Links naar videofilms.

Dankzij de inspanningen van hen die hun tijd en energie steken in het bekendmaken van het evangelie van Jezus Christus zijn er ondertussen al heel wat websites die daar van getuigen. Ook zij die zelf geen website hebben kunnen hun bijdrage aan de evangelieverkondiging via andere websites bereikbaar maken. Vandaar dat ik tijdens mijn speurtochten op het internet naar mogelijk bruikbare informatie onder meer belandde op de site Godtube. Dat op deze site videofilmpjes over geloof en religie te vinden zouden zijn zat er, zoals de naam al doet vermoeden, dik in. Maar ook op de site Youtube en Google Video trof ik opmerkelijk interessant filmmateriaal aan.

Omdat de betreffende sites de mogelijkheid bieden om een link naar deze filmpjes op de eigen website te plaatsen had ik daar al enkele keren gebruik van gemaakt. Waarna het me echter duidelijk werd dat van deze links minder vaak gebruik werd gemaakt dan ik had gehoopt. Mijn conclusie is dat de stortvloed aan informatie op het internet maar vooral ook het gemak waarmee al die info op het ondertussen behoorlijk “vergooglede” internet te vinden is o.a. tot gevolg heeft gehad dat verreweg de meeste internetters niet veel moeite meer doen om naar info te zoeken. Zodat zelfs duidelijk zichtbare links niet gevonden worden omdat men de moeite al niet eens meer neemt om even naar beneden te scrollen. Dat is natuurlijk jammer voor de moeite die je als goedbedoelende webmaster doet om de gevonden videofilmpjes onder de aandacht van je website bezoekers te brengen.

Om daarin verandering te brengen heb ik de betreffende links bij elkaar geplaatst op deze pagina, met een paginatitel die opvallend goed weergeeft wat men op deze pagina kan aantreffen. Zodat iedere bezoeker van deze site die ooit zijn gehaaste blik over de duidelijk aanwezige links bovenaan de pagina's van deze site heeft laten flitsen geen geloofwaardig excuus meer zal kunnen ophoesten voor het niet kunnen vinden van de bedoelde videofilmpjes.

Uiteraard zullen er aan de hieronder staande lijst bij leven en welzijn nog nieuwe videofilms toegevoegd worden als ik weer iets bruikbaars mocht tegenkomen. Deze videofilms worden overigens allemaal geopend in een (aangepast) nieuw venster. Nog even een laatste opmerking van mijn kant voordat je jezelf vol overgave op de onderstaande links werpt: voor het beluisteren van deze video's is op zijn minst een redelijke kennis van de Engelse taal onmisbaar. Tot op heden zijn alleen de video's 1, 4, 8 en 9 Nederlands ondertiteld.

Maar goed, na deze flitsende introductie laat ik dan nu de videofilmpjes zelf maar aan het woord. Het betreft streaming video en voor het bekijken ervan heb je een Adobe Flash Player nodig, wat zeer waarschijnlijk geen probleem zal zijn omdat deze op de meeste computers is geïnstalleerd. Zorg wel dat je daarvan ook de nieuwste versie hebt.

