeling toen Hij het avondmaal met Zijn discipelen vierde. Door echter het brood en de wijn een soort van bovennatuurlijke kracht toe te kennen heeft de Roomse leer er veel meer een occulte kracht aan toegekend dan een genezende kracht. Aangezien er in het Rooms Katholicisme vele occulte bindingen zijn met zo'n beetje alles wat maar los of vast zit, naast al hun “heiligen” die ook nog eens de aandacht bij Jezus vandaan halen, is het niet zo vreemd dat ook het “avondmaal” in dat occulte instituut is vervallen tot een ritueel dat feitelijk de nadruk op ons geestelijke contact met God vervangt door een mysterieuze verandering van de materie.

Het avondmaal heeft dus wel degelijk een symbolische waarde die, zoals Jezus dat zelf aan Zijn discipelen uitlegde, tot doel heeft de aandacht op Jezus te richten én op Zijn offer. Dat besef kan onze omgang met Hem verdiepen en dat laatste is nu precies waar alles in het evangelie op is gericht. Het gaat dus niet om dat beetje voedsel dat de maag vult maar om de liefde voor Jezus die het hart omhult.

 

Jeshua in het Oude Testament.

De naam van je site is reden voor mij om eens te reageren. Ik weet het nog niet zo met die waarheid. Rom. 1:2 zegt dat het evangelie van God tevoren beloofd was in de Schriften (= Tenach).
Omdat Paulus mij aanmoedigt te onderzoeken “of deze dingen alzo zijn” besloot ik te gaan vorsen in de Tenach waar dat “evangelie van God” dan beloofd wordt. Na 4 jaar studie heb ik het nog steeds niet kunnen vinden. Weet jij waar het staat?

Mijn antwoord: De brenger van het evangelie van God was Jezus Christus. Als het evangelie van het (toen nog) komende Koninkrijk Gods in het Oude Testament werd aangekondigd werd daar in de eerste plaats de brenger van dat evangelie mee bedoeld. En dat is dus Jeshua (de Hebreeuwse naam van Jezus.) Ik heb een website gevonden van een Messiasbelijdende Jood die daar het een en ander over heeft geschreven. Het is echter wel in het engels, hopelijk is dat geen probleem. De link is: http://www.menorah.org/yeshname.html.
Zijn ontdekking is dat de naam Jeshua zo'n 100 keer in het Oude Testament voor komt. Bijvoorbeeld in Jesaja 62:11: “Want de Here doet het horen tot het einde der aarde: Zegt tot de dochter Sions: zie, uw Jeshua komt; zie, Zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit”. Die site is dus de moeite van het lezen wel waard en waarschijnlijk zal ik aan dit onderwerp op mijn eigen website te zijner tijd ook nog aandacht gaan besteden. Ik hoop dat je aan deze informatie meer houvast zult mogen vinden.

 

Een cursus in wonderen.

Ik heb een interessant onderwerp voor jou. Het gaat over een boek: een cursus in wonderen. “Ze” noemen het ook wel het derde Testament. Maar het is zo fout als wat. Ik werk in een Christelijke boeken & muziekzaak en had dus een vraag over dit boek... Mevrouw was heeeeeel enthousiast..... “Het wordt erg veel gebruikt in de reformatorische kerk, steeds meer voorgangers gebruiken het in hun prediking”.

Je kan op Google.nl kijken naar sites voor onderzoek. Een “beetje” christen prikt hier GELIJK doorheen, maar er zijn er veel die door dit (duivelse) boek worden verleid. Ik ben echt boos!

Mijn antwoord: Na een klein oponthoud hier even een reactie van mijn kant op je beide e-mails. De eerste site die je noemde kende ik al. Ik werd er al eens op gewezen door iemand uit het Volle evangelie. Ik begrijp dat je daar ook toe behoort. Zelf ben ik ook opgegroeid in het Volle evangelie en de meeste namen die ik op die site tegenkom zijn mij goed bekend. Vooral van broeder van den Brink heb ik nogal wat boeken gelezen. Het volle evangelie heeft in de achterliggende jaren heel wat stormen doorgemaakt wat als oorzaak heeft gehad dat er diverse dwalingen hebben huisgehouden. Mocht je het nog niet gelezen hebben: ik heb op de pagina's Het raadsel van Jahweh en Het kruis gepasseerd mijn bevindingen onder woorden gebracht.
Ondertussen maak ik zelf al jaren geen deel meer uit van een Volle evangelie gemeente. Dat is dus momenteel voor mij allemaal passé. Als je de genoemde pagina's hebt gelezen zul je wellicht wel begrijpen waarom dat zo is.

