nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!
Spreuk van de week:

 

 Wie is jouw geleidegeest?

Inleiding:
Het was tijdens één van die vele keren dat ik de binnengekomen post stond te sorteren. Of beter gezegd: ik stond de post tussen de bergen reclamefolders uit te vissen, die dagelijks als een papieren tsunami hun weg naar onze brievenbus vinden dankzij massa's loopgrage bijverdieners, die kennelijk niets beters te doen hebben. Zo liet ik ook deze keer al die rotzooi door mijn handen gaan, waarbij opeens mijn aandacht werd vastgehouden door een folder met een foto van enkele jongemannen die zichtbaar hun best deden er heel interessant uit te zien. Een deel van die foto kun je hier bekijken. Dergelijke plaatjes ontsnappen meestal weer vrij snel aan mijn aandacht maar dit geval was anders. Wat mij in het bijzonder trof was de (opzettelijk) duistere uitstraling van deze heren, in combinatie met het feit dat zij een muziekgroep bleken te vormen. En dan niet zomaar een muziekgroep, welnee, het ging maar liefst om een muziekgroep met een “christelijk kleurtje”. Een Nederlandse “christelijke” muziekgroep waarvan ik ergens las dat ze: “een mix brengen van hardcore en indierock, waarbij melodieuze zang wordt afgewisseld met screams (krijsstem).” “Deze muziekstijl”, las ik vervolgens, “wordt daarom ook wel aangeduid met screamo(core).” Je zou verwachten dat dergelijke info op één van de vele (wereldse) muzieksites gevonden kan worden en dat bleek na enig speurwerk ook inderdaad het geval te zijn. In dit geval echter bleek de “christelijke” voorgevel weer eens met een genadeloze dreun tegen de vlakte te gaan, want: dit stond maar liefst te lezen op de website van de EO. Waar de letters “EO” voor staan is me al bijna ontschoten maar het zou zoiets kunnen zijn als: Eens Oprecht. Want die tijd van oprechtheid ligt alweer ver achter ons. Dat zogenaamde screamen is namelijk niets anders dan een imitatie van het rebelse gekrijs van demonen. Slechts een beetje gezond verstand zou ons al duidelijk moeten kunnen maken dat dergelijke “muziek” met het Koninkrijk Gods totaal niets van doen heeft. In de betreffende folder stond echter te lezen dat deze rockband te horen zou zijn op het Xnoizz Flevo Festival, waarvan de EO een medeorganisator bleek te zijn. Dit Xnoizz Flevo Festival gaat dus door voor een “christelijke” happening. Overigens is verreweg het meeste van wat zichzelf in deze wereld “christelijk” noemt in Gods ogen sowieso al rijp voor de schroothoop. Het imiteren van “de wereld” is de doodsteek voor het geestelijke leven, voor zover daar tenminste nog sprake van was. De snelheid waarmee de satan en zijn boze geesten in deze eindtijd bezit nemen van het christendom is schrikbarend. Starend naar de bedoelde foto in de folder van het Xnoizz Flevo Festival werd me dat weer eens heel duidelijk.

Inmiddels heeft deze pagina de aandacht getrokken van een stortvloed aan lezers die via sites zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter hun weg naar deze pagina hadden gevonden. De reacties die ik als gevolg daarvan ontving getuigden opnieuw van een dramatisch slechte bijbelkennis of van een vrijwel totale desinteresse in wat God werkelijk van ons verlangt. Waarmee de uitspraken die ik op deze pagina doe over het gedemoniseerde “christendom” alleen maar opnieuw worden bevestigd. Dat doet mij geregeld denken aan wat de bijbel heeft voorspeld over de grote geestelijke afval die deze eindtijd zal kenmerken. Een massale afval die door de satan en zijn boze geesten met alle beschikbare middelen in gang wordt gezet. Enkele van die middelen worden op deze pagina onder de aandacht gebracht. Massa's “christenen” zijn nu al met blindheid geslagen en dat zal alleen maar toenemen. Desondanks hoop ik met o.a. deze pagina nog ogen te mogen (her)openen.

Uit genoemde reacties is verder nog gebleken dat men de inhoud nogal eens oppervlakkig scant, vaststelt dat de inhoud niet bevalt en vervolgens de onzinnige conclusie trekt dat de jongemannen over wie het hier gaat volgens mij zouden moeten branden in de hel. In 1 Tim. 2:3-4 lezen wij echter: “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” En in Ezechiël 33:11 zegt God: “Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?”

En daarom is het mijn wens dat de jongemannen in kwestie plus al die anderen die zich bezighouden met “christelijke” rockmuziek (en die daarmee precies de route volgen die de satan voor ze heeft uitgestippeld) uiteindelijk nog tot erkentenis der waarheid zullen komen.