 1. Voor wie (misschien wel voor het eerst sinds vele jaren) weer eens een indringende preek wil horen heb ik een bijzonder goede preek van Paul Washer gevonden die absoluut de moeite van het beluisteren waard is. Het is een van de beste preken die ik sinds vele jaren heb gehoord!! De boodschap die hij hierin brengt is zo recht door zee dat de noodzaak van echte bekering geen enkele toehoorder kan ontgaan, voor zover die tenminste zijn gezonde verstand én zijn geweten nog een kans durft te geven. En het zal tijd worden dat dit gebeurt nu het hedendaagse “christendom” wordt overspoeld door een leger charlatans, clowns, managers, showmasters en valse profeten in allerlei soorten en maten, die het evangelie hebben vervangen door een kermisattractie waarin de noodzaak van bekering door al dat vermaak wordt weggehoond.
  De organisatie die Paul Washer had uitgenodigd om te preken heeft dat nadien overigens nooit weer gedaan. Er zijn dus mensen die voor een radicale boodschap zoals deze hard rennend op de loop gaan. Met de staart tussen de poten. Een meevaller: deze Engelstalige preek is Nederlands ondertiteld. En dat is een reden te meer om deze (58 minuten lange) boodschap van Paul Washer te bekijken en te beluisteren. Dus als je op andere pagina's van deze site dingen hebt gelezen die je absoluut niet aanstaan dan weet je na het horen van deze preek tenminste (eindelijk) weer waar het evangelie ook al weer over gaat. En waarom ik heb geschreven wat ik heb geschreven op deze site.
 2. Als deze preek je overigens net iets te lang duurt kun je hier een samenvatting zien met rake uitspraken uit de zojuist genoemde preek van Paul Washer, inclusief een achtergrondmuziekje. Mocht het dus geregeld voorkomen dat je na een lange (kerk)dienst uit je stoel losgebikt moet worden omdat je ondertussen wortel hebt zitten schieten dan is deze 3 minuten korte samenvatting absoluut een uitkomst.
 3. Als je nu de smaak te pakken hebt gekregen en je deze 3 minuten korte samenvatting toch net weer iets te kort vindt (en daar heb ik alle begrip voor) dan kun je er hier nog ruim 4 minuten aan toevoegen.
 4. Nog even terugkomend op de video's met Paul Washer in de hoofdrol: omdat ik zelf ook de smaak te pakken had gekregen ben ik wat aan het knutselen gegaan en heb een fragment van zijn preek in een kort filmpje gebruikt. De Nederlandse vertaling ervan heb ik op een creatieve manier toegevoegd.
 5. Op de site godtube.com vond ik een lezing die opvallend goed weergeeft hoe de misleiding in elkaar zit die door figuren zoals o.a. Rick Warren wordt verkondigd. Die misleiding kennen we ondertussen onder namen als: “de doelgerichte gemeente”, het “marketing evangelie” en dergelijke kleurrijke namen. Ben je zelf ook al met dit uitgeklede evangelie in aanraking gekomen dan is het voor het nog op tijd toedienen van het levensreddende tegengif aan te raden deze lezing over dit onderwerp te bekijken en te beluisteren. Deze lezing bestaat uit vier delen van gemiddeld ongeveer 11 minuten.
 6. Sinds een aantal jaren is er in religieus Amerika een nieuwe ster aan het rijzen. Een ster die met zijn alles overheersende big smile een evangelie brengt dat gemakkelijk in het gehoor ligt bij massa's mensen. Deze mister big smile draagt de naam: Joel Osteen. Ik moet telkens weer vaststellen dat de voorspelling van de apostel Paulus in 2 Tim. 4:3-4 door lieden zoals deze mooiprater zo vol overgave wordt bevestigd. Zonder dat ze het willen beseffen laten ze zich zodoende door de getrouwe bijbellezers in de kaart kijken. Wil je zelf beluisteren hoe Joel Osteen denkt over de boodschap van de bijbel? Bekijk dan op deze video wat hij werkelijk gelooft (of niet gelooft!).
 7. Een onderwerp dat nogal eens heftige reacties tot gevolg heeft betreft de realiteit van de hel. Op een van de andere pagina's van deze site is het getuigenis te lezen van Mary Kathryn Baxter over de verschrikkingen van dit dodenrijk. Ook Bill Wiese weet hier over mee te praten. Nadat hij 23 minuten (volgens onze “aardse” tijdmeting) in de hel was geweest had hij een ontmoeting met Jezus. Bill kreeg als verklaring voor zijn korte reis door het dodenrijk van Jezus te horen dat er zelfs nog kinderen Gods zijn die niet in het bestaan van de hel geloven. Terwijl hij zich vertwijfeld afvroeg of men zijn getuigenis wel zou willen geloven gaf Jezus hem als antwoord: “Het is niet jouw taak om hun hart te overtuigen, dat is de taak van de Heilige Geest. Het is jouw taak om hen hierover te vertellen en Ik overtuig hun hart”. Hoor het getuigenis van Bill Wiese.
 8. Als het getuigenis van Bill Wiese je nog niet heeft kunnen overtuigen dan krijg je een herkansing bij het bekijken van wat deze mensen is overkomen. En dan hoop ik maar dat je naar aanleiding daarvan zult gaan inzien wat de gruwelijke situatie is waarin alle goddelozen zich bevinden. Die is namelijk dat de mens bij de zondeval door de satan is meegesleurd naar de eeuwige straf. Alleen het geloof in Jezus Christus kan ons dat gruwelijke lot besparen. Een meevaller voor hen die het Engels niet zo goed kunnen volgen is dat deze getuigenissen Nederlands zijn ondertiteld.
