nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!

 Islam, het kind van Rome.

Het ontstaan en de ware aard van de religie van de angst, die bekend staat als de Islam, is voor de grote massa met opzet in nevelen gehuld. In de mythe hierover die door duistere krachten in het Vaticaan welbewust in stand wordt gehouden is aan ene Mohammed een hoofdrol toegedacht. Dit stukje geschiedvervalsing (iets waaraan het Vaticaan zich overigens meer dan eens heeft schuldig gemaakt) dient slechts één doel en dat is de ware afkomst van de Islam verborgen te houden. De aard van dit systeem van onderdrukking kan als volgt worden samengevat: de Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen.
In deze (Engelstalige) video, met als titel: The Islamic Connection, wordt door prof. Walter J. Veith uitgelegd waarom dit zo is en wordt eveneens de oorsprong van de Islam uit de doeken gedaan, waarbij hij de vele opvallende overeenkomsten aantoont met de Rooms Katholieke religie (die ook uit het Vaticaan is voortgekomen). Overeenkomsten die te talrijk zijn om toeval genoemd te kunnen worden. Een voorbeeld: is jou nooit de treffende gelijkenis opgevallen tussen de (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen in strenge Moslimlanden en het uniform van Roomse nonnen??
Prof. Walter J. Veith legt uit dat zowel de Rooms Katholieke religie als de religie van de Islam slechts dienen om de grote “domme” massa bezig te houden met een religie die gebruik maakt van precies dezelfde symbolen en begrippen die ook door de satanisten in deze wereld worden gebruikt. Uiteraard mogen die miljarden Rooms Katholieken en Moslims dat niet weten.
En daarom is dit een verhelderende lezing voor de oprechte zoeker die diep in zijn/haar hart allang aanvoelde dat hij/zij zich van jongs af aan door een dode religie heeft laten onderdrukken. Een religie die beslist niet is bedacht voor de geloofszekerheid van velen maar die als enige doel heeft: een leger voor de paus te rekruteren.
Een opmerkelijke bevestiging betreffende de manier waarop men dit laatste destijds dacht te regelen kwam ik tegen in een documentaire over de “heilige” oorlogen, die zowel door het Rooms Katholicisme als door de Islam zijn gevoerd. Het was een bijzonder opvallend detail dat de rol van het Vaticaan in het ontstaan van de Islam bevestigde. Er werd namelijk gemeld dat tijdens Mohammed's jonge jaren een roomse monnik had voorspeld dat Mohammed de laatste en ultieme profeet zou worden. Deze monnik had echter helemaal niets voorspeld, hij vertelde dit alleen maar omdat hij wist wat zijn superieuren met Mohammed van plan waren. Geen voorspelling dus maar veel meer een verspreking, waardoor de rol van Rome in het ontstaan van de Islam onbedoeld werd bevestigd. Het moge duidelijk zijn dat de “heilige” oorlogen van beide religies waarover de genoemde documentaire handelde totaal niets met heiligheid van doen hadden. Zowel de kruistochten van Rome als de vele wreedheden van de Islam komen beiden uit dezelfde bron voort: het satanisme.

 

Omdat Moslims opgroeien met het wereldbeeld dat er (alle andere religies even buiten beschouwing gelaten) in de wereld twee religieuze machtsblokken tegenover elkaar staan wordt hieronder met behulp van twee afbeeldingen de vertekende situatie plus de werkelijke situatie weergegeven.

Christendom<->Islam
De afbeelding links geeft in grote lijnen weer hoe volgens de Islam religie is opgedeeld in de wereld: het Christendom (inclusief het Rooms Katholicisme) tegenover de Islam.
De afbeelding rechts geeft de werkelijke situatie weer. Die is dat de bijbelgetrouwe kinderen Gods het satanisme tegenover zich vinden. Dit satanisme bedient zich van twee religies die voor de “domme massa” zijn gemaakt (Rooms Katholicisme en de Islam) maar ook de Vrijmetselarij en diverse andere occulte orden vallen onder het satanisme.
Christendom<->satanisme

Om een indruk te geven van de info die prof. Walter J. Veith in bovenstaande video geeft zijn in de onderstaande opsomming alvast enkele van de treffende overeenkomsten tussen de Rooms Katholieke religie en de Islam naast elkaar gezet. Overeenkomsten die de familiegelijkenis en de gemeenschappelijke afkomst van beide religies aantonen.