Een woonplaats van duivelen.

Wat bracht mij er uiteindelijk toe om uitgerekend aan deze hardcore/hardrock/indierock/emocore band een pagina op deze website te wijden terwijl er ook nog massa's andere “christelijke” rockbands actief zijn? Het was de naam. Die luidt: “The spirit that guides us”. Een mogelijke vertaling is: “De geest die ons leidt.” Welke verborgen betekenis deze naam eventueel zou mogen hebben, het is bepaald niet ondenkbaar dat er christenen zijn die menen dat hier de Heilige Geest mee wordt bedoeld. Echter.... je voelt hem allang aankomen en daar is ie dan: Gods Heilige Geest heeft hier niets mee van doen. Zelfs als je het woord geest vertaalt als drijfveer of als bezieling heeft deze naam het effect van een rookgordijn. Hier is namelijk een totaal andere geest aan het werk, zoals uit de nu volgende toelichting moge blijken.

Door het oprukkende occultisme hebben wij ondertussen ook kennis kunnen maken met het verschijnsel: geleidegeesten. Die worden o.a. voorgesteld als geesten van overleden mensen of als engelen die de mens op zijn levenspad begeleiden. Steevast worden deze geleidegeesten voorgesteld als goedwillende geesten. De bijbel leert ons echter dat de wereld in het boze ligt en grotendeels (nog) wordt beheerst door de satan en zijn demonen. Talloze misleidende geesten worden door de satan over het aardoppervlak gestuurd om te misleiden en te verleugenen. In de gedaante van “engelen des lichts” of als zogenaamd goedwillende geleidegeesten hebben zij daarbij het meeste succes. Onder invloed van deze boze geesten is de grote meerderheid van het christendom nog verder uitgehold en zijn de wereldsgezindheid en de drang om door de goddelozen voor vol aangezien te worden de norm geworden. De opkomst van de “christelijke” rockmuziek is daar een voorbeeld van. De christelijke rockband die het onderwerp van deze pagina is geworden is daarom een teken van het geestelijk verval, precies zoals dat in de bijbel voor de eindtijd al werd voorspeld. In Openb. 18:2-3 lezen we daarover: “En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.......”

De boze geesten die bezit hebben genomen van dit Babylon (het christendom) maakten lange tijd gebruik van een geleende vroomheid (in diverse vormen), om zich te kunnen verschuilen. We zijn nu echter het tijdperk binnengegaan waarin al deze vrome maskers één voor één afgegooid worden. De opzettelijk duistere uitstraling van de heren in kwestie doet wat dit betreft al het ergste vermoeden. De indruk die de bewuste foto achterlaat is dan ook een schreeuwend voorbeeld van de onbeschoftheid waarmee de satan en zijn boze geesten het resultaat van hun langdurige uitholling van het evangelie zichtbaar durven te maken. We hebben lang meegemaakt dat de wolven die binnenslopen om het evangelie van binnenuit aan te vallen hun best deden om, vermomd als schaapjes, zo lang mogelijk onopgemerkt te blijven. Maar ondertussen heeft dit jarenlange (grotendeels onopgemerkte) ondermijnen van de bijbelse boodschap al zo veel succes gehad dat massa's christenen absoluut niet (meer) in staat zijn te herkennen wat welgevallig is voor onze Schepper en wat niet. Met een onvoorstelbare brutaliteit wordt wit nu door de satan voorgesteld als zwart of andersom en het zijn nog slechts weinigen die dit bedrog doorzien. De jarenlange systematische en demonische herprogrammering/hersenspoeling via TV, film, radio, krant, boek, tijdschrift etc. waaraan men zich welwillend heeft onderworpen heeft al deze “christenen” eveneens met een schrikbarende geestelijke blindheid geslagen.

Ongetwijfeld zullen er lezers zijn die bij het voorgaande al op hun stoel zaten te steigeren en mij nu allerlei lelijke dingen toewensen. Er zijn echter mensen die hier nog veel meer over weten dan ik en hun uitspraken over de oorsprong van de hedendaagse rockmuziek zijn nog schokkender dan die van mij. Ene John Todd bijvoorbeeld die, als heks en als lid van de illuminatie, manager was van een grote muziek productiemaatschappij. Over de oorsprong van rockmuziek deed hij na zijn bekering tot Jezus Christus (begin jaren 1970) enkele onthullende uitspraken. Daarvan heb ik twee fragmenten genomen die hieronder aangeklikt en beluisterd kunnen worden. Voor de niet-Engelstaligen onder ons heb ik een vertaling toegevoegd.

