Mededeling voor hen die zich afvragen waarom er al enige tijd geen nieuwe pagina's meer aan deze website zijn toegevoegd: na 10 jaar pagina's te hebben geschreven voor deze site had ik geen inspiratie meer voor een nieuw onderwerp. Inmiddels weet ik wat het onderwerp van de eerstvolgende pagina zal zijn, maar het zal door omstandigheden nog wel een poos duren voordat die beschikbaar komt. Verder is reageren op deze website tijdelijk niet mogelijk!
Bezoek www.adobe.com voor de nieuwste versie!

 Interview met Mary K. Baxter.

Haar verslag over haar ervaringen in de hel heeft, zoals te verwachten was, al veel kritiek tot gevolg gehad. Met name mensen met een miserabele bijbelkennis menen precies te weten waarom het allemaal onbijbels zou zijn. Luister hier zelf naar het verhaal van Mary Kathryn Baxter. De video van dit interview, dat werd uitgezonden in februari 2008, is gedownload van www.sidroth.org. Merk op dat Mary Baxter tijdens dit interview benadrukt: “It's always about repentance” (Het komt altijd neer op berouw hebben). Dit is precies de boodschap die tegenwoordig steeds minder wordt gehoord omdat vele misleiders in dienst van de satan een vals evangelie brengen waarin de absolute noodzaak van echt berouw wordt weggelaten. Dat Mary Baxter hier duidelijk laat weten dat het op echt berouw aankomt is dus een reden te meer om haar boodschap te horen (of te lezen: deze video is namelijk ondertiteld).
Nog even iets over de ernst van dit verslag: wij zijn maar al te makkelijk geneigd om te vergeten welk een dramatisch lot ons bespaard is gebleven, doordat Jezus er een hoge prijs voor heeft willen betalen om ons van Gods eeuwige toorn te verlossen. Het kan beslist geen kwaad om daar eens wat vaker bij stil te staan. Wij zijn met z'n allen namelijk net op tijd voor de poorten van de hel weggesleept. De uitkomst had ook heel anders kunnen zijn. Dit verslag maakt ons eveneens duidelijk hoe slecht en verrot de zondaars van nature zijn. Iedere verloren zondaar die afdaalt naar het dodenrijk weet op dat moment dat hij dit uitsluitend aan zichzelf te wijten heeft. Jezus heeft overigens vaker over de hel gesproken dan over de hemel, dus ga maar eens na hoe belangrijk Hij dit onderwerp vond! Hij heeft er dan ook alles aan gedaan om ons dat lot te besparen en als Hij ons daar op wil wijzen (bijvoorbeeld door dit verslag van Mary Baxter) dan heeft Hij daar het volste recht toe!
Een mededeling voor wie op zoek was naar het geschreven verslag van haar ervaringen, met als titel “De kaken van de hel”: die pagina heb ik inmiddels vervangen door deze video omdat ik tot de conclusie ben gekomen dat haar mondelinge getuigenis beter in staat is om de juiste snaar te raken bij de lezer/luisteraar. Voor wie toch “De kaken van de hel” zou willen lezen: de link is http://www.wat-is-waarheid.info/kaken-van-de-hel.htm.

Bronvermelding