Wat het boek “Een cursus in wonderen” betreft, ik heb er eens even in rondgesnuffeld maar het ademt allemaal erg opvallend een New Age sfeer uit. Het is dus brandhout. Dat steeds meer voorgangers het toch gebruiken duidt wel aan dat hun geestelijke inzichten ver beneden peil zijn. Broeder van den Brink heeft over dergelijke bekrompen inzichten ook het één en ander geschreven, zo weet ik uit zijn boeken. Zolang het mij mogelijk wordt gemaakt hoop ik zelf met dat schrijven ook min of meer in zijn voetsporen te mogen treden door middel van de website.

Dus bedankt voor je reacties en bestudeer de beide hierboven genoemde pagina's maar eens.

 

Hoe zuiver is het Vaticaan?

Ik ben op zoek, wie is Jezus werkelijk en waarom heeft Jezus zelf niet in het Testament geschreven? De apostelen schreven hun getuigenissen na de dood van Jezus Christus. Jezus kon de geschriften van de apostelen in het nieuwe Testament niet verdedigen, als iets onwaars geschreven zou zijn. Dat is de vraag. Was de getuigenis van de apostelen MISSCHIEN een organisatie om het Vaticaan in Rome te stichten (Petrus en Paulus), waaruit de Rooms Katholieke kerk en het Christendom door Europa is verspreid na Christus. Wie in de middeleeuwen niet in de kerk geloofde werd gedood. Dat is niet volgens de filosofie van Christus (Gij zult niet doden). We kennen de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk en zijn ze absoluut niet zuiver te werk gegaan en hebben ze zich zeker niet gehouden aan de woorden van Jezus Christus. Heeft Jezus wel gewild dat er een Vaticaan zou komen? Hoe waren de verhoudingen tussen Petrus, Paulus en Jezus Christus? Waar ligt de waarheid en hoe zuiver is het Vaticaan? Waarom hebben ze de getuigenis van apostel Thomas genegeerd?
Wat voor (politiek) spel zit hier eigenlijk achter? De vraag is: leven wij niet in een verbeelding door al die symbolieken, mythen en tradities door de eeuwen heen? Men heeft de waarheid verbloemd in symbolieken en tradities (oude Testament), dat de waarheid de waarheid niet meer is. Daarom is mijn vraag: waar ligt de waarheid in de getuigenissen van het nieuwe Testament? Want niet alle geschriften kennen wij of ze zijn nooit gevonden, omdat ze vernietigd zijn. Kunt u misschien antwoord geven op mijn vragen en waar moet ik zoeken om antwoord te vinden op mijn vragen? Bedankt voor uw hulp.

Mijn antwoord: Als antwoord op je eerste vraag: “wie is Jezus werkelijk?” zou ik je willen adviseren om Het raadsel van Jahweh eens te lezen. Jezus heeft het schrijven van het Nieuwe Testament aan Zijn discipelen overgelaten omdat zij van Hem de opdracht hadden gekregen om Zijn getuigen te zijn. Dat getuigen deden ze door middel van het gesproken woord maar ook door het opschrijven van hun kennis en hun ervaringen met Jezus. In Hand. 1:7-8 zegt Jezus bijvoorbeeld tegen Zijn discipelen: “Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”.

De kennis over het Koninkrijk Gods die de discipelen van Jezus hadden ontvangen werd hun na Jezus' hemelvaart door de Heilige Geest weer in herinnering gebracht, zoals Jezus hen dit ook had beloofd in Joh. 16:12-14: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen”. Het is dus de taak van de Heilige Geest om aan de discipelen en ook aan ons het evangelie uit te leggen voor zover dat nog niet duidelijk was. Dankzij die onderwijzing konden de discipelen het Nieuwe Testament schrijven.