In het tweede fragment kwam de naam Chuck Smith even voorbij. Dat is uiteraard niet toevallig want deze man was destijds een leidend figuur in de Jesus Movement in Amerika, van waaruit diverse andere variaties op het anti-evangelie de wereld in zijn geholpen. Waaronder bijvoorbeeld de Charismatische Beweging. Via deze Jesus Movement heeft ook de zogenaamd “christelijke” rockmuziek zijn weg gevonden naar een verwaterd christendom dat sindsdien door deze aangepaste vorm van de satanische rockmuziek een vloek over zichzelf heeft gebracht. Precies zoals John Todd ons zojuist vertelde. Opvallend is verder dat in het eerste fragment (jawel: daar zijn ze dan!) de beruchte geleidegeesten bij de kop worden gepakt. Deze geleidegeesten waren de inspiratiebron voor de heksen die de rockmuziek “ontwierpen”. Dat de “christelijke” rockmuziek uit dezelfde occulte bron voortkomt duidt dus alleen maar aan dat de heren van “The spirit that guides us” levensgevaarlijk bezig zijn! Houd dit vooral in gedachten bij het verder lezen.

Mij baserend op beoordelingen van de bedoelde rockband op diverse wereldse websites stel ik vast dat de wereld in ieder geval dik tevreden is met de heren in kwestie en hun “hardcore” stijl. Ik noem het zeer bewust geen muziekstijl want muziek is het niet. In de hemel zouden ze deze demonische rotherrie niet willen aanhoren en alles wat voor onze Schepper niet welgevallig is, is bedacht in de hel, komt dus voort uit de hel en dient slechts de belangen van de hel!! De bovenstaande uitspraken van John Todd laten daar geen twijfel over bestaan. Op de website van het Xnoizz Flevo Festival vond ik een geschreven interview (inclusief wat toegevoegd commentaar) met één van de bandleden, waarvan hier een citaat volgt. De naam van het bedoelde bandlid heb ik overigens zelf verwijderd.

Citaat:
“Ons werk ligt in de seculiere wereld en daarom spelen we daar het liefst” zegt (naam van het bandlid) als ik hem vraag wat hij van dit (christelijke) festival vindt. Daarentegen houdt hij wel erg van de gemoedelijke ons-kent-ons sfeer op het festival. “Het is toch een beetje spelen voor je eigen parochie”. Op het podium mogen de mannen als beesten tekeergaan, maar voordat ze de bühne betreden hebben ze toch wel een oppepper nodig. Voor elk optreden bidden ze met elkaar en krijgen ze peptalk van (naam van het bandlid). Hij is een beetje de Emile Ratelband van het stel zegt hij gekscherend.
Einde citaat.

En zie daar: het evangelie van de eindtijd. Wij mogen kennelijk als beesten tekeer gaan maar dan moeten we wel eerst bidden voor een oppepper. Maar of men nu op het podium of naast het podium als beesten tekeer gaat nadat voor een oppepper is gebeden, het is dezelfde duivel die ermee wordt gediend! Bedenk wel dat iedere stap die door de satan en zijn boze geesten wordt genomen in dit demoniseringsproces van de mensheid zal worden gevolgd door een volgende stap. Één stap verder zal dat misschien nog amper opvallen maar na tien of meer stappen is dat wel degelijk en beslist het geval.

Enkele uitspraken doorgelicht.

Om meer te weten te komen over de bewuste hardcore band ben ik gaan zoeken en zo vond ik o.a. een interview op video uit 2006 met één van de bandleden/bendeleden van de bedoelde hardcore band. Daaruit heb ik enkele geluidsfragmenten genomen en die zijn hieronder te beluisteren door telkens op de betreffende link te klikken. Als een deel van het geluidsfragment je is ontgaan doordat je oren klapperden: klik na afloop nog eens op de link en stel vast dat je het toch goed had gehoord! De uitspraken die je zult horen zijn voor wie goed/uitstekend op de hoogte is van de bijbelse boodschap absoluut tenenkrommend. Wie dus weet waar het evangelie werkelijk over gaat zal zichzelf verbijsterd afvragen hoeveel, of beter gezegd: hoe weinig het bandlid in kwestie daarvan weet heeft. Uiteraard heb ik daar zelf mijn gedachten al op losgelaten en zodoende heb ik de meest knetterende uitspraken doorgelicht. Het resultaat daarvan vind je telkens in het toegevoegde commentaar.