 9. We keren nog weer even terug naar de al genoemde Mary Kathryn Baxter. Hier kun je haar zelf horen vertellen over haar ervaringen in het dodenrijk. Haar verslag over haar ervaringen in de hel heeft, zoals te verwachten was, al veel kritiek tot gevolg gehad. Met name mensen met een miserabele bijbelkennis menen precies te weten waarom het allemaal onbijbels zou zijn. Luister hier zelf naar het verhaal van Mary Kathryn Baxter. De video van dit interview, dat werd uitgezonden in februari 2008, is gedownload van www.sidroth.org. Merk op dat Mary Baxter tijdens dit interview benadrukt: “It's always about repentance” (Het komt altijd neer op berouw hebben). Dit is precies de boodschap die tegenwoordig steeds minder wordt gehoord omdat vele misleiders in dienst van de satan een vals evangelie brengen waarin de absolute noodzaak van echt berouw wordt weggelaten. Dat Mary Baxter hier duidelijk laat weten dat het op echt berouw neerkomt is dus een reden te meer om haar boodschap te horen (of te lezen: deze video is namelijk Nederlands ondertiteld).
 10. In het geval je nog steeds in de waan leeft dat de heer Billy Graham werkelijk een man Gods is, is mijn dringende advies: luister eens naar wat de heer Graham zelf hierover te zeggen had. Merk op dat hij in dit filmpje de fundamentalisten (lees: de bijbelgetrouwe kinderen Gods) als intolerant bestempelt, dat hij de paus zijn vriend noemt, dat hij de aandacht vestigt op zijn nauwe samenwerking met de Roomse kerk en met een glashard gezicht beweert dat “wij (lees: de protestanten) zoveel gemeen hebben met de Roomse leer”. Wat hij huichelachtig verzwijgt is dat er veel meer is in de Roomse leer dat met het evangelie van Jezus totaal niets van doen heeft.
 11. Nog wat zware kost voor al die goedgelovigen die wel gewillig slikken wat door de “grote namen” binnen het christendom wordt verkondigd maar zelf niet de moeite nemen om Gods Woord te bestuderen. In deze video worden namelijk zowel Robert Schuller als Billy Graham als handlangers van de paus ontmaskerd.
 12. Op video.google vond ik een indrukwekkend getuigenis van Earthquake Kelley, een man die al op jonge leeftijd een voodoo priester werd en die zelfs in staat was om buiten zijn lichaam te treden. Door een overdosis drugs overleed hij op vijftienjarige leeftijd en werd hij door dezelfde demonen die hem tot dan toe moesten dienen naar het dodenrijk meegesleurd. Dankzij de vele gebeden van zijn moeder greep God in en keerde hij weer in zijn lichaam terug. Wat ook duidelijk naar voren komt in dit getuigenis is de strijd tussen demonen en engelen en de beschermende taak die engelen hebben t.o.v. de kinderen Gods.
 13. Dit is het vervolg van het indrukwekkende getuigenis van Earthquake Kelley. Let op de boodschap die hij vanuit de hemel van Jezus meekreeg en die een waarschuwing is aan het adres van huichelachtige en leugenachtige predikers en evangelisten, die meer bezig zijn met het bij elkaar schrapen van veel geld en rijkdom dan met de verkondiging van het evangelie.
 14. Voor wie misschien al vanaf zijn jonge jaren is gehersenspoeld met de waanideeën van goddelozen, atheïsten, corrupte biologen, nep wetenschappers en meer van dergelijke bedriegers (ik doel hiermee op de evolutietheorie) heb ik op deze pagina een aantal videofragmenten bij elkaar gezocht waarin uitsluitend feiten worden getoond. Feiten die aantonen dat wat in deze wereld zo massaal als een “bewezen wetenschap” wordt gebracht slechts ordinair bedrog is.
 15. Nogmaals Paul Washer. Centraal staat in deze korte videomontage een gewetensvraag die hij je stelt over je bereidheid om al je luxe achter te laten zodat je het evangelie kunt brengen aan hen die niet te midden van zo veel welvaart leven. Plus zijn vaststelling dat de meeste “christenen” in het rijke Westen door al die welvaart andere “goden” in hun leven hebben. Goden die hen bij Jezus vandaan trekken. Wees er dus verdacht op: verleiding is het sterkste wapen van de satan!
 16. In een paar minuten tijd wordt in dit videofilmpje de geestelijke schade in beeld gebracht die de “welvaartspredikers” aanrichten met hun welvaartsevangelie. Het zat er dik in dat hiermee op gepaste wijze de spot wordt gedreven. Ook in dit filmpje wordt door de massale aanhang van dergelijke misleiders bevestigd wat de apostel Paulus al voorspelde in 2 Tim. 4:3-4.
 17. De wereld die de mens voor zichzelf heeft geschapen hangt van leugens aan elkaar. In die wereld wordt een wetenschap in ere gehouden die geen wetenschap is maar slechts dient om de grote massa voor te liegen dat er geen Schepper bestaat. Het is bijna onvoorstelbaar dat zoveel “wetenschappers” wel degelijk op de hoogte zijn van de natuurwetten maar daar in hun bedrog desondanks geen rekening mee wensen te houden. De echte wetenschap bedenkt theorieën maar aanvaardt die pas als waar als er keihard bewijs voor is gevonden. Theorieën die niet zijn bewezen blijven dus gewoon theorieën en niets meer dan dat. Het bedrog van de evolutietheorie is echter een omgekeerde wetenschap of anders gezegd: een wetenschap die achteruit loopt. De al gevonden bewijzen voor het bestaan van de Schepper en waarvan al die goddeloze evolutionisten dus beslist op de hoogte zijn, worden vervolgens door hen genegeerd en voor het oog van de grote massa weggehoond. Precies zoals dat in Psalm 14:1 kort en krachtig wordt weergegeven: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet”. Wat dat laatste betreft: men wil domweg niet horen dat de mens een verloren zondaar is en zonder bekering tot zijn Schepper een verloren zondaar blijft. Om het bestaan van de Schepper te kunnen wegredeneren bedriegt men dus liever zichzelf dan dat men de waarheid aanvaardt. Wie toch nog wil weten wat die bewijzen zijn moet dit korte videofilmpje maar eens bekijken.
Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)

Auteur van deze pagina: A.J. Timmer.

Bronvermelding.