Het Vaticaan heeft helemaal niets met het evangelie van Jezus te maken. De hele Roomse leer is eigenlijk een heidense religie die een “christelijk” kleurtje heeft gekregen. Het Vaticaan is een duidelijk voorbeeld van de afvallige kerk die is ontstaan nadat de apostelen waren overleden. Deze afvallige kerk is afgeweken van wat Jezus aan Zijn discipelen leerde. De apostelen hebben daarom niets te maken met de opkomst van de Roomse dwaalleer en Jezus heeft dus beslist niet gewild dat het Vaticaan met zijn duivelse leugenleer er zou komen. Er is dan ook vrijwel niets zuiver aan het Vaticaan.

De verhoudingen tussen Petrus, Paulus en Jezus zijn dat Petrus en Paulus getuigen mochten zijn van Jezus Christus en in die hoedanigheid (een deel van) het Nieuwe Testament hebben geschreven (dus in opdracht van Jezus).
Wat je bedoelt te zeggen met het getuigenis van Thomas is me niet helemaal duidelijk maar ik vermoed dat je het evangelie van Thomas bedoelt dat in de vorige eeuw is teruggevonden. Op je vraag hierover kan ik geen zinnig antwoord geven maar door wat ik er zelf van heb gelezen is mijn eigen mening dat dit evangelie niet veel opmerkelijks heeft toe te voegen aan wat de andere vier evangeliën ons leren.

In het boek Openbaring wordt trouwens de opkomst en de ondergang van de valse kerk (Babylon) beschreven en voorspeld. Deze openbaring heeft de apostel Johannes van Jezus zelf ontvangen (Openb. 1:1-20). Je zou dus kunnen zeggen dat het boek Openbaring door Jezus zelf is gedicteerd en gecontroleerd.

Als er sprake is van een politiek spel dan is dit politieke spel slechts één van de werkwijzen van de afvallige kerk. Alle tradities en mythen die het Christendom tot een slappe vertoning maken zijn daarom voortgekomen uit de leer van dit Babylon. De tradities uit het Oude Testament zijn voor ons niet meer van belang omdat sinds Jezus' komst het evangelie van het Koninkrijk Gods bekend is geworden en daarmee zijn de tradities en wetten van het Oude Testament verouderd en verjaard. Lees maar in Hebreeën 8:13: “Als Hij spreekt van een nieuw [verbond], heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning”.

Ik heb niet de overtuiging dat er veel aan de bijbel ontbreekt aan geschriften. Er staat genoeg in en als de christenen zich eerst maar eens zouden willen houden aan wat er wel in het Nieuwe Testament staat zou er heel wat minder onenigheid zijn.

Tot zover de antwoorden op je vragen. Ik ben me ervan bewust dat er nog heel wat aan toegevoegd zou kunnen worden maar ik heb over het één en ander op mijn website ook al geschreven dus misschien vind je daar nog meer antwoorden op je vragen.

 

De volwassen (geworden) domineeszoon.

Ik zag dat je mijn reactie op je website hebt geplaatst, leuk. Nu, ik kan je melden dat mijn zoektocht naar God nog lang niet geëindigd is maar wel gevorderd. Je citeert Paulus maar zei Paulus niet: onderzoek alles en behoudt het goede?

Je negeert zoals je schrijft andere boeken en concentreer je op de Bijbel, maar over de Bijbel zijn ook vele boeken geschreven.
En wat weerhoudt jou heel Gods wereld te onderzoeken en kennis daarvan te nemen? Is dat gevaarlijk? Neen, kennis ergens van nemen betekent niet dat je het ook voor waar of klakkeloos aanneemt. Zo creëer je een tunnelvisie welke mij ongewenst lijkt. Ook jouw interpretatie is niet onfeilbaar, zeker niet. Zeker als we de Bijbelgeschiedenis en het ontstaan van sommige teksten rationeel in onderzoek nemen (wat echter niet hoeft te betekenen dat deze in waarde afnemen). Je moet toch begrijpen dat de wereld als geheel met alles daarin een onderdeel van Gods creatie inhoudt, het oneindige, dus waarom zou je daarvan afsluiten of jezelf beperken?? De redenering van jou dat ik daarmee Christus of God een rotschop geef vind ik belachelijk want dit zou betekenen dat je je niet bewust met God zou mogen bezighouden.
Dit wil echter zeker niet zeggen dat ik tegen uitvoerig bestuderen van de Bijbel ben, zeker niet. Maar het uiteindelijke interpreteren van de Bijbel en andere kennis gebeurt naar mijn mening in de binnenkamer van je ziel, daar gebeurt naar mijn inzien de eigenlijke communicatie met God. Daar ontstaat ook het geloof, het zuivere geloof, rationeel, mystiek, zelfbewust.