Nog enkele opmerkingen vooraf over het vervolg van deze pagina. Ik heb mij beslist niet laten leiden door mijn muzieksmaak of door mijn “gevoel” (zoals een lezer meende vast te stellen) maar door de enige echte Heilige Geest. En door Gods Woord, waaruit als eerste Paulus' waarschuwing uit Efeze 5:11-13 naar voren springt: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.” Dit ontmaskeren is overigens geen advies, beste mensen, het is onze opdracht!
En dan nog even dit: het stemgeluid van het bandlid heb ik met opzet onherkenbaar gemaakt. Het is dus niet de eigen stem van de spreker. Een neveneffect hiervan is overigens dat het stemgeluid nu wel beter past bij de duistere boodschap die in dit interview doorklinkt.

Geluidsfragment 1. De gestelde vraag hier luidt: “Hoe komt jouw christen-zijn tot uiting in die band?”
Mijn commentaar: Het antwoord hierop knalt ons al direct om de oren. Want is het voor kinderen Gods werkelijk belangrijk dat o.a. de godloochenaars van de VPRO hun muziek waarderen?? Niet voor niets waarschuwde Jezus in Lucas 6:26: “Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld”. Besef wel dat Jezus hier met “alle mensen” de vijanden van God bedoelde! In Jac. 4:4 vinden wij de variant hierop van de apostel Jacobus: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God”. Wie eenmaal dit neerwaartse pad naar de (eeuwige) afgrond is ingeslagen heeft er duidelijk niet veel moeite meer mee om te beweren wat we in de laatste zes seconden moeten aanhoren. Mocht het je ontgaan zijn, het volgende wordt daarin beweerd maar wees gewaarschuwd want je schoenveters zouden er spontaan van los kunnen springen. Alles nog onder controle? Daar komt ie dan: “Dan maakt het niet zoveel uit of je over satan of over Jezus of over Boeddha zingt, als je muziek maar goed is”. Hoe goed is muziek nog als je zingt over de satan of over Boeddha? Hiermee wordt glashard gezegd dat de boodschap die wij brengen er helemaal niet toe doet en.... als die boodschap er volgens deze christelijke meneer niet toe doet in wiens dienst zou hij dan staan?

Geluidsfragment 2. Als reactie op het voorgaande antwoord is de vraag hier: “Is dat zo? Moet je gewoon zorgen dat je muziek zo goed mogelijk is en dan pikt iedereen het?”
Mijn commentaar: Ach grut, die “postmoderne samenleving” toch. Die kun je zo gemakkelijk aanwijzen als een excuus voor de vrijwel totale afwezigheid van het evangelie in je “muziek”. Dat laatste wordt door deze gladde jongen heel vanzelfsprekend gevonden en dat wordt ons door de strot geduwd met de bewering dat het “niet meer zo heel belangrijk is wat je brengt”. Ach natuurlijk! Wat dom van ons dat we daar nog niet achter waren gekomen: dat God er dus totaal geen probleem mee heeft als je in plaats van het reddende evangelie je (heidense) publiek met het Boeddhisme, met het satanisme, of noem maar op, vergiftigt. Maar dat zal wel komen doordat we dat in de bijbel nooit hebben kunnen vinden. Daar staat namelijk heel wat anders in. Bijvoorbeeld wat de apostel Paulus schrijft in Galaten 1:8-9: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!”. Maar goed, onze gladde jongen weet waarschijnlijk amper wat er in de bijbel staat. Vandaar dat hij de verpakking (de muziek) belangrijker vindt en in zijn onwetendheid niet beseft dat zijn “muziek” door God helemaal niet wordt gewaardeerd.

Geluidsfragment 3. De vraag is: “Maar kun jij zeggen: 'Jezus houdt van mij' op het podium?”
Mijn commentaar: Tja, je zou je terecht af kunnen vragen waarom je als christelijke muziekgroep nog zou willen optreden “in clubs die dat niet pikken” of die niet zitten te wachten op hemelse kost. Nee, natuurlijk wil men daar niets van weten, het grootste deel der mensheid laat zich liever meesleuren naar de eeuwige verdommenis. Bijvoorbeeld door “christelijke” muziekgroepen die al net zo Godloochenend bezig zijn als al die verloren zielen die hun Schepper en Verlosser loochenen. Als je van tevoren weet dat men het evangelie niet pikt moet je geen parels voor de zwijnen gaan werpen. Maar goed, het is nu wel duidelijk dat “The spirit that guides us” niet voor het evangelie komt want er is absoluut geen sprake van dat de bendeleden worden gedreven door ijver voor het evangelie. Zij worden door een andere geest geleid: een geest van wereldsgezindheid.

