Mededeling voor hen die zich afvragen waarom er al enige tijd geen nieuwe pagina's meer aan deze website zijn toegevoegd: na 10 jaar pagina's te hebben geschreven voor deze site had ik geen inspiratie meer voor een nieuw onderwerp. Inmiddels weet ik wat het onderwerp van de eerstvolgende pagina zal zijn, maar het zal door omstandigheden nog wel een poos duren voordat die beschikbaar komt. Verder is reageren op deze website tijdelijk niet mogelijk!
Bezoek www.adobe.com voor de nieuwste versie!

 Wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God.

De wereld die de mens voor zichzelf heeft geschapen hangt van leugens aan elkaar. In die wereld wordt een wetenschap in ere gehouden die geen wetenschap is maar slechts dient om de grote massa voor te liegen dat er geen Schepper bestaat. Het is bijna onvoorstelbaar dat zoveel “wetenschappers” wel degelijk op de hoogte zijn van de natuurwetten maar daar in hun bedrog desondanks geen rekening mee wensen te houden. De echte wetenschap bedenkt theorieën maar aanvaardt die pas als waar als er keihard bewijs voor is gevonden. Theorieën die niet zijn bewezen blijven dus gewoon theorieën en niets meer dan dat. Het bedrog van de evolutietheorie is echter een omgekeerde wetenschap of anders gezegd: een wetenschap die achteruit loopt. De al gevonden bewijzen voor het bestaan van de Schepper en waarvan al die goddeloze evolutionisten dus beslist op de hoogte zijn, worden vervolgens door hen genegeerd en voor het oog van de grote massa weggehoond. Precies zoals dat in Psalm 14:1 kort en krachtig wordt weergegeven: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet”. Wat dat laatste betreft: men wil domweg niet horen dat de mens een verloren zondaar is en zonder bekering tot zijn Schepper een verloren zondaar blijft. Om het bestaan van de Schepper te kunnen wegredeneren bedriegt men dus liever zichzelf dan dat men de waarheid aanvaardt. Die waarheid is dat materie niet bestaat. Alles is opgebouwd uit energie. Volgens de eerste wet van de thermodynamica, ook bekend als de “Wet van behoud van energie”, kan energie niet uit het niets ontstaan en kan die ook niet verloren gaan. Vraag: wat is die energie? Nog betere vraag: Wie is die energie?
Nog iets om even over na te denken: alle materie wordt in stand gehouden door natuurwetten. Voor het ontstaan van deze materie meent de evolutietheorie een verklaring gevonden te hebben, maar het antwoord op de vraag waar al die mysterieuze en bovennatuurlijke wetten vandaan komen is voor deze pseudo-wetenschap slechts een zwart gat. Zolang de evolutietheorie daar geen antwoord op heeft is ze geen wetenschap maar dom bedrog.

Bronvermelding