Matth. 6:6: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”.

Eer zij bidden zal Ik antwoorden zegt de Here (in Jesaja 65:24). Bidt en u zal gegeven worden zegt Jezus tot Zijn discipelen in Matth. 7:7.

Beste Albert, zoals je leest ben ik wat genuanceerder geworden. Ik verwacht van jou een volwassen antwoord en dat ik niet nogmaals word afgedaan als zijnde een verrekt eigenwijs domineeszoontje. En plaats je deze reactie op je site samen met je antwoord? Dat zou ik zeker respectabel vinden.

Mijn antwoord: Het leek mij wel zinvol om een deel van de reacties op mijn teksten (zonder de namen van de afzenders uiteraard) ook op de website te plaatsen. Als reactie daarop heb ik ondertussen ook weer reacties gekregen, zoals die van jou. Het is inderdaad zo dat ik momenteel andere boeken over geestelijke zaken negeer. Maar dat betekent hoofdzakelijk dat ik me niet laat beïnvloeden door het geschrevene als ik er in de bijbel geen grond voor kan vinden. Dat is wat ik er eigenlijk mee bedoelde te zeggen. Daarnaast is het vanzelfsprekend zo dat ik ook van andere informatiebronnen afhankelijk ben zoals die betreffende de ontwikkelingen op de “geestelijke markt” dus ben ik voortdurend bezig om, vooral via Internet, de gang van zaken en de telkens weer nieuwe “inzichten” die geregeld opduiken te analyseren. Ik loop dus bepaald niet met oogkleppen op en van een tunnelvisie lijkt me geen sprake te zijn. In het verleden heb ik trouwens heel veel boeken met bijbelbesprekingen gelezen en dat is mede een reden geweest dat ik me nu, wat betreft de juiste inzichten, heb beperkt tot de bijbel zelf.

Door je toelichting heb ik vastgesteld dat je inderdaad een meer gerijpte indruk maakt en ik ben dan ook absoluut niet van plan om je mening en houding weer af te doen als die van een verrekt eigenwijs domineeszoontje. Dat soort uitdrukkingen gebruik ik eerlijk gezegd ook liever niet maar vanwege één van je, nogal rebels overkomende, vorige reacties was dat de benaming die mijn indruk het best omschreef. Maar, zoals ik dus heb vastgesteld maak je nu inderdaad een meer volwassen indruk. Ga zo door.

Of ik deze reactie ook op de site zal plaatsen kan ik nog niet beoordelen. Waarschijnlijk zal dat wel gebeuren maar dan zal er omwille van nog meer te plaatsen reacties weer een nieuwe pagina voor gebruikt moeten worden om te voorkomen dat de grootte van de twee al aanwezige pagina's met reacties uit de hand gaat lopen. Het zal in ieder geval nog even op zich moeten laten wachten, en dat ook omdat ik momenteel bezig ben een nieuw onderwerp te schrijven voor de site. Pas als dat is afgerond kom ik weer toe aan andere uitbreidingen voor de site.

Tot slot hoop en verwacht ik dat je mijn antwoord volwassen genoeg vindt.

 

De Roomse kerk.

Ik zelf lees je website, mijn achtergrond is velerlei, al zoekende ben ik toch broeder en priester geworden, wel priester van de oude Roomse kerk.
Wat je schrijft berust volledig op de waarheid, van kindsbeen af was ik betrokken met de bijbel, en nu nog is dat mijn leidraad voor mijn leven.
Hoewel het leven soms anders wil door omstandigheden die wij van buitenaf soms moeten verwerken. Ik heb de vele reacties gelezen, en soms zat ik hier hoofdschuddend af te vragen, hoe durven ze toch. Misschien ben ik nu de enige priester die er voor durft uit te komen dat sommige leken dichter bij god staan dan zijn eigen priesters. Maar dat ben ik zeker niet, en ook niet onze bisschop.
Albert doe zo verder, en de Heer zal je zeker met open armen ontvangen. Mag Jezus Christus u verder zegenen, en bewaren in alle goede dat je voor de mensheid doet, want wat je doet is erg waardevol.