 

Rooms Katholicisme.

Islam.

Mohammed is ong. 25 jaar lang getrouwd geweest met een superrijke, rooms katholieke non met de naam Khadija.
Pelgrimages naar Lourdes, Fatima etc. Pelgrimages naar Mekka.
Het Rooms Katholicisme heeft sinds haar ontstaan uitsluitend als doel gehad de bijbelgetrouwe kinderen Gods wreed te vervolgen en te doden. De Islam heeft sinds haar ontstaan uitsluitend als doel gehad de bijbelgetrouwe kinderen Gods wreed te vervolgen en te doden.
Symbool van halve maan met zon of ster is afgeleid van de aanbidding van Lucifer. Symbool van halve maan met zon of ster is afgeleid van de aanbidding van Lucifer.
Loyola, stichter van de roomse Jezuïetenorde, ontving zijn inspiratie in een grot. Mohammed ontving (volgens de legende) zijn inspiratie in een grot.
Mariaverering heeft een belangrijke plaats in het Rooms Katholicisme. Tijdens processies wordt geregeld een beeld van Maria rondgedragen. Deze Maria is echter niet de moeder van Jezus maar de satan zelf in zijn vrouwelijke vorm. Katholicisme is namelijk een aangepaste vorm van het satanisme. Mariaverering heeft een belangrijke plaats in de Islam. Op diverse plaatsen in de wereld wordt geregeld door Moslims tijdens processies een beeld van Maria rondgedragen. Deze Maria is echter niet de moeder van Jezus maar de satan zelf in zijn vrouwelijke vorm. De Islam is namelijk een aangepaste vorm van het satanisme.
In veel Islamitische landen staan de rooms katholieke kathedraal en de moskee naast elkaar en herbergen zij dezelfde occulte symbolen.
Het zwarte uniform met hoofdbedekking van roomse nonnen. De (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen.
De rooms katholieke kerk heeft een altaar met de arm van Johannes de Doper. Dit heeft alles te maken met het Johannisme = satanisme = de religie voor de “ingewijden.” De moskee in Damaskus herbergt de schedel van Johannes de Doper. Dit heeft alles te maken met het Johannisme = satanisme = de religie voor de “ingewijden.”
Er wordt gebeden met gebedssnoeren (de Rozenkrans). Er wordt gebeden met gebedssnoeren (de Rozenkrans).
Priesterschap alleen voor mannen. Vrouwen zijn minderwaardig. Imams zijn uitsluitend mannen. Vrouwen zijn minderwaardig.
Het alziende oog (van Osiris) is een belangrijk symbool. Dit is 100% occultisme. Het alziende oog (van Osiris) is een belangrijk symbool. Dit is 100% occultisme.
Binnen de Luxor tempel in Egypte (= de bakermat van occultisme en satanisme) is een moskee gebouwd. De sterke band tussen deze Egyptische satansreligie (waaruit de rooms katholieke religie zich heeft ontwikkeld) en de Islam moge duidelijk zijn.
Achtpuntige ster is een symbool van de heidense goden. De achtpuntige ster van de Islam is een symbool van de heidense goden.
De “ingewijden” van het Vaticaan (paus, kardinalen etc.) zijn satanisten. De “ingewijden” van de Islam (waaronder de ayatollahs) zijn satanisten.
Bijbel, Pentateuch of Koran liggen in vrijmetselaarsloges opengeslagen op het altaar. In de hoogste graden van de vrijmetselarij (de graden voor de “ingewijden” = de satanisten) wordt echter uitsluitend de Koran gebruikt en de eden worden afgelegd in naam van Allah. Deze Allah is Lucifer (de satan). De meesten van de hooggeplaatste Moslims zijn dan ook vrijmetselaars en dus satanisten.
 
arrows
Voor een vollediger overzicht van de talrijke overeenkomsten tussen de rooms katholieke religie en de Islam maar ook van de extreem gewelddadige aard van beide religies is de pagina: Een president voor Rome beslist aan te bevelen. Of je kunt eventueel, als een zinvolle aanvulling op al deze informatie, (op video) de getuigenissen van ex-moslims bekijken en beluisteren. Zij mochten ervaren dat zij de echte vrede in hun hart, die zij in de Islam nooit konden vinden, uiteindelijk toch ontvingen nadat zij zich tot Jezus Christus (hun Schepper!) hadden bekeerd.

Bronvermelding