Geluidsfragment 4. De volgende vraag is: “Maar wil jij mensen bereiken?”
Mijn commentaar: “Ja” is het eerste aarzelende antwoord. Vreemd genoeg wordt dit meteen weer tegengesproken door te beweren dat het niet de eerste doelstelling is van “The spirit that guides us”. “Ik heb dat wel met mijn leven”, vervolgt deze malloot dan zijn relaas, “en daardoor ook met mijn bands.” Dus, voor wie de draad ondertussen is kwijtgeraakt vatten wij deze knallende redevoering nog even samen: meneer beweert schoorvoetend dat hij wel mensen wil bereiken met het evangelie maar dat is toch weer niet het doel van “The spirit that guides us”, waarna weer wordt gezegd dat “hij dat wel heeft met zijn leven én met zijn bands”. Wat kan een mens toch vreselijk in de knoop raken als hij niet gewoon een eerlijk antwoord durft te geven. Maar waarom zouden wij ons überhaupt druk maken om het evangelie? Er zijn toch veel belangrijker dingen in het leven? Zoals.... “muziek” maken bijvoorbeeld, of.... voetballen. Over wat “goeie muziek” is zal ik met meneer de muziekmaker maar geen discussie opstarten want eens worden wij het daarover vast niet!

Geluidsfragment 5. Mijn commentaar: Het antwoord in dit fragment is een vervolg op het vorige fragment. “Omdat op sommige momenten mijn hart vol is van God” durft meneer ons hier zelfs te vertellen. En dat zou te merken zijn aan de teksten die hij schrijft. Wel, ik heb me maar eens van mijn beste kant laten zien en ik heb me met veel ijver gestort op de bedoelde teksten om te achterhalen waar ze zoal over gaan. Zoals te verwachten was kwam ik er opvallend weinig evangelie in tegen. Zo weinig zelfs dat de godloochenaars van de VPRO (en andere heidenen met hen) van deze teksten duidelijk niet nerveus werden. Als je hart alleen “op sommige momenten” vol is van God kun je ook absoluut geen teksten schrijven die het Koninkrijk Gods waardig zijn. Daar is heel veel meer voor nodig plus heel wat meer toewijding en heilig vuur. Vandaar dan ook dat meneer de tekstschrijver en zijn bendeleden niet te veel willen prediken op het podium. De “blijde boodschap” bewaren zij liever voor na het optreden. En nu maar afwachten of het aanwezige publiek werkelijk zo ontvankelijk is voor die “blijde boodschap”, na te zijn betoverd door de helse herrie van “The spirit that guides us”. Ga er maar van uit dat er van die “blijde boodschap” weinig terechtkomt en dat het daarentegen de satan is die na het bedoelde optreden zijn oogst van verloren zielen binnenhaalt.

Geluidsfragment 6. De vraag is hier: “Maar jullie krijgen daar wel een mogelijkheid toe om daar iets over te zeggen?”
Mijn commentaar: Goede gesprekken met mensen die geraakt werden door Gods aanwezigheid? Welke god zou daar aanwezig zijn geweest? In ieder geval niet mijn God! Merk ook op dat, in tegenstelling tot eerdere beweringen, er nu wordt gesproken over “goede gesprekken” voor, tijdens en na concerten. Het betoog van meneer de tekstschrijver rammelt van de tegenstrijdigheden. En dan horen we opeens: “Ik ben gewoon een hele grote eikel als het aankomt op gehoorzaam zijn aan God”. Eindelijk een eerlijk antwoord! Weten wij in ieder geval hoe weinig de bewuste muziekgroep van doen heeft met gehoorzaamheid aan God. Desondanks krijgen de aanwezige heidenen (die in het evangelie totaal niet geïnteresseerd zijn maar slechts voor de “muziek” komen) te horen van deze bendeleden dat ze ook een volgeling van Hem (Jezus) moeten worden. De hemel moge ons bewaren voor nog meer van dergelijke “volgelingen”. Daarvan lopen er al veel te veel rond. En maar al te vaak zijn het juist dit soort “volgelingen” van Jezus die slechts een antireclame vormen voor het evangelie, zodat de ongelovigen er weer een rotsmoes bij hebben om hun geweten het zwijgen op te kunnen leggen. De tekstschrijver besluit dit geluidsfragment met de mededeling “....waarin wij mensen met onze teksten geconfronteerd hebben”. In die teksten heb ik geen evangelie kunnen vinden, waarmee gezegd is dat de betreffende muziek voor God geen enkele waarde heeft en het Koninkrijk Gods er beslist niet mee wordt gediend.

Geluidsfragment 7. Een samenvatting van de hier gestelde vraag: “Zijn jullie christenen én muzikanten of zijn jullie christen-muzikanten?”
Mijn commentaar: De bedoeling achter deze vraag lijkt te zijn dat de interviewer nu door het gekronkel van meneer de muziekmaker heen probeert te prikken. Er wordt desondanks driftig verder gekronkeld. Waarna hij zijn verhaal besluit met de schokkende mededeling dat het christen-zijn hem slechter afgaat dat het muzikant-zijn. Nou ja.... schokkend.... na al het voorgaande waren wij op deze ontboezeming al redelijk goed voorbereid! Overigens, naar mijn bescheiden mening heeft ook zijn muzikant-zijn bitter weinig om het lijf.

