nod nod
Google Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale breedte van het beeld.
 

 Robert Schuller en Billy Graham ontmaskerd.

Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. Dit videofilmpje bevat wat zware kost voor al die goedgelovigen die wel gewillig slikken wat door de “grote namen” binnen het christendom wordt verkondigd maar zelf niet de moeite nemen om Gods Woord te bestuderen. In dit videofilmpje worden namelijk zowel (de inmiddels overleden) Robert Schuller als Billy Graham als handlangers van de paus ontmaskerd. Voor wie zich nu met een diepe frons zit af te vragen: “Wat is er dan mis met die paus?” even wat info vooraf: het is dankzij het internet ondertussen een publiek geheim geworden dat ook de pauzen vrijmetselaars/satanisten zijn. Vele zijn de foto's waarop de diverse pauzen via handgebaren en handdrukken vrijmetselaars signalen geven. Bedoeld voor hen die deze symbolentaal verstaan. Nu meenden deze ratten dat wij (Jan met de pet) te dom zijn om dat te weten maar (alweer) dankzij het internet zijn wij ondertussen niet zo dom en onwetend meer. De contacten van meneer Schuller met het Vaticaan zijn voor ons dus een zoveelste bewijs dat meneer Schuller en meneer Graham een verborgen agenda hebben/hadden die door de satanisten in Rome is geschreven.

 

Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. Wie vindt dat wijlen Robert Schuller hierboven ten onrechte is zwart gemaakt moet toch beslist deze foto eens bekijken, waarop Michail Gorbatsjov(!) te gast blijkt te zijn in een Hour of Power dienst van Robert Schuller. Want wat zien we daar? Juist. De heren groeten elkaar met een vrijmetselaars handdruk, waarmee zij elkaar laten weten tot dezelfde occulte club te behoren. Ook in het hiernaast/hierboven staande videofragment knettert de ontnuchterende waarheid je om de oren. De informatie over meneer Schuller die daarin door prof. Walter Veith bij elkaar is gezocht is dan ook duidelijk genoeg over de zeer duistere achtergrond van deze 33e graad vrijmetselaar (en dus satanist!) die als evangelievervalser al veel geestelijke schade op zijn geweten heeft. Het is ronduit schokkend om te vernemen wat voor godslasterlijke taal deze vijand van het evangelie al heeft laten horen. Het “evangelie” dat hij jarenlang bracht in zijn Hour of Power TV programma's was namelijk 100% humanisme en 0% evangelie. Dus voor wie nu schuimbekkend achter zijn monitor zit omdat hier (alweer) een “heilige” tegen de grond is gegooid kan deze info uit een lezing van prof. Walter Veith ontnuchterend maar ook levensreddend zijn.

Bronvermelding