Mijn antwoord: Een beetje verbaasd was ik wel door uw reactie. Ik begrijp dat u ondanks uw Roomse achtergrond de inhoud van mijn website kunt waarderen. En dat terwijl ik de Roomse leer nou niet echt kan waarderen, dat laat ik hier en daar dan ook blijken op mijn website. Ik bedoel daarmee te zeggen dat ik wel de Roomse leer afwijs maar desondanks absoluut niets heb tegen Rooms Katholieke mensen. Het is dus wel degelijk zo dat de Roomse leer, zo heb ik vastgesteld, een leer is die velen van hen min of meer gevangen houdt. Gevangen in dogma's en leringen die in het evangelie van Jezus Christus niet zijn te vinden. Omdat dat evangelie mijn maatstaf is en blijft ontkom ik er niet aan om datgene wat daarvan afwijkt aan de kaak te stellen.

Ik besef dat er vele oprechte kinderen Gods zijn in de Rooms Katholieke kerk, die echter door het van kindsbeen af onderwezen te zijn in de leer van Rome een vertekend beeld hebben gekregen van Gods bedoelingen met de mens. Dat is iets wat nog wel eens zwaar op mijn gemoed kan drukken omdat ik weet dat daardoor velen hun hele leven met onzekerheden hebben geworsteld. Ook in de Protestantse kerken komt dit voor. Dat heb ik destijds ook bij mijn eigen grootouders gezien, die vanwege hun Calvinistische erfenis geen echte zekerheid hadden over hun behoud. En dat beschouw ik als een misdadige zaak want zowel door de Protestantse als door de Roomse dogma's en dwalingen zijn er zo vele levens verwoest.

Uit uw woorden maak ik op dat u het priester-zijn niet beschouwt als een garantie voor een zuivere omgang met God. Dat lijkt me inderdaad een nogal afwijkende mening die niet past in het Roomse denken. Maar u hebt met uw overtuiging wel gelijk want het discipelschap waartoe Jezus ons opriep is niet gebonden aan of verbonden met een bepaalde (hoge) functie in een kerk. Er bestaan voor God dan ook geen leken want door een persoonlijke, oprechte omgang met Jahweh = Jezus Christus is ieder kind van God bevoegd om de satan onder zijn voeten te vertreden (Lucas 10:19). Daar is geen speciale functie of positie binnen een kerk voor nodig. Feitelijk is iedere functie die een kind van God binnen een kerk heeft een dienende functie. Dat liet Jezus daarom ook duidelijk aan Zijn discipelen blijken in Matth. 20:25-28: “Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”. Als ik deze uitspraak van Jezus vergelijk met de ontstane (machts)structuur binnen de Protestantse en de Roomse kerk waardoor er een situatie bestaat van “wij zijn de deskundigen en jullie zijn de leken” is mijn conclusie dat de (dienende) gelijkwaardigheid onder Jezus' discipelen is vervangen door een rangorde binnen de heersende kerkelijke elite. En dat is een machtsstructuur die voor de grote massa eerder de weg naar God heeft geblokkeerd dan geopend. Wat dat betreft is het pausdom van de Roomse kerk daar een ultiem voorbeeld van. En dan te bedenken dat God ooit de mens schiep om met een ieder van ons een persoonlijke relatie te hebben die niet wordt verstoord of gehinderd door allerlei hoogwaardigheidsbekleders die menen tussen God en de mens in te moeten staan.

Deze en dergelijke misstanden aan de kaak te stellen, zoals ik dat op mijn website doe, stuit nogal eens op verzet en dan niet in de laatste plaats van de kant van hen die vinden dat hun positie door mij wordt aangevallen. Maar zodra mensen hun functie of positie gaan verdedigen laten ze zien dat zij van Jezus' uitspraak uit Matth. 20:25-28 niets hebben geleerd.

Het is nog een heel verhaal geworden maar ik dacht er toch goed aan te doen om mijn motivatie met het bovenstaande samen te vatten. Tot slot: bedankt voor uw reactie.

 

Maria.

Beste webmaster, toch een heel kleine vraag. Hoe sta je tegenover de verschijning van O.L. Vrouw? Vooral te Lourdes (Frankrijk) aan Bernadett.
In de bijbel staat er heel weinig over haar rol. Maar niettemin heeft zij voor mij althans een heel belangrijke rol. Omdat zij het juist is die de boodschap van haar zoon Onze Heer Jezus Christus ten volle belicht. Zij verschijnt juist aan heel arme mensen of kinderen. Zij hebben er niet om gevraagd, in tegendeel zelf zij lijden er erg onder en toch aanvaarden zij/hij het kruis die deze verschijningen met zich mee brengen.

Mijn antwoord: Juist omdat er in de bijbel weinig over de rol van Maria is geschreven is dat voor mij en vele anderen een aanwijzing dat de rol van Maria in het evangelie van Jezus Christus geen speciale plaats heeft. Ten eerste is het zo dat Jezus Zich twaalf discipelen verzamelde om hen in te wijden in de geheimen van het Koninkrijk Gods. In Lucas 8:10 zegt Jezus namelijk tegen Zijn discipelen: “U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen”. Maria hoorde duidelijk niet bij deze kleine kring van discipelen. In Johannes 2:4 zegt Jezus zelfs tegen Zijn moeder: “Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen”. En in Matth. 12:47-50 lezen we: “En iemand zeide tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen. Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders. Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder”.

De bijbel laat ons dus zien dat de discipelen bij Jezus voorrang hadden en niet Zijn natuurlijke familie, ook niet Zijn eigen moeder. Jezus was niet naar deze wereld gekomen om Zich druk te lopen maken om dit soort tijdelijke (familie)banden omdat Hij een eeuwig Koninkrijk diende. Dat was het enige dat voor Hem echt belangrijk was. Dat Jezus door Zijn afkomst in Zijn denken niet beperkt was tot de vergankelijke zaken van deze voorbijgaande wereld blijkt ook uit wat Johannes de Doper van Hem getuigde in Johannes 1:30: “Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik”. Als Jahweh was Jezus dus eerder dan Maria en Johannes de Doper en deze God die door Zijn menswording het evangelie van het eeuwige Koninkrijk Gods aan Zijn (speciaal uitgekozen) discipelen bekend maakte had, zo blijkt, belangrijker dingen aan Zijn hoofd dan datgene waar de sterfelijke, zondige mens zijn tijd mee vult. Als die eeuwige God in mensengedaante laat merken dat er in het Koninkrijk Gods andere maatstaven gelden dan op deze vergankelijke wereld is het, in ieder geval voor mij, een uitgemaakte zaak dat natuurlijke familiebanden voor Jezus' taak en bediening op aarde van nul en geen waarde waren.

Kijk ik met die kennis naar al die opgeklopte aandacht voor en verering van een vrouw die met betrekking tot Jezus' uiteindelijke bediening op aarde “slechts” tot taak had om Jezus ter wereld te brengen en Hem te verzorgen, zoals de bijbel ons laat zien, dan is het volkomen uit de lucht gegrepen als een instituut zoals de Roomse kerk van deze vrouw een voorwerp van verering heeft gemaakt. Terwijl Petrus daarentegen zelfs getuigde in Handelingen 4:12: “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”. En die naam is de naam van Jezus Christus, niet die van Maria.

Helemaal uit de lucht gegrepen is deze verering van Maria echter ook weer niet en daarover heb ik al het nodige geschreven in “De drie-eenheid, wat is er mis mee?” betreffende de tovenares Semiramis. Een feit is dat het verschijnsel “Madonna met kind” al werd vereerd in diverse mysteriegodsdiensten, ver voordat Maria door de Roomse leer werd gepromoveerd tot een voorwerp van verering. Zodat Roomse missionarissen bij aankomst tot hun stomme verbazing ontdekten dat ook de Chinezen destijds al hun Madonna met kind vereerden. Wat mij persoonlijk de overtuiging heeft gegeven dat satan sinds de aankondiging van zijn ondergang in de hof van Eden (Genesis 3) heeft geweten langs welke weg de Messias tot ons zou komen. Het lag er dik bovenop dat satan als overste van deze wereld daarom in grote grimmigheid zijn voorbereidingen heeft getroffen om de komst van deze “indringer” in zijn domein ongeloofwaardig te maken. Vandaar het nogal eens gehoorde verwijt dat het Christendom slechts een imitatie is van de (satanische) mysteriegodsdiensten van voor Jezus' komst.

