Mededeling voor hen die zich afvragen waarom er al enige tijd geen nieuwe pagina's meer aan deze website zijn toegevoegd: na 10 jaar pagina's te hebben geschreven voor deze site had ik geen inspiratie meer voor een nieuw onderwerp. Inmiddels weet ik wat het onderwerp van de eerstvolgende pagina zal zijn, maar het zal door omstandigheden nog wel een poos duren voordat die beschikbaar komt. Verder is reageren op deze website tijdelijk niet mogelijk!
Bezoek www.adobe.com voor de nieuwste versie!

 De leugens van Joel Osteen.

Merk op hoe weinig er overblijft van de anders zo vlotte babbel van Joel Osteen als hij stotterend probeert om zijn belabberde bijbelkennis te omzeilen. Op de vraag of mensen die niet in Jezus willen geloven ook behouden zijn zegt hij zelfs even: “I don't know if I believe they are wrong”. Vrij vertaald zegt hij dus: “Ik geloof niet dat die aanhangers van heidense religies er verkeerd aan doen om Jezus als Verlosser af te wijzen”. Als meneer Osteen er nu eens werk van zou maken om te onderzoeken wat de bijbel ons daarover heeft te zeggen zou hem dat in de toekomst heel wat onhandig gestotter besparen! Sprekend over de religies die hij in India aantrof durft hij zelfs te beweren: “I know they love God”. Welke god die heidenen liefhebben is mij niet duidelijk maar wat ik wel zeker weet is dat zij vijanden zijn van Jezus Christus. En dat feit wordt hier door Joel Osteen compleet onder de tafel geveegd. In een ander interview maakte hij de nu volgende schrikbarende opmerking: “Wij hebben mensen in onze kerk zitten met een ander geloof maar dat stoort mij helemaal niet omdat het ons doel is om iedereen, ongeacht wat voor geloof hij ook maar heeft, een beter leven te geven”. Dus.... ook al zitten er satanisten, occultisten, hindoes, boeddhisten of wat voor verloren zielen dan ook onder zijn gehoor: meneer Osteen kan er niet mee zitten dat deze ongelovigen op weg zijn naar de eeuwige verdoemenis, zolang ze hier op aarde maar een leuk leven hebben. Dit is puur humanisme!! Het einddoel van humanisme is namelijk: het geluk en de voorspoed van de mens. De mens zelf staat daarin centraal en die mens is slechts bezig om zichzelf te verrijken en te bevoordelen zodat hij met zijn verwende oortjes alleen nog wenst te luisteren naar predikers die zijn opgeblazen ego ophemelen. Dit nu is, in een paar zinnen samengevat, het “evangelie” waarmee deze gevaarlijke man massa's mensen misleidt en ze bij het evangelie van Jezus Christus vandaan houdt.

Als reactie op de opmerking van een kijker kronkelt Joel Osteen zich vervolgens in allerlei bochten om er toch maar vooral niet voor uit te hoeven komen dat buiten Jezus Christus om geen enkel mens behouden zal worden. Opvallend is daarbij ook dat hij zichzelf nogal eens verontschuldigt met: “I don't know, I don't know”. Als hij nu eens zijn bijbelkennis op een geloofwaardig niveau zou gaan brengen zou hij in het vervolg tenminste wel weten waar hij het over heeft want dat is nu absoluut niet het geval. Het is tragisch dat een dergelijke charlatan wekelijks een heel stadion vol toehoorders kan bezighouden met zijn peptalk en populaire praatjes. Praatjes die niet op de bijbelse boodschap zijn gebaseerd. Maar goed, dat massa's mensen zich zo makkelijk laten misleiden werd ooit al door de apostel Paulus voorspeld in 2 Tim. 4:3-4: “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

Misleiders zoals deze clown zijn dus niet de oorzaak maar het gevolg van de afvalligheid van massa's “kinderen Gods”. En daarom schreef de apostel Paulus in 2 Thess. 2:10-12 over de antichrist en zijn handlangers: “Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Bronvermelding