Geluidsfragment 8. Volgende vraag, nadat de interviewer zich heeft laten inpakken door het antwoord in het vorige geluidsfragment: “Wat vind jij belangrijk voor christelijke bands, wat zouden ze moeten nastreven, hoe zouden ze zichzelf kunnen ontwikkelen, met name in de alternatieve scene?”
Mijn commentaar: Om met een opmerking van mijzelf over die “alternatieve scene” te beginnen: christelijke muziekgroepen zouden daar sowieso geen enkele boodschap aan moeten hebben. Er hoeft namelijk maar weinig te gebeuren om ook zelf meegezogen te worden in hetgeen de wereld belangrijk vindt en hetgeen door de wereld gewaardeerd wordt. Want voor je het beseft ben je als “christelijke band” al net zo alternatief als de heidenen die naar je muziek komen luisteren en ben je, evenals vele valse profeten dat al doen, bezig om het de vijandige zondaren alleen maar naar de zin te maken. Zoals ene Rick Warren (en soortgenoten) eveneens doen met hun verwrongen boodschap voor de unchurched Harry and Mary. Uit het antwoord van de muziekmaker/tekstschrijver op de gestelde vraag maken wij trouwens op dat deze meneer van het evangelie compleet niets heeft begrepen. Zijn relaas over Bono en zijn muziekgroep U2 is dan ook slechts een bliksemafleider die dient om de aandacht af te leiden van zijn dramatisch slechte bijbelkennis. Je wordt Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. namelijk geen christen door campagnes voor Afrika te leiden (wat dat ook moge inhouden) maar door bekering en wedergeboorte en door een zeer persoonlijke relatie met Jezus Christus, onze Schepper en Verlosser. Bono is in werkelijkheid, zoals ook andere “grote namen” in de muziekindustrie, in dienst van een totaal andere heer dan hij ons wil doen geloven. Daarover kun je in het hiernaast staande videofragment meer te weten komen. Het betreft een fragment uit een lezing van Walter Veith en het is beslist de moeite waard om het even te bekijken. Desnoods meer dan eens, mocht je na één keer nog niet kunnen geloven wat voor een stiekemerd die Bono is want onze Bono heeft kennelijk een “geheime agenda.” Het gebogen kruis dat hij draagt is een satanisch symbool en is vooral bedoeld om de spot te drijven met onze Verlosser, Jezus Christus. Zijn bezoek aan de paus zegt ook genoeg. Deze geweldige christen is dan ook helemaal niet zo geweldig, als wij dat maar doorkrijgen. Want de pauzen gebruiken eveneens (als rasechte satanisten!) hetzelfde occulte, gebogen kruis. Ook de bewering dat Bono Katholieken en Protestanten “dichter bij elkaar brengt” is een losse flodder. Dit bij elkaar brengen (beter bekend onder de naam oecumene) is een teken van de eindtijd dat voorafgaat aan de totstandkoming van die ene grote occulte wereldkerk waarbinnen voor het evangelie geen plaats is. Wie daar dus aan mee blijkt te werken dient slechts de satan en zijn rijk. Dergelijke gevaarlijke mensen tot voorbeeld te nemen als een “geweldige christen” bevestigt des te meer dat deze muziekmaker/tekstschrijver en zijn bendeleden ook zelf een totaal andere heer dienen dan de Schepper van hemel en aarde.

Het verschijnsel “christelijke rockmuziek” is dan ook domweg een uitvinding van de hel. Wellicht dat de info op deze afbeelding daar nog wat meer licht op kan werpen, in het geval je hierover nog steeds in het duister tast. Samengevat is de daarop te lezen boodschap dat de “christelijke rockmusici” met elkaar hebben afgesproken dat de rockmuziek zelf niet verkeerd is zolang je de teksten maar aanpast, of anders gezegd: een christelijk kleurtje geeft. Nog weer anders geformuleerd is hun bewering: het is niet de muziek die een bepaalde boodschap overbrengt maar de tekst. Het resulterende en simpele recept wordt dan: leen de rockmuziek van de wereld, pas vervolgens de teksten aan en klaar is ons evangelie! Om het een en ander even toe te lichten met een voorbeeld van the kind of music we're dealing with heb ik een (zo kort mogelijk, want: niet om aan te horen) fragment geknipt uit één van de nummers van The spirit that guides us. Dat fragment is hier te bewonderen.......

Alweer bijgekomen van de shock? Dan gaan we verder. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hier zoiets wordt gezongen als: “De Heer is mijn herder, Hij leidt mij aan stille wateren.” Ik denk zelfs dat geen enkel weldenkend mens dit soort “muziek” als vanzelf zou associëren met deze tekst. Ze passen domweg niet bij elkaar! Het fabeltje dat muziek zelf geen boodschap overbrengt komt dan ook (verrassing!) rechtstreeks uit de beerput van de hel. Dat wordt overduidelijk bevestigd door wat in de hierboven al getoonde afbeelding stond te lezen. Rockstar Jimi Hendrix heeft bovendien ooit eens gezegd: “Je kunt mensen hypnotiseren met muziek en zodra ze op hun kwetsbaarst zijn kun je tot hun onderbewustzijn spreken wat je maar aan ze kwijt wilt.” Conclusie: muziek is niet neutraal en kan wel degelijk een boodschap overbrengen. En reken er maar op dat die boodschap al blijkt uit het klimaat dat door de betreffende muziek wordt opgeroepen. Maar.... we gaan nog een stapje verder. Het nu volgende is het waargebeurde verhaal (in mijn eigen woorden naverteld) van een zendingsechtpaar dat zich geroepen voelde om ergens in Verweggistan het evangelie te gaan brengen aan tot dan toe nog onbereikte heidenen. De kinderen van dit echtpaar konden echter de westerse luxe niet volledig achter zich laten en hadden zodoende een platenspeler, radio, bandrecorder of iets dergelijks meegenomen om toch nog naar hun favoriete popmuziek te kunnen luisteren. Tot op een dag de betreffende heidenen, ondertussen al behoorlijk goed op de hoogte van de bijbelse boodschap, stomverbaasd aan het zendingsechtpaar vroegen waarom hun kinderen naar die muziek luisterden. “Wat is er mis met die muziek?” was de reactie van pa en moe. “Wel, wij gebruiken dit soort muziek namelijk om de boze geesten op te roepen!!” Juist. En nu vragen wij ons terecht af hoeveel van die zogenaamd westerse popmuziek in feite net zo demonisch is als de demonen oproepende muziek van die occulte heidenen. Schrikbarend veel, dat is zeker. En of het nu gaat om wereldse of om “christelijke” pop/rockmuziek: beiden zijn door dezelfde satan bedacht en beiden zijn bedoeld om boze geesten op te roepen!!
Het zou trouwens kunnen zijn dat na al deze info je “christelijke” fundament ondertussen op instorten staat. Schraap in dat geval toch je laatste beetjes moed nog even bij elkaar want we hebben nog één geluidsfragment voor de boeg.

Geluidsfragment 9. De gestelde vraag is: “Hoe geweldig zou het zijn als hij (Bono) op een gegeven moment gewoon Jesus lives of zo keihard zou gaan roepen in een stadion met 50.000 man?”
Mijn commentaar: Over Bono en zijn occulte achtergrond hebben wij het al vrij uitgebreid gehad. Wat er vervolgens in dit antwoord uitknalt is de leugen dat “een goed leven leiden” ons garandeert dat we door de wereld worden geaccepteerd. Hoe goed is een goed leven? Humanisten zullen glashard beweren dat ze een goed leven leiden terwijl zij hun Schepper loochenen. Vraag op straat aan willekeurige voorbijgangers of zij een goed mens zijn en gegarandeerd: iedereen blijkt zichzelf een goed mens te vinden en vindt van zichzelf dat hij/zij een goed leven leidt. Verloren zondaren zijn ze echter, als zij zich niet werkelijk hebben bekeerd van hun huichelachtigheid. En bekering is onmogelijk zonder echt berouw. Bijvoorbeeld berouw om het feit dat je een “christelijke” muziekgroep beweerde te zijn terwijl je het geaccepteerd worden door de wereld belangrijker vond dan het evangelie!! Het is Jezus zelf die als onze Hemelse Rechter bepaalt of wij inderdaad een goed leven leiden dat aan de bekering beantwoordt. En zodra dat het geval is worden wij gegarandeerd door de wereld uitgespuugd. Want reken er maar op dat wie werkelijk bekeerd is en daarom in oprechtheid het evangelie brengt door de wereld absoluut niet geaccepteerd zal worden maar zal worden gehaat. Daarover zei Jezus namelijk in Joh. 15:19: “Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.” Voor wie echter aan het evangelie niet gehoorzaam is of bang is om door de heidenen uitgestoten te worden herhaal ik de knetterende waarschuwing uit Jac. 4:4 nog maar even: “Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.”