Wat al die verschijningen van “Maria” betreft: ik heb enige maanden geleden een boek gekocht met daarin een beschrijving van vele bedevaartsoorden in Europa. En daaruit bleek dat er diverse van deze bedevaartsoorden zijn gebouwd als reactie op een “verschijning” van Maria. Los van het gegeven dat dergelijke claims van mensen die zeggen een verschijning te hebben gezien überhaupt erg oncontroleerbaar zijn is het ook zo dat de geschiedenis wel degelijk talrijke verschijningen heeft gekend. Zeer veel van deze verschijningen kunnen echter absoluut toegeschreven worden aan demonische machten. Want ook satan en zijn handlangers kunnen zichzelf in een gedaante zichtbaar maken aan mensen. Ook in de gedaante van een aantrekkelijke vrouw. Ik moet hierbij denken aan de woorden van Jezus in Matth. 24:23-25: “Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd”. Onder grote tekenen en wonderen kunnen ook demonische verschijningen gerekend worden. Merk op dat Jezus hier als voorbeeld de bewering aanhaalt: “Zie, hier is de Christus”. In plaats daarvan zou men ook kunnen zeggen: “Zie, hier is Maria”. En ook daarop kan Jezus' antwoord zijn: Gelooft het niet!

U schrijft dat het Maria is die de boodschap van haar Zoon Jezus Christus ten volle belicht. Uit mijn hierboven staande uitleg zult u waarschijnlijk wel opgemaakt hebben dat ik voor die bewering in de bijbel geen grond heb kunnen vinden. Het zijn daarentegen de discipelen van Jezus geweest die werden onderwezen in de dingen die boven zijn en zij waren het die door Jezus de wereld in werden gestuurd met de boodschap van het eeuwige Koninkrijk Gods.

Het is een behoorlijk lange uitleg geworden maar ik hoop dat u hierdoor mijn geloof en overtuiging iets beter kunt volgen, ook al is die afwijkend van wat de Roomse leer brengt.

 

Absoluut bemoedigend en hoopgevend.

Ik beschouw deze site werkelijk als een teken des tijds; ABSOLUUT BEMOEDIGEND en HOOPGEVEND!! Dit kan volgens mij alleen maar met hulp van de GEEST GODS tot stand zijn gekomen!! Het is voor mij een bevestiging dat er wel degelijk sprake is van een groei en rijp worden van de oogst en dat er ook nu in deze duistere tijden (want de LEUGEN viert hoogtij) nog mensen zijn die werkelijk dorsten naar Vrede en Gerechtigheid en de waarheid liefhebben en willen dienen.
Ik bedoel er niet mee te zeggen dat ik je als een heiliger en/of volmaakter mens dan andere oprecht zoekende mensen beschouw, maar ik proef iets van een oprechtheid en bewustheid die ik bij zoveel mensen tevergeefs zoek. Man, wat heb je een werk gestoken in deze site. Ik vertrouw erop dat je deze woorden niet als een verheerlijking van jouw “ik” beschouwt, want je kent je afhankelijkheid van Hem, die je bron is.
In mijn hart dank ik de Eeuwige, de Grote Geest, en Zijn Zoon, de Koning des Lichts (WAARHEID - JEZUS).

P.S. Ik schrijf en communiceer praktisch nooit met iemand, dus het kan allemaal misschien wat theatraal overkomen. Maar ik moest het toch even kwijt. Nogmaals bedankt.

Mijn antwoord: Bedankt voor je positieve reactie. Ik ben zeker niet van plan om je woorden als een verheerlijking te beschouwen. Dat heeft in de eerste plaats als oorzaak dat ik sowieso al nooit zo'n hoge dunk van mezelf en mijn eigen prestaties heb gehad en dat wil ik ook zo houden. In de tweede plaats hebben de jaren mij geleerd dat een mens zonder God niets voorstelt. Ik blijf dus te allen tijde van Hem afhankelijk. Het een en ander heb ik samengevat op twee (kleine) pagina's op de site. Wellicht heb je die al gevonden maar zoniet dan vind je ze onder de links: “Wie ben ik?” en “Mijn belijdenis”.


Tot zover deze pagina met een deel van de reacties die ik heb ontvangen op mijn site. Heb je hierboven niet kunnen vinden wat je zocht dan kun je eventueel ook de andere twee pagina's met reacties nog raadplegen. Zie daarvoor de links hieronder. En anders kun je ook zelf je vragen op me afvuren. Daarvoor moet je hier zijn.

Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)


 
 
 
 

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding