nod nod
Home De strijd tegen Amalek David's koningschap wel bevestigd... Saul als pitbull terriër
60 stellingen Instructies en stellingen (1) David zag reeds de geestelijke tempel Jonathan en David
David en Goliath De oorlogen van David De aap komt uit de mouw Het is volbracht
Contact Instructies en stellingen (2) Alle lessen van deze bijbelstudie David naar Mahanaïm
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.

Deze bijbelstudie over het leven van koning David was voorheen te vinden op de website broodhuis.org. Het is een bijbelstudie die destijds is gemaakt door mijn vader. Na het overlijden van mijn vader heb ik besloten deze studie onder te brengen op mijn eigen website. De achtergrondafbeelding van het zeegezicht is een herinnering aan mijn vader. Hij hield van zee en strand, dus vandaar deze achtergrond. Als een herinnering aan de schrijver van deze bijbelstudie over koning David.

De webmaster van wat-is-waarheid.info

De Zoon van David in beeld gebracht.

Op deze site is een bijbelstudie over koning David te zien. Onder de titel: "De Zoon van David in beeld gebracht," wordt het leven van koning David beschreven. Hij was in het Oude Testament een schaduwbeeld van Jezus Christus, die in de bijbel genoemd wordt: "Zoon van David." In het leven van deze tweede koning van Israël komen we een aantal overeenkomsten tegen met het leven van Jezus Christus zoals de vervolgingen door zijn eigen volk dat hem aanvankelijk niet als koning wenste. Net als bij Jezus Christus werd ook het leven van koning David gekenmerkt door de vele aanvallen op zijn koningschap. Dit is de strijd die tot op de dag van vandaag nog voortduurt omdat nu, zoals ook in de tijd van koning David het geval was, het koningschap van Jezus Christus wordt aangevochten door die mensen die zich willens en wetens van hun Schepper hebben afgekeerd en Hem zelfs niet als Zoon van God willen erkennen. Zoals in de tijd van het Oude Testament de kroon het symbool van het koningschap was, zo is die ook nu nog het symbool van het koningschap van Jezus Christus. Hij kwam naar deze wereld om ons mensen het eeuwige leven terug te kunnen geven nadat ons dit bij de zondeval door de grote tegenstander van God was afgeroofd. Omdat deze hele strijd gaat om het koningschap van Jezus Christus is als symbool hiervan boven aan deze pagina de kroon geplaatst.

In deze bijbelstudie wordt in vier delen het hele leven van koning David behandeld in de vorm van lessen. Deel één, twee en drie bestaan uit 60 lessen met ruim 600 vragen en meer dan duizend tekstverwijzingen. Het vierde deel van deze bijbelstudie draagt een afwijkende titel en heeft een andere opzet. Het is een inleiding tot het "handboek voor de soldaat van Jezus Christus." Dit deel bevat 25 instructies en 60 stellingen en is geactualiseerd met het oog op deze eindtijd.

Voor reacties op deze site kun je hier terecht.

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Home De strijd tegen Amalek David's koningschap wel bevestigd... Saul als pitbull terriër
60 stellingen Instructies en stellingen (1) David zag reeds de geestelijke tempel Jonathan en David
David en Goliath De oorlogen van David De aap komt uit de mouw Het is volbracht
Contact Instructies en stellingen (2) Alle lessen van deze bijbelstudie David naar Mahanaïm

Efeze 5:11-13: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht”.