Paris Reidhead zei ooit in zijn beroemde preek Ten shekels and a shirt het volgende: Hoe zit het met u? Waarom heeft u berouw? Ik zou graag zien dat men weer berouw heeft op bijbelse gronden. George Whitefield was hiervan op de hoogte. Hij stond op Boston Commons, sprekend tot twintigduizend mensen, en hij zei: “Luister zondaars, jullie zijn monsters, misdadige monsters! Jullie verdienen de hel! En het ergste van jullie misdaden is dat hoewel jullie criminelen zijn, jullie dit zelf helemaal niet doorhebben!”

Ook onder de leden van de diverse “christelijke rockgroepen” die de wereldgelijkvormigheid niet schuwen zullen er vast zijn die compleet niet doorhebben hoe verrot zij zijn en hoe schuldig zij staan tegenover de Heilige God. De God die zij beweren te dienen maar die in Matth. 7:23 liet weten: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!!”


Want allen, die door de Geest Gods geleid worden....

Men herkent de boom aan zijn vruchten. In dit geval hebben wij te doen met bomen die zogenaamd christelijke rockmuziek produceren en waarvan de muziek alleen al een klimaat oproept dat in het Koninkrijk Gods niet gevonden wordt. En dat niet alleen: het soort muziek dat o.a. door “The spirit that guides us” wordt geproduceerd roept zelfs boze geesten op. Deze gore geesten nemen vervolgens bezit van de toehoorders (denk aan de uitspraak van Jimi Hendrix) en voor het evangelie staat men dan echt niet meer open. De aan de muziek toegevoegde teksten (hoe “christelijk” die ook mogen zijn) veranderen daar totaal niets aan.

De vraag waarmee deze pagina begint is de gewetensvraag: wie is jouw geleidegeest? Laat jij je door een dergelijke misleidende boze geest, die door deze demonische “muziek” wordt opgeroepen, meeslepen naar de eeuwige duisternis of ben je werkelijk bereid radicaal te breken met de occulte wereld van de zogenaamd christelijke rockmuziek? De geleidegeest van de christelijke rockband “The spirit that guides us” is absoluut niet de Heilige Geest en ook geen “bezieling” of iets dergelijks maar een boze geest.
De apostel Paulus schreef over de Heilige Geest in Rom. 8:12-16: “Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.” Wie werkelijk door de Geest Gods geleid worden hebben een grote afkeer van de wereld en zijn goddeloosheden, want Spreuken 8:13 zegt ons niet voor niets: “De vreze des Heren is het kwade te haten.” Zij zijn dan ook beslist niet te vinden in de “seculiere clubs” en soortgelijke hoerententen!! Hun leven ziet er daarentegen uit zoals de apostel Petrus dat beschreef in 1 Petrus 1:14-16: “Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.”

Ook in bijvoorbeeld 2 Cor. 6:14-18 wordt in enkele zinnen een samenvattende handleiding gegeven voor het soort leven dat een kind van God, geleid door de Heilige Geest, behoort te leiden. We lezen daar: “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.”
Dit is een compleet ander evangelie dan het ongeestelijke gezwets dat je in de geluidsfragmenten hebt kunnen horen. Beter gezegd: dat waar Paulus over schreef is het evangelie van Jezus Christus en dat andere geleuter is het evangelie van de hel.

Ik ga er tenslotte vanuit dat mijn commentaar op de gehoorde uitspraken voldoende hebben aangetoond dat vele kinderen Gods zich al hebben laten meeslepen en dat het geestelijke bederf binnen het christendom al schrikbarend ver is gevorderd. Zo ver gevorderd zelfs dat dezelfde waarschuwing van Jezus aan de gemeente te Laodicea ook nu geldt voor de massa's wereldsgezinden die zich in hun christelijke sfeertje wel thuis voelen. En die er geen kwaad in zien naar muziek te luisteren die tot in de kern demonisch is en slechts dient om het evangelie óf te verdringen óf uit de harten te roven van wie zich vol overgave aan deze demonische herrie overgeeft. Het is niet ondenkbaar dat de kinderen Gods die deze doolweg toch hardnekkig blijven volgen uiteindelijk in het dodenrijk terecht zullen komen om daar vervolgens verschrikt uit te roepen: “Verrek! Die rottige Albert had toch gelijk!!” Wie het echter niet zover wil laten komen doet er goed aan de waarschuwing van Jezus in Openb. 3:14-19 aan de gemeente te Laodicea ter harte te nemen:

En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Een goeie tip: wie nog wil weten wat een werkelijk radicaal leven inhoudt zoals God dat van ons verlangt moet de “shocking youth message” van Paul Washer maar eens bekijken en beluisteren.

Spreuk:
Christenen zijn voor Jezus niet goed genoeg.
Hij heeft namelijk om discipelen gevraagd.

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding